De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E G EÏNTEGREERDE P OLITIE Politiezones die instaan voor basispolitiezorg Algemene Directie Bestuurlijke Politie Algemene Directie Gerechtelijke Politie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E G EÏNTEGREERDE P OLITIE Politiezones die instaan voor basispolitiezorg Algemene Directie Bestuurlijke Politie Algemene Directie Gerechtelijke Politie."— Transcript van de presentatie:

1

2 D E G EÏNTEGREERDE P OLITIE Politiezones die instaan voor basispolitiezorg Algemene Directie Bestuurlijke Politie Algemene Directie Gerechtelijke Politie Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie => Gespecialieerde politiezorg

3

4

5 M IDDENKADER Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie Beperkte externe aanwerving op basis van specifieke bachelors: ICT Diplomavoorwaarden: zie www.jobpol.be www.jobpol.be Laatstejaarsstudenten kunnen inschrijven mits het voorleggen van een inschrijvingsbewijs van hun Universiteit of Hoge School Islamoloog Diplomavoorwaarden: zie www.jobpol.be www.jobpol.be Laatstejaarsstudenten kunnen inschrijven mits het voorleggen van een inschrijvingsbewijs van hun Universiteit of Hoge School Specifieke kennis van de politiek, geschiedkunde en taalkunde van de Arabische- en moslimwereld, de kennis van de Arabische taal (schriftelijk en mondeling) is een noodzaak!

6

7 De inschrijving ‘t Is beslist! De inschrijving: ‘t Is beslist!

8 K ANDIDAATSTELLING Ingevuld inschrijvingsformulier. Zie: www.jobpol.bewww.jobpol.be Kopij gevraagd diploma / studiegetuigschrift Recent uittreksel uit het strafregister Op te sturen naar: FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Kroonlaan 145A 1050 - BRUSSEL

9

10

11

12 C OGNITIEVE VAARDIGHEDEN Tweeledig: -Kennisproef: 18 juni 2016 -Cognitieve vaardigheidsproef 2 subproeven: -intellectueel potentieel (verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen) -Taalkennis ( => samen met Functioneel Parcours) GESLAAGD = attest (permanent geldig) NIET GESLAAGD = Opnieuw deelnemen na 1 jaar

13 N UMERIEK REDENEERVERMOGEN Deze test peilt naar uw vermogen om, op basis van cijfermateriaal, juiste conclusies te trekken.

14 V ERBAAL REDENEERVERMOGEN Deze oefening peilt naar uw vermogen op basis van professionele teksten, juiste conclusies te trekken.

15 A BSTRACT REDENEERVERMOGEN Deze oefening peilt naar uw abstract redeneervermogen.

16 TAALKENNIS Grammatica (zinnen aanvullen met het correcte (werk-)woord) - vb: Die vliegtuigcrash is zeker te (wijten) aan een technisch mankement. Verbale intelligentie (verbale analogieën) - vb: Dik staat tot dun zoals licht staat tot (donker) Spelling (juiste schrijfwijze) - vb: leidraad, lei draad, lei-draad, leidraad, leid draad, leid-draad Taalbegrip, context, nuance (welk woord past binnen deze context?) - vb: De job van secretaresse ligt momenteel goed in de … ! Woordkennis (kennis Nederlandse woordenschat) - vb: Wat heeft dezelfde betekenis als ‘beneden’?

17 T- SCORE T-score 50 T-score 40 (slagingsdrempel)

18

19

20

21

22

23

24

25

26 C OMPETENTIEMODEL

27 P ERSOONLIJKHEIDSPROEF Mogelijke beoordelingen: De kandidaat bezit de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; De kandidaat bezit het potentieel om de persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; De kandidaat bezit momenteel niet de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen.

28

29

30

31

32 G ESPREK SELECTIECOMMISSIE Samenstelling: -Gekwalificeerd lid van de Dienst Rekrutering en Selectie, als voorzitter -Vertegenwoordiger lokale politie -Vertegenwoordiger federale politie, specialist Doel: profiel van de kandidaat toetsen aan het competentiemodel: -Mensen aansturen -Klantgericht optreden -Coping -Betrokkenheid en motivatie -Normbesef en integriteit

33 G ESPREK SELECTIECOMMISSIE Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats bij de Dienst Rekrutering en Selectie. Nadien beslist de deliberatiecommissie over het al dan niet slagen van de kandidaat NIET GESLAAGD = opnieuw deelnemen na 1 jaar Feedback via : feedback-n@jobpol.be

34 D ELIBERATIECOMMISSIE Samenstelling: -Gekwalificeerd lid van de Dienst Rekrutering en Selectie, als voorzitter -Vertegenwoordiger lokale politie -Vertegenwoordiger federale politie, specialist Doel: op basis van het volledige selectiedossier bepalen of een kandidaat al dan niet voldoet aan het competentiemodel.

35

36

37

38

39 H OE VOORBEREIDEN ? Cognitieve vaardigheden: Demo op www.jobpol.bewww.jobpol.be Persoonlijkheidsproef + selectiecommissie: Competentiemodel (beschikbaar op www.jobpol.be)www.jobpol.be Verricht de nodige opzoekingen over de politie (websites zoals www.politie.be, www.fedpol.be,…)www.politie.bewww.fedpol.be Maak via www.jobpol.be een afspraak met een beroepenvoorlichterwww.jobpol.be Bezoek evenementen (gepubliceerd op www.jobpol.be)www.jobpol.be

40 T IPS Blijf jezelf en wees eerlijk! De perfecte kandidaat bestaat niet… Bereid jezelf goed voor. Denk vooraf na over voorbeelden die kunnen aantonen dat je over de nodige competenties beschikt. Toon je competenties tijdens de proeven => wat niet kan gezien of geobserveerd worden, kan ook niet beoordeeld worden.

41

42


Download ppt "D E G EÏNTEGREERDE P OLITIE Politiezones die instaan voor basispolitiezorg Algemene Directie Bestuurlijke Politie Algemene Directie Gerechtelijke Politie."

Verwante presentaties


Ads door Google