De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directie van de rekrutering en van de selectie WELKOM Infosessie Politie februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directie van de rekrutering en van de selectie WELKOM Infosessie Politie februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Directie van de rekrutering en van de selectie WELKOM Infosessie Politie februari 2012

2 INHOUD “Een loopbaan bij de Politie” van A t o t Z • Toelatingsvoorwaarden • Selectie van de verschillende kaders • Burgerpersoneel • Film : “Go for Police”

3 Vanaf 2001 EEN geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: LOKALE POLITIEFEDERALE POLITIE Algemene directies Gerechtelijke eenheden Gespecialiseerde eenheden 195 politiezones De Geïntegreerde Politie

4 REKRUTERING • politie lokaal niveau federaal •  48.000 personeelsleden (9.000 burgers) • rekrutering, selectie en vorming gemeenschappelijk (!) • via mobiliteit postuleren lokale politie federale • permanente werving burgerpersoneel • jaarlijks meer dan 1000 aanwervingen en

5 TOELATINGSVOORWAARDEN Bereid zijn het politie-uniform te dragen Gebruik en dragen van de wapens en andere verdedigingsmiddelen (mogen en willen) Rijbewijs B (bij aanvang opleiding) bij aanvang selectieprocedure 18 jaar (laatstejaarsstudenten: vanaf 17 jaar) Diplomavereiste volgens gekozen kader Fysieke vaardigheden verenigbaar met het ambt Burgerlijke en politieke rechten uittreksel “strafregister”

6 SELECTIEPROCEDURE UNIFORMFUNCTIES

7 1 Cognitieve vaardigheden + Functioneel Parcours ( vrijstelling indien in bezit diploma hoger niveau gekozen kader) 2 Persoonlijkheidsproef 3 Controle medische geschiktheid 4 Gesprek met een selectiecommissie 5 Onderzoek dossier door de deliberatiecommissie 6 Antecedentenonderzoek Aflevering geschiktheidsattest 7 Medisch controle – onderzoek na aanwerving in politieschool START OPLEIDING SELECTIETRAP

8 DE SELECTIEPROEVEN • opeenvolgend slagen voor de vier verschillende proeven; • gespreid over 4 dagen in een periode van een aantal maanden; • tussen de derde en vierde proef volgt antecedentenonderzoek; • afgeleverde attest bij slagen is 2 jaar geldig (reden van uitstel); • bij mislukking verliest men een beurt (max. 3 per kader) en minstens één jaar wachten alvorens opnieuw kandidatuur te stellen (tenzij voor een ander kader); • de geslaagde proeven behouden een geldigheidstermijn.

9 COGNITIEVE VAARDIGHEDEN 1/2 dag in een politieschool naar keuze, samen met Functioneel Parcours 3 subproeven: - intellectueel potentieel - taalkennis - rapportagevaardigheden (geheugentest - video) Vrijstellingen :  Geslaagd CV, vorige deelname (attest onbeperkt geldig)  Kandidaat-INP, houder van diploma van ten minste niveau B (bachelor/master)  Kandidaat-INP, houder diploma 7 e jaar “Integrale veiligheid” (TSO)  Kandidaat-INP, geslaagd CV CALog niveau C (enkel IP en taal, niet video) GESLAAGD = attest (permanent geldig ) NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar.

10 Het “Functioneel Parcours” - 3 maal aflopen van een hindernissenparcours in een tijdspanne van 3’30” - Robuustheidstest 1Rolwagen 200 kg - Robuustheidstest 2Pop van 48 kg (samen 1’) GESLAAGD = attest (eventuele herkansing) (1 jaar geldig ) NIET GESLAAGD Kandidaat contacteert op eigen initiatief de sportdienst om het examen opnieuw af te leggen. (na min. 2 maanden – max. 1 jaar) FYSIEKE GESCHIKTHEIDSPROEF

11 Robuustheidstest 1 wagen verrollen Robuustheidstest 2 pop verplaatsen Functioneel parcours 3 maal uitvoeren FUNCTIONEEL PARCOURS

12 Voorbereiding Functioneel Parcours • Provinciaal Domein “Puyenbroek” Buitenterrein naast de Sportzaal op het einde van Parking 2, Puidonkdreef te Wachtebeke

