De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directie van de rekrutering en van de selectie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directie van de rekrutering en van de selectie"— Transcript van de presentatie:

1 Directie van de rekrutering en van de selectie
WELKOM Infosessie Politie februari 2012

2 INHOUD “Een loopbaan bij de Politie” van A t o t Z
Toelatingsvoorwaarden Selectie van de verschillende kaders Burgerpersoneel Film : “Go for Police”

3 De Geïntegreerde Politie
EEN geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: Vanaf 2001 FEDERALE POLITIE LOKALE POLITIE Algemene directies 195 politiezones Gespecialiseerde eenheden Gerechtelijke eenheden

4 REKRUTERING politie lokaal niveau federaal
 personeelsleden (9.000 burgers) rekrutering, selectie en vorming gemeenschappelijk (!) via mobiliteit postuleren lokale politie federale permanente werving burgerpersoneel jaarlijks meer dan 1000 aanwervingen en

5 TOELATINGSVOORWAARDEN
bij aanvang selectieprocedure 18 jaar (laatstejaarsstudenten: vanaf 17 jaar) Diplomavereiste volgens gekozen kader Fysieke vaardigheden verenigbaar met het ambt Burgerlijke en politieke rechten uittreksel “strafregister” Rijbewijs B (bij aanvang opleiding) Gebruik en dragen van de wapens en andere verdedigingsmiddelen (mogen en willen) Bereid zijn het politie-uniform te dragen

6 SELECTIEPROCEDURE UNIFORMFUNCTIES

7 START OPLEIDING SELECTIETRAP 1 Cognitieve vaardigheden + Functioneel Parcours ( vrijstelling indien in bezit diploma hoger niveau gekozen kader) 2 Persoonlijkheidsproef 3 Controle medische geschiktheid 4 Gesprek met een selectiecommissie 5 Onderzoek dossier door de deliberatiecommissie 6 Antecedentenonderzoek Aflevering geschiktheidsattest 7 Medisch controle – onderzoek na aanwerving in politieschool

8 opeenvolgend slagen voor de vier verschillende proeven;
DE SELECTIEPROEVEN opeenvolgend slagen voor de vier verschillende proeven; gespreid over 4 dagen in een periode van een aantal maanden; tussen de derde en vierde proef volgt antecedentenonderzoek; afgeleverde attest bij slagen is 2 jaar geldig (reden van uitstel); bij mislukking verliest men een beurt (max. 3 per kader) en minstens één jaar wachten alvorens opnieuw kandidatuur te stellen (tenzij voor een ander kader); de geslaagde proeven behouden een geldigheidstermijn.

9 COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
1/2 dag in een politieschool naar keuze, samen met Functioneel Parcours 3 subproeven: - intellectueel potentieel - taalkennis - rapportagevaardigheden (geheugentest - video) GESLAAGD = attest (permanent geldig) NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar. Vrijstellingen : Geslaagd CV, vorige deelname (attest onbeperkt geldig) Kandidaat-INP, houder van diploma van ten minste niveau B (bachelor/master) Kandidaat-INP, houder diploma 7e jaar “Integrale veiligheid” (TSO) Kandidaat-INP, geslaagd CV CALog niveau C (enkel IP en taal, niet video)

10 FYSIEKE GESCHIKTHEIDSPROEF
Het “Functioneel Parcours” - 3 maal aflopen van een hindernissenparcours in een tijdspanne van 3’30” - Robuustheidstest 1 Rolwagen 200 kg - Robuustheidstest 2 Pop van 48 kg (samen 1’) NIET GESLAAGD Kandidaat contacteert op eigen initiatief de sportdienst om het examen opnieuw af te leggen. (na min. 2 maanden – max. 1 jaar) GESLAAGD = attest (eventuele herkansing) (1 jaar geldig)

11 Robuustheidstest 1 wagen verrollen Robuustheidstest 2 pop verplaatsen
FUNCTIONEEL PARCOURS Functioneel parcours 3 maal uitvoeren Robuustheidstest 1 wagen verrollen Robuustheidstest 2 pop verplaatsen

12 Voorbereiding Functioneel Parcours
Provinciaal Domein “Puyenbroek” Buitenterrein naast de Sportzaal op het einde van Parking 2, Puidonkdreef te Wachtebeke Dit parcours is steeds toegankelijk. Enkel bij regenweer is het niet raadzaam om bepaalde hindernissen te nemen. Voor iemand die twijfelt omtrent de evenwichtsbalk, trap, enz. is dit een ideaal oefenterrein.

