De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de kerk Zondag 8 HC Franeker 7 maart 2010 Thema: De Drie- enige, de God van je doop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de kerk Zondag 8 HC Franeker 7 maart 2010 Thema: De Drie- enige, de God van je doop."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de kerk Zondag 8 HC Franeker 7 maart 2010 Thema: De Drie- enige, de God van je doop

2

3 Zondag 8 HC Franeker 7 maart 2010

4 1. De doop en de Drie-enige God Vroeger: ‘Verbond’ Tegenwoordig: ‘Christus centraal’ Waar is het verbond gebleven? Moet God niet centraal staan, in plaats van Christus?

5 1. De doop en de drie-enige God Hoe leren we God bij de doop kennen? De God van het verbond? De God van Jezus Christus? De Drie-enige God?

6 Matteüs 28,16-20: De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 2. Gedoopt in de naam van…

7 Let op: Niet eerst de schepping (en de Vader) Dan de verlossing (en de Zoon) Dan de heiliging (en de Geest) 2. Gedoopt in de naam van…

8 Gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest Altijd alle drie samen: God schept door Woord en Geest De Vader stuurt de Zoon, die mens is door de Geest, om ons te verlossen De Vader maakt ons nieuw in Christus en in de Geest 2. Gedoopt in de naam van…

9 3. Gedoopt in de naam van de Vader Wat belooft de Vader? 1. Hij sluit met ons een verbond van genade 2. Hij adopteert ons als zijn kinderen

10 3. Gedoopt in de naam van de Vader Wat heeft Jezus hiermee te maken? 1.Verbond: Hebreeën: Jezus is bemiddelaar van een nieuw, beter verbond Jezus is het verbond: Jesaja 42,6 en 49,8 (NBG-51): God maakt de knecht van de HEER tot ‘een verbond voor het volk’

11 3. Gedoopt in de naam van de Vader Wat heeft Jezus hiermee te maken? 2. Adoptie als zoon (dochter): Door Jezus en in eenheid met Jezus, Galaten 3,26 (NBG-51): Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

12 4. Gedoopt in de naam van de Zoon Wat belooft de Zoon? 1. Hij wast ons schoon met zijn bloed zodat de zonde weggewassen wordt 2. Hij maakt ons één met zichzelf, zodat we met Hem sterven en opstaan

13 4. Gedoopt in de naam van de Zoon De doop: vooral de eenheid met Jezus Christus Romeinen 6,4: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven Galaten 3,27 (WV95): Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Kolossenzen 2,12: Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

14 5. Gedoopt in de naam van de Geest Wat belooft de Heilige Geest? 1.Hij wil in ons wonen 2.Hij maakt ons tot lichaamsdelen van Christus 3.Zo krijgt Christus vorm in ons; wat Christus ons geeft wordt werkelijkheid in ons

15 5. Gedoopt in de naam van de Geest Wat heeft Jezus hiermee te maken? Romeinen 8,9b-10a: U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, … De Geest van Christus maakt ons één met Christus

16 6. Gedoopt in de naam van de Drie-enige God De Vader belooft: : Verbond – in Christus Adoptie – in eenheid met Christus De Zoon belooft: In Christus gedoopt – zo word je één met Hem De Geest belooft: In je wonen – de Geest van Christus

17 7. Het verbond van de Drie-enige De Vader sluit een nieuw verbond met je De Zoon is de verbondssluiting – Luk 22,20: Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. De Geest is de belofte van het nieuwe verbond – Ezechiël 36 – 37- 39

18 8. Terug naar het begin Bij de doop staat Christus centraal In het nieuwe verbond staat Christus centraal In je relatie met de Drie-enige God staat Christus centraal

19 Geniet van Gods omhelzing! Nieuw verbond: in Christus Gods zoon Vader Zoon Geest Doop

20


Download ppt "Welkom in de kerk Zondag 8 HC Franeker 7 maart 2010 Thema: De Drie- enige, de God van je doop."

Verwante presentaties


Ads door Google