13

14 1 dag altijd georganiseerd te Etterbeek. 4 subproeven: - een biografische vragenlijst (vooraf in te vullen) - een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst - twee situatieproeven - een postbakoefening - een gestructureerd interview GESLAAGD = attest (2 jaar geldig ) NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar. PERSOONLIJKHEIDSPROEF

15 Competentieprofiel CompetentiedomeinenCompetentiesWaar meten ? Managen van informatieInformatie verwerkenPers. Ond. Managen van takenWerk structurerenPers. Ond. Managen van interpersoonlijke relaties (Intern) samenwerken (Extern) klantgerichtheid Pers. Ond. Pers. Ond. en Sel. Com. Managen van zichzelfInzet tonen Coping Pers. Ond. Pers. Ond. en Sel. Com. WaardenBetrokkenheid – motivatie Normbesef – integriteit Afwezigheid extremisme Afwezigheid psychopathologie Pers. Ond. en Sel. Com. Pers. Ond.

16 Het medisch examen duurt ½ dag. Het medisch onderzoek bevat o.a.: - oog- en oortest - urinestest - tandheelkundig onderzoek - … meer info op: www.jobpol.be GESLAAGD = attest (2 jaar geldig ) NIET GESLAAGD - niet weerhouden: beroep mogelijk - definitief afgekeurd: geen herkansing MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF

17 • Nagaan politionele bestanden • Advies door lokale politie = Nagaan levenswandel vanaf 16 jaar ANTECEDENTENONDERZOEK (tussen 3° en 4° proef)

18 Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in de politieschool of bij DSR. GESPREK SELECTIECOMMISSIE Nadien beslist deliberatiecommissie over het al of niet slagen van de kandidaat Score 4 en meer GESLAAGD = attest (2 jaar geldig ) Met dit attest kan men zich inschrijven in een Politieschool naar keuze. NIET GESLAAGD Opnieuw deelnemen na 1 jaar.

19 VERSCHILLENDE KADERS • AGENTENKADER Agent • BASISKADER Inspecteur • MIDDENKADER Hoofdinspecteur • OFFICIERSKADER Commissaris Hoofdcommissaris

20 AGENTENKADER “ AGENT VAN POLITIE ” Beperkte politiebevoegdheid ! • diplomavereiste: geen • NIET permanente rekrutering ! nu o.a. via www.beginermaareensaan.be van PZ Antwerpen & voor Brussel / Vlaams-Brabant via www.jobpol.be www.beginermaareensaan.be • indien geslaagd : wervingsreserve • Lokale en Federale politie werven aan vanuit wervingsreserve • opleidingstermijn: 22 weken • vanaf 2 jaar Agent: selectie basiskader mogelijk na slagen kaderproef & +evaluatie

21 A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten 01-10-2008 index 1,4859 + toelagen & vergoedingen... NETTOLONEN AGENTENKADER + 4 %

22 • diplomavereiste: niveau 2 van de federale besturen (= 6 jaar ASO, TSO, BSO, KSO) N2= (Alle richtingen HTSO soc. prom. van 750 lesuren) • permanente rekrutering en selectie  1 e en 4 e selectieproef gedecentraliseerd  2 e en 3 e selectieproef te Brussel • opleidingstermijn: 1 jaar ten koste politie (!) • solliciteren: na 9 maanden politieopleiding • vanaf 6 jaar inspecteur: selectie middenkader mogelijk na +evaluatie “ INSPECTEUR VAN POLITIE ” BASISKADER

23 NETTOLONEN BASISKADER + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten 01-10-2008 index 1,4859 + 4 %

24 • interne bevordering via vergelijkend examen vanaf 6 jaar inspecteur mogelijk en +evaluatie • beperkte externe aanwerving via wervingsreserve specifieke diploma’s niveau 2+ (boekhouders, informatici, … soms psycho-sociale wet.) • opleidingstermijn: 8 maanden + verkorte basisopleiding 6 maanden (externen) • vanaf 6 jaar HINP: selectie officierskader mogelijk na slagen kaderproef & +evaluatie “ HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE ” MIDDENKADER