13

14 PERSOONLIJKHEIDSPROEF
1 dag altijd georganiseerd te Etterbeek. 4 subproeven: - een biografische vragenlijst (vooraf in te vullen) - een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst - twee situatieproeven - een postbakoefening - een gestructureerd interview GESLAAGD = attest (2 jaar geldig) NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar.

15 Competentieprofiel Competentiedomeinen Competenties Waar meten ?
Managen van informatie Informatie verwerken Pers. Ond. Managen van taken Werk structureren Managen van interpersoonlijke relaties (Intern) samenwerken (Extern) klantgerichtheid Pers. Ond. en Sel. Com. Managen van zichzelf Inzet tonen Coping Waarden Betrokkenheid – motivatie Normbesef – integriteit Afwezigheid extremisme Afwezigheid psychopathologie

16 MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF GESLAAGD = attest (2 jaar geldig)
Het medisch examen duurt ½ dag Het medisch onderzoek bevat o.a.: oog- en oortest urinestest tandheelkundig onderzoek … meer info op: GESLAAGD = attest (2 jaar geldig) NIET GESLAAGD - niet weerhouden: beroep mogelijk - definitief afgekeurd: geen herkansing

17 ANTECEDENTENONDERZOEK (tussen 3° en 4° proef)
Nagaan politionele bestanden Advies door lokale politie = Nagaan levenswandel vanaf 16 jaar

18 GESPREK SELECTIECOMMISSIE
Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in de politieschool of bij DSR. Nadien beslist deliberatiecommissie over het al of niet slagen van de kandidaat Score 4 en meer GESLAAGD = attest (2 jaar geldig) NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar. Met dit attest kan men zich inschrijven in een Politieschool naar keuze.

19 VERSCHILLENDE KADERS AGENTENKADER Agent BASISKADER Inspecteur MIDDENKADER Hoofdinspecteur OFFICIERSKADER Commissaris Hoofdcommissaris

20 AGENTENKADER “ AGENT VAN POLITIE ” Beperkte politiebevoegdheid !
diplomavereiste: geen NIET permanente rekrutering ! nu o.a. via van PZ Antwerpen & voor Brussel / Vlaams-Brabant via indien geslaagd : wervingsreserve Lokale en Federale politie werven aan vanuit wervingsreserve opleidingstermijn: 22 weken vanaf 2 jaar Agent: selectie basiskader mogelijk na slagen kaderproef & +evaluatie

21 NETTOLONEN AGENTENKADER
+ 4 % + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten index 1,4859

22 BASISKADER “ INSPECTEUR VAN POLITIE ”
diplomavereiste: niveau 2 van de federale besturen (= 6 jaar ASO, TSO, BSO, KSO) N2= (Alle richtingen HTSO soc. prom. van 750 lesuren) permanente rekrutering en selectie  1e en 4e selectieproef gedecentraliseerd  2e en 3e selectieproef te Brussel opleidingstermijn: 1 jaar ten koste politie (!) solliciteren: na 9 maanden politieopleiding vanaf 6 jaar inspecteur: selectie middenkader mogelijk na +evaluatie

23 NETTOLONEN BASISKADER
+ 4 % + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten index 1,4859

24 MIDDENKADER “ HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE ”
interne bevordering via vergelijkend examen vanaf 6 jaar inspecteur mogelijk en +evaluatie beperkte externe aanwerving via wervingsreserve specifieke diploma’s niveau (boekhouders , informatici, … soms psycho-sociale wet.) opleidingstermijn: 8 maanden verkorte basisopleiding 6 maanden (externen) vanaf 6 jaar HINP: selectie officierskader mogelijk na slagen kaderproef & +evaluatie

