De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekte van Parkinson Dr. Verhellen Eva 12 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekte van Parkinson Dr. Verhellen Eva 12 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ziekte van Parkinson Dr. Verhellen Eva 12 mei 2016

2 Geschiedenis  1817 James Parkinson  1868-1881 Trousseau, Gowers, Charcot o Naamgeving ziekte o Rigiditeit, bradykinesie  1911 Levodopa synthese  1912 Frederic Lewy o Lewy bodies  1919 Konstantin Tretiakoff o Substantia nigra  1938 Rolf Hassler  1950 Arvid Carlsson o Dopamine o Nobelprijs Physiology  1967 Levodopa behandeling  Late 1980 DBS in Grenoble 2

3 Achtergrond  Progressieve neurodegeneratieve aandoening o Dopamine verlies substantia nigra  100-200/100.000 bij >40-jarigen o Zeldzaam < 40 jaar o Toenemende incidentie > 60 jaar o Gemiddelde leeftijd bij diagnose 70 jaar  Complexe aandoening  Primaire vs. secundaire vormen 3

4 Kliniek 1.Tremor 2.Brady- en hypokinesie 3.Rigiditeit 4.Posturale instabiliteit 4

5 1. Tremor  Rust tremor o Unilateraal, hand o Pilrol tremor o 3-7 Hz, vnl. 4-5 Hz o Angst, emotie, stress o Benen, lippen, kaak, tong, NIET hoofd  Geen tremor  Inwendig beven  Presenterend symptoom bij 70% 5

6 2. Brady- en hypokinesie  Veralgemeende traagheid, bewegingsarmoede  Fijne motoriek  Initiatie beweging  Hypomimiek  Freezing  Festinatie 6

7 3. Rigiditeit  Weerstand bij passieve beweging over gewricht  Unilaterale onset  Tandradrigiditeit, toename bij Froment o Loden-pijp rigiditeit  Stijfheid, pijn  Striatale hand  Verminderde armzwaai, voorovergebogen houding 7

8 4. Posturale instabiliteit  Stoornis in centraal gemedieerde posturale reflexen  Onevenwicht, vallen  Alarmsymptoom indien vroeg in de ziekte (PSP, MSA)  Pull test  Weinig levodopa responsief 8

9 Subtypes  Tremor dominante vorm  Akinetisch-rigiede vorm  Posturale instabiliteit en gangstoornissen 9

10 Bijkomende symptomen 10 MotorischNiet-motorisch Hypomiek Spraakstoornissen (dysarthrie, hypofonie) Slikstoornissen Speekselvloed Vertraagde oogbewegingen Bemoeilijkte opwaartse blik Oogopeningsapraxie Micrografie Dystonie Myoclonus Voorovergeboden houding Camptocormie, Pisa syndroom Moeilijk draaien in bed

11 Diagnose  Parkinsonisme o Bradykinesie + o Rust tremor OF rigiditeit  Supportieve criteria o Rusttremor in een lidmaat o Gunstige respons op dopaminerge therapie o Levodopa geïnduceerde dyskinesieën o Verlies reuk, autonome dysfunctie 11

12 Parkinson plus syndromen  Multisysteem atrofie (MSA) o MSA-p (parkinsonisme type) +Parkinsonisme +Autonome symptomen o MSA-c (cerebellaire type) +Cerebellaire symptomen : ataxie, coördinatie, dysphagie, dysarthrie o Anterocollis, stridor, contracturen, Pisa syndroom o Snellere progressie  Progressieve supranucleaire paralyse (PSP) o Vertikale, later horizontale blikparese, starre blik o Spraak- en slikstoornissen o Vallen 12

13  Corticobasale degeneratie (CBD) o Cerebrale cortex + basale ganglia o Parkinsonisme o Afasie, apraxie o Alien hand syndrome 13 Parkinson plus syndromen

14 Caveats  Exclusie criteria o Cerebellaire symptomen o Neerwaartse blikparese o Frontotemporale dementie o Parkinsonisme enkel OL o Anti-dopaminerge medicatie o Geen levodopa respons o Corticale symptomen o Normale DAT scan  Red flags o Gangstoornissen bij onset, vallen eerste 3 jaar o Geen progressie over 5 jaar o Vroege bulbaire betrokkenheid o Stridor o Autonoom falen eerste 5 jaar o Anterocollis o Contracturen handen, voeten o Afwezigheid non-motor symptomen na 5 jaar ziekte o Pyramidale symptomen o Bilateraal symmetrisch parkinsonisme 14

15 15

16 Basale ganglia 16

17 17

18 Natuurlijk verloop 18

19 Behandeling 19

20 Medicamenteuze behandeling 20

21 Verloop behandeling 21

22 Diepe hersenstimulatie  Gevorderd stadium ziekte van Parkinson  Duidelijke levodopa respons  Ernstige ON/OFF fluctuaties  Stimulatie n. Subthalamicus 22

23 23

24 Take home message  Complexe aandoening  Motore, niet-motore en psychische symptomen  Varianten, red flags  Medicamenteuze behandeling  Belang kinesitherapie voor gangrevalidatie en training posturale stabiliteit 24

25 25


Download ppt "Ziekte van Parkinson Dr. Verhellen Eva 12 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google