De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ziekte van Parkinson Casuïstiek en verpleegkundige interventies M. Postma, verpleegkundig consulent Parkinson.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ziekte van Parkinson Casuïstiek en verpleegkundige interventies M. Postma, verpleegkundig consulent Parkinson."— Transcript van de presentatie:

1 De ziekte van Parkinson Casuïstiek en verpleegkundige interventies M. Postma, verpleegkundig consulent Parkinson

2 Inhoud  Richtlijn V&V van mensen met Parkinson  Casus 1, patiënte opgenomen in ziekenhuis  Bespreking verpleegkundige diagnose & interventies  Casus 2, poliklinische patiënt  Bespreking verpleegkundige diagnose & interventies  Operatie bij Parkinson  Vragen

3 Richtlijn verpleging en verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson  Doel; aanbevelingen geven aan V&V wat het beste gedaan kan worden op bepaalde momenten in het zorgproces  Tot stand gekomen door NVNV en Parkinson patiënten vereniging & Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

4  Beschrijving van problemen volgens International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps (ICIDH) opgesteld door de World Health Organisation (WHO)  16 veel voorkomende problemen uitgewerkt vlgs PES structuur

5 PES;  P = Definitie Probleem  E = Etiologie/Oorzaken, beschrijving van factoren die het probleem beïnvloeden of in stand houden  S= Symptomen

6  Beschrijving van beoogd resultaat  Interventies door verpleegkundige/verzorgende

7 Casus  Vrouw, 53 jaar, 16 jr. Parkinson  RvO; screening operatie  Onvoorspelbare responsfluctuaties  Mobiliteit moeilijk, o.a. freezing, valt

8

9 On-off fenomeen Off  Rusttremor  Bradykinesie (traagheid van bewegingen)  Rigiditeit (spierstijfheid)  Problemen met het evenwicht On  Tremor minder/weg  Kan goed bewegen  Soms dyskinesieën  Balans vaak beter

10

11

12 Verpleegkundige aspecten bij medicatie;  Inname van medicijnen op vaste tijden  Observeren van werking van medicijnen  Observeren van evt. bijwerkingen zoals; verwardheid, lage bloeddruk, dyskinesieën, on-off fenomeen  Patiënt ondersteunen bij invullen van de Meerwaldtkaart

13

14 Verpleegkundige diagnose  Verandering in lopen (blz.24)

15 Etiologie; verandering in lopen.  Freezing  Verandering van houding  Angst, eerdere valervaring  Medicatieproblemen

16 Symptomen  Kan niet starten  Valneiging  Moeite met veranderen van richting  Stopt onbedoeld voor obstakels  Kan niet door open deur lopen  Kan niet stoppen  Loopt op tenen, te kleine passen

17 Interventies  Geef begeleiding bij lopen  Voer geen afleidende gesprekken tijdens lopen/geen dubbeltaken  Adviseer zich goed te concentreren op maken van grote stappen.  Adviseer gebruik te maken van cues bij freezing

18 Cues bij freezing  Leer de patiënt zich voor te stellen over een voorwerp te stappen, gebruik evt. je eigen voet.  Leer patiënt hardop te tellen om een eerste stap te maken  Laat stappen op de plaats maken  Leer stampend te lopen

19 Casus 2  Man, 66 jr oud, 5 jr. Parkinson  Hobby’s; naar café gaan en daar biljarten  Spraak moeilijker te verstaan  Hallucinaties, partner weet niet hoe te reageren

20 Verpleegkundige diagnose  Verandering in communicatie (blz. 27)

21 Etiologie; verandering in communicatie  Rigiditeit  On-off momenten  Freezing  Speekselvloed  Schaamtegevoelens

22 Symptomen  Moeite met formuleren van woorden; monotoon, zacht, onverstaanbaar  Gezicht heeft minder expressie (maskergelaat)  Dhr. isoleert zich in gezelschap  Dhr. neemt minder deel aan gesprekken

