De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen met de Heer 1 Thessalonicenzen 5:4-11. En tot die de duiven verkopen zei Hij: "Neemt deze weg van hier, maakt van het huis van Mijn Vader geen handelshuis!“

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen met de Heer 1 Thessalonicenzen 5:4-11. En tot die de duiven verkopen zei Hij: "Neemt deze weg van hier, maakt van het huis van Mijn Vader geen handelshuis!“"— Transcript van de presentatie:

1 Samen met de Heer 1 Thessalonicenzen 5:4-11

2 En tot die de duiven verkopen zei Hij: "Neemt deze weg van hier, maakt van het huis van Mijn Vader geen handelshuis!“ Johannes 2:16

3 1 Laat jullie hart niet verward worden! Geloof in God en geloof in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel verblijven. Indien die er echter niet zijn, zou Ik het jullie gezegd hebben, want Ik ga om een plaats voor jullie gereed te maken. 3 En indien Ik zou gaan en plaats voor jullie gereed zal maken, kom Ik opnieuw en zal Ik jullie tot Mijzelf nemen, opdat waar Ik ben, ook jullie zouden zijn Johannes 14 het huis van Mijn Vader

4 toekomst van Israël – de discipelen : op aarde

5 Paulus over onze toekomst: 1,2 Thessalonicenzen

6 9. omdat God ons niet plaatste tot verontwaardiging, maar tot de toeëigening van redding door onze Heer Jezus Christus Verontwaardiging: de gerichten over Israël en de volkeren (boek Openbaring)

7 16 …..de doden in Christus zullen eerst opstaan. 17. Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn 1 Thessalonicenzen 4 redding door onze Heer Jezus Christus:

8 Wat gebeurt: * kruis + opstanding van Jezus Christus * 2000 jaar Gods genadetijd * wegrukking van het lichaam van Christus * 70 e jaarweek van Daniël 9 * herstel van Israël – op aarde * 1000 jaar

9 En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn 1 Thessalonicenzen 4:18 Die voor ons stierf, opdat, hetzij wij waken, hetzij wij dommelen, wij gelijktijdig tezamen met Hem leven 1 Thessalonicenzen 5:10 1,2 Thessalonicenzen Gods liefde:

10 Paulus gaat verder: 1,2 Korintiërs Romeinen Galaten

11 1,2 Thessalonicenzen - 1e pakket 1,2 Korintiërs, Galaten, Romeinen - 2e pakket verschil Verandering van ons lichaam!

12 Zie, ik zeg jullie een geheimenis! Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden : 1 Korintiërs 15:51 verderf  onverderfelijkheid oneer  heerlijkheid zwakheid  kracht ziels  geestelijk aards  (op)hemels sterfelijk  onsterfelijkheid 

13 1,2 Korintiërs Romeinen Galaten het woord van het kruis! -ontbreekt in 1, 2 Thessalonicenzen-

14 Romeinen 6 - Gods liefde: één met Christus Of weten jullie niet dat wij, allen die nb in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? (3) Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood (5) wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is (6) want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven (8)

15 1,2 Thessalonicenzen : tezamen met de Heer leven - voorgesteld als in het vlees 1,2 Korintiërs, Galaten, Romeinen : tezamen met Christus leven - geestelijk Het vlees wordt als dood gezien, door het kruis

16 Paulus stuurt uit de gevangenis: Efeziërs Filippenzen Kolossenzen

17 Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus Filippenzen 3:20 (toebehoren: de verlamde bij de poort Ha.3:2 Petrus is Jood Gal.2:14) Gods liefde: redding

18 Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus Filippenzen 3:20 oorsprong, heden en toekomst van de gemeente ís in en samen met Christus te midden van de hemelsen

19 …gelijktijdig samen met Hem zijn, leven – 1 Thes. 4,5 …samen met Hem gekruisigd, sterven, begraven, opgewekt, leven - Rom. 6 …samen met Hem opgewekt, gezet te midden van de hemelsen - Efeze 2 samengevat:

20 Geestelijk leven, geestelijke strijd: wapenrusting van God

21 Gods liefdevolle voornemen en doel wordt bereikt door Christus Jezus, samen met Zijn lichaam (u, jij, alle leden): want jullie stierven en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. Kolossenzen 3:4 Efeziërs Filippenzen Kolossenzen

22 Samen met Christus, onze Heer! wij zullen samen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid tot zegen voor heel de schepping


Download ppt "Samen met de Heer 1 Thessalonicenzen 5:4-11. En tot die de duiven verkopen zei Hij: "Neemt deze weg van hier, maakt van het huis van Mijn Vader geen handelshuis!“"

Verwante presentaties


Ads door Google