25 NETTOLONEN MIDDENKADER
+ 4 % + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten index1,4859

26 NETTOLONEN MIDDENKADER N2+
+ 4 % + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten index 1,4859 (+ % N2+)

27 “ COMMISSARIS VAN POLITIE ”
OFFICIERSKADER “ COMMISSARIS VAN POLITIE ” = vergelijkend examen ½ via externe aanwerving van niveau 1: - jaarlijkse wedstrijd… opleidingstermijn: +/- 24 maanden (externen), (6 maanden stage na verkorte basisopleiding) en één jaar (samen met internen) ½ via interne promotie vanaf 6 jaar HINP na slagen kaderproef & +evaluatie vanaf 7 jaar commissaris: hoofdcommissaris mits directiebrevet & bediening van HCP

28 NETTOLONEN OFFICIERSKADER
+ 4 % + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten index 1,4859

29 versnelde basisopl. versnelde basisopl. + Stage
VERNIEUWDE OPLEIDINGEN AGENT INSPECTEUR HOOFDINSPECTEUR interne bevordering externe aanwerving COMMISSARIS interne bevordering externe aanwerving versnelde basisopl versnelde basisopl. + Stage 22 weken 12 maanden 8 maanden 14 maanden (6 + 8) maanden 24 maanden ( )

30 VOLGORDE TOELATING BK Wervingsreserve
Laureaten worden opgenomen in deze reserve in volgorde van inschrijving selectieproeven (per school) 2 jaar geldig Medische controleonderzoek Voorafgaand aan toelating tot opleiding (in politieschool) Uitstel op aanwerving Gezondheidsredenen (vb. zwangerschap), lopende arbeidsovereenkomst, studies ?

31 RESULTAAT KANDIDATEN BK 2008
71,21 % cognitieve vaardigheden 54,52 % persoonlijkheidsonderzoek 75,08 % fysieke & medisch 63,64 % selectiecommissie 18,55 % kandidaten geslaagd 1 op 5,4

32 RESULTAAT KANDIDATEN BK (N) 2009
79,28 % cognitieve vaardigheden 49,05 % persoonlijkheidsonderzoek 85,99 % fysieke & medisch 54,02 % selectiecommissie 18,06 % kandidaten geslaagd 1 op 5,5

33 RESULTAAT KANDIDATEN Basiskader (N) 2010
75,03 % cognitieve vaardigheden 90,38 % functioneel parcours 51,74 % persoonlijkheidsonderzoek 91,51 % medisch 50,08 % selectiecommissie 16,08 % kandidaten geslaagd 1 op 6,2

34 RESULTAAT KANDIDATEN Basiskader (N) 1e helft 2011
53,80 % cognitieve vaardigheden 90.98 % functioneel parcours 43,14 % persoonlijkheidsonderzoek 88,13 % medisch 47,08 % selectiecommissie 8,7 % kandidaten geslaagd 1 op 11

35 NEDERLANDSTALIGEN externe aanwervingen
STATISTIEKEN KANDIDATUREN 2010 NEDERLANDSTALIGEN externe aanwervingen Agent Inspecteur Hoofdinspecteur Commissaris ********* Calog (299 aanwervingen N) 35

36 Volgende editie in Oost-Vlaanderen ?
EVALUATIETEST Wat: Nabootsing van de eerste selectieproef bij de Politie project Oost-Vlaanderen: samen met Defensie, & Brandweer – zie Doel: Nagaan van slaagkansen in de 1e selectieproef Inschrijvingen: (gratis en op afspraak) of via Harald Van Beeck (0475) of Meer info: CEFIG, Overwinningsstraat 20 , 1060 Brussel Volgende editie in Oost-Vlaanderen ?