23 Interventies  Maak dhr bewust van en adviseer in goede lichaamshouding  Consult logopedist  Zorg voor goed oogcontact  Vraag dhr bewust en langzaam te spreken  Adviseer en stimuleer tot slikken

24 Vervolg interventies  Adviseer met één persoon tegelijk te spreken  Adviseer eerlijk te blijven wanneer hij niet verstaan wordt  Adviseer informatie aan omgeving

25 Definitie hallucinaties;  Psychische ervaring met het karakter van een waarneming die niet berust op een zintuiglijke prikkel en die door de patiënt voor waar wordt aangenomen.  Bij Parkinson meestal sprake van visuele hallucinaties

26  20 % van de patiënten zonder dementie krijgen hier in de loop van het ziekteproces mee te maken  50% van de patiënten met dementerende symptomen krijgen hier mee te maken

27 Etiologie; hallucinaties   Tekort aan dopamine en/of acetylcholine  Anti-Parkinsonmedicatie  Anti-Parkinsonmedicatie (dopaminomimetica en/of anticholinergica   Overgevoeligheid van dopamimereceptoren in het limbisch systeem   Co-morbiditeit (infectie, dehydratie, slechte visus etc.)

28 Medische interventies  Voorlichting patiënt en partner  Afbouwen anticholinergica (Akineton, Artane, Disipal)  Afbouwen amantadine (symmetrel)  Afbouwen Selegiline (Eldepryl)  Reduceren dopamine-agonisten (Permax, Parlodel, Requip, Sifrol)  Starten neuroleptica (clozapine=Leponex of olanzapine=Zyprexa

29 (Parkinson) verpleegkundige interventies  Signaleren  Bespreekbaar maken  Laagdrempelig bereikbaar zijn om luisterend oor te bieden  Voorlichting geven aan patiënt/partner en aan collegae

30 (Vervolg) Verpleegkundige interventies  Gestructureerd dagprogramma aanbieden  Nachtlampje  Geruststellen  Partner tot steun zijn  Eerlijk blijven; aangeven dat wat wordt waargenomen er niet is

31 Taken vpk. consulent Parkinson  Signaleren van problemen; aandacht voor leefsituatie  Zorgbehoefte inventariseren + zorgplan uitvoeren  Informeren en instrueren patiënt en mantelzorg  Laagdrempelig aanspreekpunt

32 Vervolg  Initiëren van andere hulpverleners  Aandacht/ondersteuning mantelzorg  Ontlasten neuroloog  Coördineren van communicatie tussen hulpverleners  Bijdrage wetenschappelijk onderzoek

33 Andere behandelingsvormen;  Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, revalidatiearts  Lotgenotencontact; Parkinson Patiënten Vereniging  Psychosociale steun; maatschappelijk werk en psycholoog

34 Operatie bij Parkinson  Letseloperatie: aanbrengen van een laesie  Stimulatie operatie: d.m.v. elektroden  Bij ZVP meestal een stimulatie operatie

35 Welk gebied  Thalamus (TH)  Sub thalamus nucleus (STN)  Globus Pallidum (GPI)

36 Keuze hersengebied  Afhankelijk van de klachten  Bij alleen tremor (TH)  Complexe Parkinsonklachten (STN)  Bij overbewegelijkheid (GPI)

37 Operatie indicaties  Tremor  Toename Parkinsonklachten  Onvoldoende effect of bijwerkingen van de medicatie  Overbeweeglijkheid (dyskinesieën)

38 Operatieresultaten  Vermindering Parkinsonklachten als stijfheid,on –off klachten en overbewegelijkheid  Toename ADL zelfstandigheid  Toename sociale activiteiten  Verandering rollen thuis: van afhankelijkheid naar zelfstandigheid  Toename kwaliteit van leven

39 Bedankt voor jullie aandacht E-mail: M.Postma@amc.uva.nl


Download ppt "De ziekte van Parkinson Casuïstiek en verpleegkundige interventies M. Postma, verpleegkundig consulent Parkinson."

Verwante presentaties


Ads door Google