25 NETTOLONEN MIDDENKADER + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten 01-10-2008 index1,4859 + 4 %

26 NETTOLONEN MIDDENKADER N2+ (+ % N2+) + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten 01-10-2008 index 1,4859 + 4 %

27 = vergelijkend examen • ½ via externe aanwerving van niveau 1: - jaarlijkse wedstrijd… - opleidingstermijn: +/- 24 maanden (externen), (6 maanden stage na verkorte basisopleiding) en één jaar (samen met internen) • ½ via interne promotie • vanaf 6 jaar HINP na slagen kaderproef & +evaluatie • vanaf 7 jaar commissaris: hoofdcommissaris mits directiebrevet & bediening van HCP “ COMMISSARIS VAN POLITIE ” OFFICIERSKADER

28 + toelagen & vergoedingen... A: ongehuwd B: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C: gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft GEEN eigen inkomsten 01-10-2008 index 1,4859 NETTOLONEN OFFICIERSKADER + 4 %

29 VERNIEUWDE OPLEIDINGEN AGENT INSPECTEUR HOOFDINSPECTEUR interne bevordering externe aanwerving COMMISSARIS interne bevordering externe aanwerving 22 weken 12 maanden 8 maanden 14 maanden (6 + 8) 12 maanden 24 maanden (6 + 6 + 12) versnelde basisopl. versnelde basisopl. + Stage

30 VOLGORDE TOELATING BK • Wervingsreserve Laureaten worden opgenomen in deze reserve in volgorde van inschrijving selectieproeven (per school) 2 jaar geldig • Medische controleonderzoek Voorafgaand aan toelating tot opleiding (in politieschool) • Uitstel op aanwerving Gezondheidsredenen (vb. zwangerschap), lopende arbeidsovereenkomst, studies ?

31 RESULTAAT KANDIDATEN BK 2008 18, 55 % kandidaten geslaagd 71,21 % cognitieve vaardigheden 54,52 % persoonlijkheidsonderzoek 75,08 % fysieke & medisch 63,64 % selectiecommissie 1 op 5,4

32 RESULTAAT KANDIDATEN BK (N) 2009 18, 06 % kandidaten geslaagd 79,28 % cognitieve vaardigheden 49,05 % persoonlijkheidsonderzoek 85,99 % fysieke & medisch 54,02 % selectiecommissie 1 op 5,5

33 RESULTAAT KANDIDATEN Basiskader (N) 2010 16, 08 % kandidaten geslaagd 75,03 % cognitieve vaardigheden 90,38 % functioneel parcours 51,74 % persoonlijkheidsonderzoek 91,51 % medisch 50,08 % selectiecommissie 1 op 6,2

34 RESULTAAT KANDIDATEN Basiskader (N) 1 e helft 2011 8,7 % kandidaten geslaagd 53,80 % cognitieve vaardigheden 90.98 % functioneel parcours 43,14 % persoonlijkheidsonderzoek 88,13 % medisch 47,08 % selectiecommissie 1 op 11

35 STATISTIEKEN KANDIDATUREN 2010 NEDERLANDSTALIGEN externe aanwervingen Agent 915 Inspecteur 6091 Hoofdinspecteur 244 Commissaris 278 ********* Calog (299 aanwervingen N) 4433 *********

36 EVALUATIETEST Wat: Nabootsing van de eerste selectieproef bij de Politie project Oost-Vlaanderen: samen met Defensie, & Brandweer – zie www.oost-vlaanderen.be/jobinuniform) Doel: Nagaan van slaagkansen in de 1e selectieproef Inschrijvingen: (gratis en op afspraak) www.cefig.be of via Harald Van Beeck (0475) 51 95 66 of harald.vanbeeck@telenet.bewww.cefig.beharald.vanbeeck@telenet.be Meer info: CEFIG, Overwinningsstraat 20, 1060 Brussel Volgende editie in Oost-Vlaanderen ?