37 COGNITIEVE OPLEIDINGSMODULES
1. Wat: Opleidingsmodules waarin de vaardigheden voor de eerste selectieproeven worden bijgeschaafd Enkel van toepassing voor Oost-Vlaanderen: mix van selectieproeven van de 3 partners in het kader van “Diversifiëren van overheidsdiensten” Toekomst: ook mogelijk in Limburg 2. Inhoud: Nederlands Psychotechnische testen Waarnemen 3. Doel: Op niveau brengen om slaagkansen te verhogen in de cognitieve selectieproeven van de 3 partners 4. Aanspreekpunten: Oost-Vlaanderen: (09) of (09)

38 COMMUNICATIEVE OPLEIDINGSMODULE
Wat: Opleidingsmodule (dag- en/of avond- en weekendformule) waarin de basisvaardigheden in selectieproeven 2 en 4 worden bijgeschaafd SELECTIE ENKEL DOOR DSR VAN NIET GESLAAGDE KANDIDATEN IN PROEFDAG 2 of 4 Inhoud: Sociale en communicatieve vaardigheden, actualiteit, beroepskennis Doel: Op niveau brengen om slaagkansen te verhogen in de tweede en/of vierde proef

39 7de jaar TSO “integrale veiligheid”
Nieuwe studierichting sedert schooljaar 2009 / 2010 Voorbereiding op beroepen in private en openbare veiligheid Politie Brandweer Private bewaking Voetbalsteward

40 7de jaar TSO “integrale veiligheid”
Mogelijkheden : Wacht tot na het schooljaar om zich in te schrijven (indien geslaagd vrijstelling cognitieve proeven) Kandidaat schrijft zich in en : Volgt selectieparcours individueel (zonder echte meerwaarde 7de jaar TSO Integrale veiligheid) Volgt “door de school omkaderde selectieparcours”

41 7de jaar TSO “integrale veiligheid”
TIMING DOOR SCHOOL OMKADERDE SELECTIEPARCOURS : Inschrijving : september / oktober CV / FP : februari / maart in groepen per school Rest van de selectieproeven : van maart tot juli Toelating tot politieschool: oktober (geslaagd + inschrijvingsdatum is bepalend)

42 7de jaar TSO “integrale veiligheid”
VOORDELEN : Vrijstelling “Cognitieve vaardigheden” na behalen diploma 7e jaar TSO “Integrale veiligheid” Bij mislukking voor de proeven, opnieuw deelnemen na einde schooljaar (30 juni) Bij mislukking voor selectiecommissie, mogelijks reeds na 2 maanden opnieuw deelnemen aan deze proef

43 DIVERSE JOBS LOKALE POLITIE
* * preventie opleiding recherche onthaal interventie verkeers- politie openbare orde milieupolitie hondenbrigade wijkwerking ... fietsteam jeugd- slachtoffer- bejegening Lokale Politie motorrijder monitor Geweldsbeheersing * * * * * * = basisfunctionaliteiten Lokale Politie !

44 DIVERSE JOBS FEDERALE POLITIE
Speciaal Interventie- Eskadron/CGSU algemene reserve ... luchthavenpolitie Federale Gerechtelijke Politie ruiterij honden- detachement beveiliging geldtransporten opleiding misdrijfanalyse spoorwegpolitie verkeerspolitie luchtsteun- metropolitie koninklijke paleizen Disaster Victim Identification team Scheep- vaartpolitie

45 Wie zoeken wij? Kandidaten die:
Medisch / Fysiek & Psychisch geschikt zijn; Teamplayer zijn; Correct en accuraat blijven reageren; Bereid zijn om onregelmatig te werken; Goede dosis mensenkennis bezitten; Goede algemene kennis bezitten; In een korte opsomming kunnen wij een schets maken van wie wij zoeken. Dergelijke opsomming kan soms van pas komen bij een interview voor de krant, radio, regionale tv, … Het is rap gevraagd: “Wat is een goed kandidaat voor de Politie ?” Om te bepalen wie wij aanwerven moet in eerste instantie voldaan worden een aantal toelatingsvoorwaarden!

46 WAAROM BIJ DE POLITIE WERKEN?
UITDAGEND BEROEP criminaliteit bestrijden sociale job zelfstandig werken teamwerk leiding geven verschillende functies betaalde opleiding aantrekkelijke wedde werkzekerheid diverse promotiekansen GOED STATUUT

47 BURGERPERSONEEL “CALOG”
- mogelijke functies - toelatingsvoorwaarden - algemeen - graden / wedde - loopbaan - hoe inschrijven ? - meer info ?

