De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het koninklijk bruiloftsmaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "het koninklijk bruiloftsmaal"— Transcript van de presentatie:

1 het koninklijk bruiloftsmaal
Matteus

2 1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

3 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.
7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

4 11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

5 deze gelijkenis uitsluitend in Matteus 22 (Lucas 1416-24 is een ander verhaal)
geen uitleg wordt gegeven het is een vervolg op de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters ( )

6 Matteus 22 1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

7 Matteus 22 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

8 Matteus 22 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

9 Matteus 22 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. genodigd profeten geroepen apostelen geroepen apostelen: "alles is gereed"

10 Matteus 22 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

11 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.
Matteus 22 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.

12 Matteus 22 7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 70AD

13 Matteus 22 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

14 ... zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
Matteus 22 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. St.Vert. ... zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.

15 Matteus 22 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

16 Matteus 22 11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.

17 Matteus 22 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

18 Matteus 22 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; 12 maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matteus 8

19 Je moet uitverkoren zijn om bij dat feest te zijn.
Matteus 22 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Je moet uitverkoren zijn om bij dat feest te zijn.

20 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Matteus 22 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De bruiloftzaal zal vol zijn van geroepenen, maar van het uitverkoren volk (Israël) zullen er weinigen zijn.

21 GOD alles in allen nieuwe hemel & aarde jongste dag
bruiloft = toekomende aeon jongste dag nieuwe hemel & aarde GOD alles in allen


Download ppt "het koninklijk bruiloftsmaal"

Verwante presentaties


Ads door Google