37 COGNITIEVE OPLEIDINGSMODULES 1. Wat: Opleidingsmodules waarin de vaardigheden voor de eerste selectieproeven worden bijgeschaafd Enkel van toepassing voor Oost-Vlaanderen: mix van selectieproeven van de 3 partners in het kader van “Diversifiëren van overheidsdiensten” Toekomst: ook mogelijk in Limburg 2. Inhoud: Nederlands Psychotechnische testen Waarnemen 3. Doel: Op niveau brengen om slaagkansen te verhogen in de cognitieve selectieproeven van de 3 partners 4. Aanspreekpunten: Oost-Vlaanderen: (09)267 71 40 of (09)267 71 39

38 COMMUNICATIEVE OPLEIDINGSMODULE Wat: Opleidingsmodule (dag- en/of avond- en weekendformule) waarin de basisvaardigheden in selectieproeven 2 en 4 worden bijgeschaafd SELECTIE ENKEL DOOR DSR VAN NIET GESLAAGDE KANDIDATEN IN PROEFDAG 2 of 4 Inhoud: Sociale en communicatieve vaardigheden, actualiteit, beroepskennis Doel: Op niveau brengen om slaagkansen te verhogen in de tweede en/of vierde proef

39 7 de jaar TSO “integrale veiligheid” • Nieuwe studierichting sedert schooljaar 2009 / 2010 • Voorbereiding op beroepen in private en openbare veiligheid – Politie – Brandweer – Private bewaking – Voetbalsteward

40 7 de jaar TSO “integrale veiligheid” Mogelijkheden : • Wacht tot na het schooljaar om zich in te schrijven (indien geslaagd vrijstelling cognitieve proeven) • Kandidaat schrijft zich in en : – Volgt selectieparcours individueel (zonder echte meerwaarde 7 de jaar TSO Integrale veiligheid) – Volgt “door de school omkaderde selectieparcours”

41 7 de jaar TSO “integrale veiligheid” TIMING DOOR SCHOOL OMKADERDE SELECTIEPARCOURS : • Inschrijving : september / oktober • CV / FP : februari / maart in groepen per school • Rest van de selectieproeven : van maart tot juli • Toelating tot politieschool: oktober (geslaagd + inschrijvingsdatum is bepalend)

42 7 de jaar TSO “integrale veiligheid” VOORDELEN : • Vrijstelling “Cognitieve vaardigheden” na behalen diploma 7 e jaar TSO “Integrale veiligheid” • Bij mislukking voor de proeven, opnieuw deelnemen na einde schooljaar (30 juni) • Bij mislukking voor selectiecommissie, mogelijks reeds na 2 maanden opnieuw deelnemen aan deze proef

43 preventie opleiding recherche onthaal interventie verkeers- politie openbare orde milieupolitie hondenbrigade wijkwerking... fietsteam jeugd- politie slachtoffer- bejegening Lokale Politie motorrijder monitor Geweldsbeheersing DIVERSE JOBS LOKALE POLITIE * * * * * * * * = basisfunctionaliteiten Lokale Politie !

44 Federale politie Speciaal Interventie- Eskadron/CGSU algemene reserve... luchthavenpolitie Federale Gerechtelijke Politie ruiterij honden- detachement beveiliging geldtransporten opleiding misdrijfanalyse spoorwegpolitie verkeerspolitie luchtsteun- detachement metropolitie detachement koninklijke paleizen Disaster Victim Identification team Scheep- vaartpolitie DIVERSE JOBS FEDERALE POLITIE

45 Wie zoeken wij? Kandidaten die: • Medisch / Fysiek & Psychisch geschikt zijn; • Teamplayer zijn; • Correct en accuraat blijven reageren; • Bereid zijn om onregelmatig te werken; • Goede dosis mensenkennis bezitten; • Goede algemene kennis bezitten; • …

46 • criminaliteit bestrijden • sociale job • zelfstandig werken • teamwerk • leiding geven • verschillende functies • betaalde opleiding • aantrekkelijke wedde • werkzekerheid • diverse promotiekansen UITDAGEND BEROEP GOED STATUUT WAAROM BIJ DE POLITIE WERKEN ?