48 Vacatures www.jobpol.be
BURGERPERSONEEL “Calog” voornamelijk statutaire medewerkers ingenieurs... licentiaten ... informatici geneesheren analisten bestuursassistenten boekhouders maatschappelijk assistenten klerken vaklui onderhoudspersoneel & Vacatures Solliciteren naar lager niveau dan eigen diploma kan

49 Toelatingsvoorwaarden “Calog”
Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie politieke en burgerlijke rechten van onberispelijk gedrag zijn diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de vereisten om de beoogde bediening te vervullen de fysieke geschiktheid bezitten om de beoogde betrekking te vervullen tenminste 18 jaar zijn bij de aanwerving slagen in de selectieproeven

50 Graden BURGERPERSONEEL “Calog”
Niveau A (alle graden gelijkwaardig) Universitair diploma of gelijkwaardig = master Niveau B (alle graden gelijkwaardig) Diploma Hoger Onderwijs van één cyclus = bachelor Niveau C Diploma 6 jaar Secundair Onderwijs of gelijkwaardig Niveau D Geen diploma vereiste

51 NETTOLONEN Niv. A & B (CONTRACTUEEL)
+ 4 % index 1,4859

52 NETTOLONEN Niv. C & D (CONTRACTUEEL)
+ 4 % index 1,4859

53 HOE INSCHRIJVEN ? ingevuld inschrijvingsformulier (zie www.jobpol.be)
kopij diploma / studiegetuigschrift vereiste (of hoger) niveau recent bewijs van goed zedelijk gedrag curriculum vitae en eventueel sollicitatiebrief andere gevraagde documenten in voorkomend geval: attest van slagen voor cognitieve vaardigheden van vereiste niveau AANGETEKEND verzenden aan: FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat, 8 Brussel

54

55 VOORSTELLEN? VRAGEN? Geert SNOECK Groendreef 181 9000 GENT
Coördinator rekrutering Provincie Oost-Vlaanderen / Arrondissement Mechelen/ PZ Zwijndrecht Groendreef 181 GENT Tel: (09) Fax: (09) adres: JOB-INFO: (0800) / 55

56 MEER INFO ? INTERNET: www.jobpol.be EMAIL: jobs.politie@jobpol.be
GRATIS NUMMER: /99 404 POLITIESCHOOL OOST-VLAANDEREN: 09/ POLITIESCHOOL ANTWERPEN: 03/ POLITIEKANTOOR : rekruteringsmedewerker VDAB: WIS-terminal, Internet, regionale permanenties BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat, 8 1050 BRUSSEL

57 SELECTIEPROEVEN Basiskader
V o o r b e e l d e n “Cognitieve vaardigheden”

58 Abstract redeneervermogen
Voorbeeld Basisscherm Basisfiguren F-toetsen Eindfiguren F1 F2 F3

59 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F1 A B C D E

60 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F1 A B C D E

61 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F2 A B C D E

62 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F2 A B C D E

63 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F3 A B C D E

64 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F3 A B C D E

65 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F1 F2 A B C D E

66 Abstract redeneervermogen
Voorbeelden functietoetsen Basisfiguren F-toetsen Antwoorden F1 F2 A B C D E

67 Numeriek redeneervermogen
Voorbeeld Aantal telefoongesprekken per dag voor het agentschap Brussel Binnenkomende Uitgaande

68 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel telefoongesprekken vinden er plaats per dag? A B C D E 85

69 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel telefoongesprekken vinden er plaats per dag? A B C D E 85

70 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel uitgaande telefoongesprekken vinden er plaats per jaar (240 werkdagen)? A B C D E

71 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel uitgaande telefoongesprekken vinden er plaats per jaar (240 werkdagen)? A B C D E

72 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als u 50% van de binnenkomende telefoons voor uw rekening neemt, hoeveel telefoontjes neemt u dan gemiddeld per dag aan? A B C D E 80

73 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als u 50% van de binnenkomende telefoons voor uw rekening neemt, hoeveel telefoontjes neemt u dan gemiddeld per dag aan? A B C D E 80