47 • - mogelijke functies • - toelatingsvoorwaarden • - algemeen • - graden / wedde • - loopbaan • - hoe inschrijven ? • - meer info ? BURGERPERSONEEL “CALOG”

48 BURGERPERSONEEL “Calog” voornamelijk statutaire medewerkers • ingenieurs... • licentiaten... • informatici • geneesheren • analisten • bestuursassistenten • boekhouders • maatschappelijk assistenten • klerken • vaklui • onderhoudspersoneel & Vacatures www.jobpol.be Solliciteren naar lager niveau dan eigen diploma kan

49 Toelatingsvoorwaarden “Calog” • Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie • politieke en burgerlijke rechten • van onberispelijk gedrag zijn • diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de vereisten om de beoogde bediening te vervullen • de fysieke geschiktheid bezitten om de beoogde betrekking te vervullen • tenminste 18 jaar zijn bij de aanwerving • slagen in de selectieproeven

50 Graden BURGERPERSONEEL “Calog ” Niveau A (alle graden gelijkwaardig) Universitair diploma of gelijkwaardig = master Niveau B (alle graden gelijkwaardig) Diploma Hoger Onderwijs van één cyclus = bachelor Niveau C Diploma 6 jaar Secundair Onderwijs of gelijkwaardig Niveau D Geen diploma vereiste

51 NETTOLONEN Niv. A & B (CONTRACTUEEL) 01-10-2008 index 1,4859 + 4 %

52 NETTOLONEN Niv. C & D (CONTRACTUEEL) 01-10-2008 index 1,4859 + 4 %

53 HOE INSCHRIJVEN ? • ingevuld inschrijvingsformulier (zie www.jobpol.be) • kopij diploma / studiegetuigschrift vereiste ( of hoger) niveau • recent bewijs van goed zedelijk gedrag • curriculum vitae en eventueel sollicitatiebrief • andere gevraagde documenten • in voorkomend geval: attest van slagen voor cognitieve vaardigheden van vereiste niveau • AANGETEKEND verzenden aan: FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat, 8 1050 - Brussel

54

55 Geert SNOECK Coördinator rekrutering Provincie Oost-Vlaanderen / Arrondissement Mechelen/ PZ Zwijndrecht Groendreef 181 9000 GENT Tel: (09) 237 14 89 Fax: (09) 237 12 40 e-mailadres: rekrutering@fedpolgent.be JOB-INFO: (0800) 99 404 / www.jobpol.be VOORSTELLEN? VRAGEN?

56 MEER INFO ? -INTERNET: www.jobpol.be -EMAIL:jobs.politie@jobpol.be -GRATIS NUMMER: 0800/99 404 -POLITIESCHOOL OOST-VLAANDEREN: 09/345 69 64 POLITIESCHOOL ANTWERPEN: 03/540 02 50 -POLITIEKANTOOR : rekruteringsmedewerker -VDAB: WIS-terminal, Internet, regionale permanenties -BELGISCH STAATSBLAD -FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat, 8 1050 BRUSSEL

57 SELECTIEPROEVEN Basiskader V o o r b e e l d e n “Cognitieve vaardigheden”

58 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenEindfiguren Voorbeeld Basisscherm F1 F2 F3

59 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F1 ABCDEABCDE

60 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F1 ABCDEABCDE

61 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F2 ABCDEABCDE

62 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F2 ABCDEABCDE

63 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F3 ABCDEABCDE

64 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F3 ABCDEABCDE

65 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F1F2 ABCDEABCDE

66 Abstract redeneervermogen BasisfigurenF-toetsenAntwoorden Voorbeelden functietoetsen F1F2 ABCDEABCDE

67 Numeriek redeneervermogen Voorbeeld Binnenkomende Uitgaande 43 58 Aantal telefoongesprekken per dag voor het agentschap Brussel

68 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel telefoongesprekken vinden er plaats per dag? A100 B 90 C110 D 80 E 85

69 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel telefoongesprekken vinden er plaats per dag? A100 B 90 C110 D 80 E 85

70 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel uitgaande telefoongesprekken vinden er plaats per jaar (240 werkdagen)? A1.200 B14.500 C1.700 D1.450 E16.500

71 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Hoeveel uitgaande telefoongesprekken vinden er plaats per jaar (240 werkdagen)? A1.200 B14.500 C1.700 D1.450 E16.500