74 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als 2/8 van de binnenkomende telefoons bedoeld zijn voor de Office Manager, hoeveel telefoontjes ontvangt hij/zij dan per dag? A B C D E 5

75 Numeriek redeneervermogen
Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als 2/8 van de binnenkomende telefoons bedoeld zijn voor de Office Manager, hoeveel telefoontjes ontvangt hij/zij dan per dag? A B C D E 5

76 Verbaal redeneervermogen
Voorbeeld Thema: lettertype en papier Gebruik voor faxen enkel blanco papier, aangezien ons logo en adres al vermeld staan op de standaardfax zelf. Speciaal papier met ons logo gebruiken, is dus niet aangewezen. Enkel lettertype Garamond in lettergrootte 12 mag gebruikt worden. Gebruik voor het opstellen van contracten steeds Garamond als lettertype, en niet meer Bookman, zoals tot nu toe meestal gebruikt. Voor de betalingsvoorwaarden op de keerzijde van een contract (de “kleine lettertjes”) gebruikt u lettergrootte 8. Gebruik altijd briefpapier met ons logo. Gebruik voor de eerste pagina van brieven briefpapier met ons logo, lettertype Garamond en lettergrootte 12. Voor de tweede en volgende pagina’s is het aan te raden “vervolgpapier” te gebruiken. Gebruik liever geen blanco papier, tenzij het een interne brief is. Voor een interne brief is er geen lettertype of –grootte vastgelegd. Voor een voetnoot in uw brief gebruikt u Arial Narrow als lettertype met lettergrootte 10.

77 Verbaal redeneervermogen
Vragen Welk lettertype is vereist voor een fax? A Garamond B Bookman C Arial Narrow D Geen van deze Welke lettergrootte moet gebruikt worden voor de kleine lettertjes op een contract? A 12 B 8 C 10 D Geen van deze

78 Verbaal redeneervermogen
Vragen Welk lettertype is vereist voor een fax? A Garamond B Bookman C Arial Narrow D Geen van deze Welke lettergrootte moet gebruikt worden voor de kleine lettertjes op een contract? A 12 B 8 C 10 D Geen van deze

79 Verbaal redeneervermogen
Vragen Waarvoor moet lettertype Garamond niet gebruikt worden? A een fax B een contract C een interne brief D Geen van deze Wanneer moet briefpapier met logo gebruikt worden? A voor een fax B voor een contract C voor een interne brief D Geen van deze

80 Verbaal redeneervermogen
Vragen Waarvoor moet lettertype Garamond niet gebruikt worden? A een fax B een contract C een interne brief D Geen van deze Wanneer moet briefpapier met logo gebruikt worden? A voor een fax B voor een contract C voor een interne brief D Geen van deze

81 Taaltesten Voorbeelden Ik ben geboort op 5 december.
Ze verkiezen de trein op het vliegtuig Iemand die niet voor een baas, maar voor eigen rekening werkt, is een? ………………….. Deze winkel ? boeken en kranten.

82 Taaltesten Voorbeelden Ik ben geboren op 5 december.
Ze verkiezen de trein boven het vliegtuig. Iemand die niet voor een baas, maar voor eigen rekening werkt, is een? zelfstandige Deze winkel verkoopt boeken en kranten.

83 Rapportagevaardigheden
Bekijken filmfragment - objectieve samenvatting - meerkeuzevragen

84 Voorbeelden vorige Cognitieve proeven !!!!!!!!!!!!!!!!

85 cijferreeksen 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - ? 12 – 13 – 15 – 18 – 22 - ? -3 -5
7 -4 ? -2 -7 2 3 6 5 7 1 11 10 9 ?

86 cijferreeksen 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - 64 12 – 13 – 15 – 18 – 22 - 27 -3
-5 7 -4 -8 -2 -7 2 3 6 5 7 1 11 10 9 28

87 Controle van gegevens Vergelijken van 2 lijsten met gegevens en foutcodes toekennen.

88 Letterreeksen A – C – E – G - ? I – M – Q – U - ?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A – C – E – G - ? I – M – Q – U - ? d.e – h.i – l.m – p.q - ? x.v – s.q – n.l – i.g - ? V – E – R – L – O – ?

89 Letterreeksen A – C – E – G - I I – M – Q – U - Y
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A – C – E – G - I I – M – Q – U - Y d.e – h.i – l.m – p.q – t.u x.v – s.q – n.l – i.g – d.b V – E – R – L – O – F

90 Taalkennis De bezoekers van het café doen beroep op taxis Het moet
plooien of barsten Het ochtendgloren heeft goud in de mond

91 Taalkennis De bezoekers van het café doen beroep op taxi’s Het moet
buigen of barsten De morgenstond heeft goud in de mond

92 Verbale analogieën Zoon staat tot dochter als man staat tot… moeder – ouder – vrouw – echtgenote ..(A)..staat tot narcose als advocaat staat tot ..(B).. (A) operatie – anesthesist – pijn – ziekenhuis (B) verdediging – beschuldigde – deurwaarder - balie

93 Verbale analogieën Zoon staat tot dochter als man staat tot… moeder – ouder – vrouw – echtgenote ..(A)..staat tot narcose als advocaat staat tot ..(B).. (A) operatie – anesthesist – pijn – ziekenhuis (B) verdediging – beschuldigde – deurwaarder - balie

94 Info aan Kandidaat Nieuwe structuur Federale Politie vanaf 1 maart 2007 Zie organigram “Infonieuws” Nr 1755 van Commissariaat-generaal Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Belangrijk voor het gesprek van de Kandidaat met de jury van de Selectiecommissie. Geen 5 algemene directies MAAR 3. Algemene directie bestuurlijke politie

95 Commissariaat-generaal
Info aan Kandidaat Commissariaat-generaal Directie van de operationele politionele informatie Directie van de internationale politiesamenwerking Directie van de relaties met de lokale politie Directie van de speciale eenheden 27 gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties

96 Algemene directie bestuurlijke politie
Info aan Kandidaat Directie v/d operaties bestuurlijke politie Directie v/d wegpolitie Directie v/d politie v/d verbindingswegen Spoorwegpolitie Scheepvaartpolitie Luchtvaartpolitie Immigratie & grenscontrole Directie v/d algemene reserve Detachementen en diensten Hondensteun Luchtsteun SHAPE Koninklijke paleizen Algemene directie bestuurlijke politie

97 Algemene directie gerechtelijke politie
Info aan Kandidaat Directie v/d operaties gerechtelijke politie Directie v/d bestrijding van de criminaliteit tegen personen Directie v/d bestrijding van de criminaliteit tegen goederen Directie v/d bestrijding van de economische en financiële criminaliteit Directie v/d bestrijding van de georganiseerde criminaliteit Directie v/d technische en wetenschappelijke politie Dienst belast met de gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu 27 gedeconcentreerde gerechtelijke directies Algemene directie gerechtelijke politie

98 Algemene directie van de ondersteuning en het beheer
Info aan Kandidaat Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer Directie van de rekrutering en van de selectie Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten Directie van de interne relaties Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Directie van de opleiding Directie van de logistieke steun Directie van de aankopen Directie van de infrastructuur en de uitrusting Directie van de financiën Directie van de telematica Medische dienst Algemene directie van de ondersteuning en het beheer

99 195 politiezones in België
Info aan Kandidaat LOKALE POLITIE 195 politiezones in België 48 ééngemeentezones 147 meergemeentezones

100 College van burgemeester en schepenen
Info aan Kandidaat LOKALE POLITIE Eéngemeentezone Meergemeentezone 1 Korpschef Gemeenteraad Politieraad College van burgemeester en schepenen Politiecollege

101 De lokale politie heeft 7 basisfunctionaliteiten :
Info aan Kandidaat De lokale politie heeft 7 basisfunctionaliteiten : Onthaal Wijkwerking (minimum 1 per 4000 inwoners) Interventie Lokale recherche (minimum 7 % of 10 %) Politionele slachtofferbejegening Handhaving openbare orde Verkeer

102 Veel succes ! 102


Download ppt "Directie van de rekrutering en van de selectie"

Verwante presentaties


Ads door Google