72 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als u 50% van de binnenkomende telefoons voor uw rekening neemt, hoeveel telefoontjes neemt u dan gemiddeld per dag aan? A50 B40 C20 D25 E80

73 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als u 50% van de binnenkomende telefoons voor uw rekening neemt, hoeveel telefoontjes neemt u dan gemiddeld per dag aan? A50 B40 C20 D25 E80

74 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als 2/8 van de binnenkomende telefoons bedoeld zijn voor de Office Manager, hoeveel telefoontjes ontvangt hij/zij dan per dag? A23 B11 C 8 D18 E 5

75 Numeriek redeneervermogen Vragen VERGEET NIET DAT U DE ANTWOORDEN MOET SCHATTEN Als 2/8 van de binnenkomende telefoons bedoeld zijn voor de Office Manager, hoeveel telefoontjes ontvangt hij/zij dan per dag? A23 B11 C 8 D18 E 5

76 Verbaal redeneervermogen Voorbeeld Thema: lettertype en papier Gebruik voor faxen enkel blanco papier, aangezien ons logo en adres al vermeld staan op de standaardfax zelf. Speciaal papier met ons logo gebruiken, is dus niet aangewezen. Enkel lettertype Garamond in lettergrootte 12 mag gebruikt worden. Gebruik voor het opstellen van contracten steeds Garamond als lettertype, en niet meer Bookman, zoals tot nu toe meestal gebruikt. Voor de betalingsvoorwaarden op de keerzijde van een contract (de “kleine lettertjes”) gebruikt u lettergrootte 8. Gebruik altijd briefpapier met ons logo. Gebruik voor de eerste pagina van brieven briefpapier met ons logo, lettertype Garamond en lettergrootte 12. Voor de tweede en volgende pagina’s is het aan te raden “vervolgpapier” te gebruiken. Gebruik liever geen blanco papier, tenzij het een interne brief is. Voor een interne brief is er geen lettertype of –grootte vastgelegd. Voor een voetnoot in uw brief gebruikt u Arial Narrow als lettertype met lettergrootte 10.

77 Verbaal redeneervermogen Vragen •Welk lettertype is vereist voor een fax? AGaramond BBookman CArial Narrow DGeen van deze •Welke lettergrootte moet gebruikt worden voor de kleine lettertjes op een contract? A12 B8 C10 DGeen van deze

78 Verbaal redeneervermogen Vragen •Welk lettertype is vereist voor een fax? AGaramond BBookman CArial Narrow DGeen van deze •Welke lettergrootte moet gebruikt worden voor de kleine lettertjes op een contract? A12 B8 C10 DGeen van deze

79 Verbaal redeneervermogen Vragen •Waarvoor moet lettertype Garamond niet gebruikt worden? Aeen fax Been contract Ceen interne brief DGeen van deze •Wanneer moet briefpapier met logo gebruikt worden? Avoor een fax Bvoor een contract Cvoor een interne brief DGeen van deze

80 Verbaal redeneervermogen Vragen •Waarvoor moet lettertype Garamond niet gebruikt worden? Aeen fax Been contract Ceen interne brief DGeen van deze •Wanneer moet briefpapier met logo gebruikt worden? Avoor een fax Bvoor een contract Cvoor een interne brief DGeen van deze

81 Taaltesten Voorbeelden • Ik ben geboort op 5 december. • Ze verkiezen de trein op het vliegtuig • Iemand die niet voor een baas, maar voor eigen rekening werkt, is een? ………………….. • Deze winkel ? boeken en kranten.

82 Taaltesten Voorbeelden • Ik ben geboren op 5 december. • Ze verkiezen de trein boven het vliegtuig. • Iemand die niet voor een baas, maar voor eigen rekening werkt, is een? zelfstandige • Deze winkel verkoopt boeken en kranten.

83 Rapportagevaardigheden Bekijken filmfragment - objectieve samenvatting - meerkeuzevragen

84 Voorbeelden vorige Cognitieve proeven !!!!!!!!!!!!!!!!

85 cijferreeksen • 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - ? • 12 – 13 – 15 – 18 – 22 - ? -3-570-4? -2-7-4 2336 57111 315 10119?

86 cijferreeksen • 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - 64 • 12 – 13 – 15 – 18 – 22 - 27 -3-570-4-8 -2-7-4 2336 57111 315 1011928

87 Controle van gegevens Vergelijken van 2 lijsten met gegevens en foutcodes toekennen.

88 Letterreeksen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A – C – E – G - ? I – M – Q – U - ? d.e – h.i – l.m – p.q - ? x.v – s.q – n.l – i.g - ? V – E – R – L – O – ?

89 Letterreeksen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A – C – E – G - I I – M – Q – U - Y d.e – h.i – l.m – p.q – t.u x.v – s.q – n.l – i.g – d.b V – E – R – L – O – F

90 Taalkennis De bezoekersvan het café doenberoep op taxis Het moetplooienof barsten Het ochtendglorenheeft goudin de mond

91 Taalkennis De bezoekersvan het café doenberoep op taxi’s Het moetbuigenof barsten De morgenstondheeft goudin de mond

92 Verbale analogieën • Zoon staat tot dochter als man staat tot… moeder – ouder – vrouw – echtgenote •..(A)..staat tot narcose als advocaat staat tot..(B).. (A) operatie – anesthesist – pijn – ziekenhuis (B) verdediging – beschuldigde – deurwaarder - balie

93 Verbale analogieën • Zoon staat tot dochter als man staat tot… moeder – ouder – vrouw – echtgenote •..(A)..staat tot narcose als advocaat staat tot..(B).. (A) operatie – anesthesist – pijn – ziekenhuis (B) verdediging – beschuldigde – deurwaarder - balie

94 Info aan Kandidaat Nieuwe structuur Federale Politie vanaf 1 maart 2007 Commissariaat-generaal Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie bestuurlijke politie Zie organigram “Infonieuws” Nr 1755 van 28-02-2007

95 Info aan Kandidaat Commissariaat-generaal •Directie van de operationele politionele informatie •Directie van de internationale politiesamenwerking •Directie van de relaties met de lokale politie •Directie van de speciale eenheden •27 gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties

96 Info aan Kandidaat Algemene directie bestuurlijke politie • Directie v/d operaties bestuurlijke politie • Directie v/d wegpolitie • Directie v/d politie v/d verbindingswegen Spoorwegpolitie Scheepvaartpolitie Luchtvaartpolitie Immigratie & grenscontrole • Directie v/d algemene reserve • Detachementen en diensten Hondensteun Luchtsteun SHAPE Koninklijke paleizen

97 Info aan Kandidaat Algemene directie gerechtelijke politie • Directie v/d operaties gerechtelijke politie • Directie v/d bestrijding van de criminaliteit tegen personen • Directie v/d bestrijding van de criminaliteit tegen goederen • Directie v/d bestrijding van de economische en financiële criminaliteit • Directie v/d bestrijding van de georganiseerde criminaliteit • Directie v/d technische en wetenschappelijke politie • Dienst belast met de gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu • 27 gedeconcentreerde gerechtelijke directies

98 Info aan Kandidaat Algemene directie van de ondersteuning en het beheer • Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer • Directie van de rekrutering en van de selectie • Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten • Directie van de interne relaties • Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk • Directie van de opleiding • Directie van de logistieke steun • Directie van de aankopen • Directie van de infrastructuur en de uitrusting • Directie van de financiën • Directie van de telematica • Medische dienst

99 LOKALE POLITIE • 195 politiezones in België 48 ééngemeentezones 147 meergemeentezones Info aan Kandidaat

100 EéngemeentezoneMeergemeentezone 1 Korpschef Gemeenteraad Politieraad College van burgemeester en schepenen Politiecollege Info aan Kandidaat LOKALE POLITIE

101 De lokale politie heeft 7 basisfunctionaliteiten : • Onthaal • Wijkwerking (minimum 1 per 4000 inwoners) • Interventie • Lokale recherche (minimum 7 % of 10 %) • Politionele slachtofferbejegening • Handhaving openbare orde • Verkeer Info aan Kandidaat

102 Veel succes !


Download ppt "Directie van de rekrutering en van de selectie WELKOM Infosessie Politie februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google