De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting vergelijkend examen BK – MK (sessie 2014 – 2015)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting vergelijkend examen BK – MK (sessie 2014 – 2015)"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting vergelijkend examen BK – MK (sessie 2014 – 2015)

2 Federale Politie Directie Selectie en Rekrutering
VOORSTELLING Federale Politie Directie Selectie en Rekrutering

3 Agenda: Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven
Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie Resultaten promo 2013

4 1. Algemene inlichtingen
Vacante plaatsen: N : ? F : ?

5 Voorwaarden: Lid zijn van het basiskader met minimum 6 jaar kaderanciënniteit in het basiskader op uiterste inschrijvingsdatum (basisopleiding komt niet in aanmerking -artikel II.I.2, §2, tweede lid, RPPol) Geen laatste evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ gekregen hebben Geen zware, nog niet uitgewiste, tuchtstraf opgelopen hebben Niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid of definitief mislukt in de basisopleiding van het betrokken kader Opmerking: kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

6 2. Selectieprocedure Vergelijkend examen
Infosessie DSR : 15/10/2013 Infosessie WPS : 16/10/2013 Infosessie Opac : 18/10/2013 Infosessie Vesta : 23/10/2013 Intosessie Plot : 05/11/2013 Start selectieproeven: januari 2014 Einde selectieproeven: juni/juli 2014 Start opleiding : oktober 2014 Deliberatiecommissie : juli 2014? Opleiding: oktober 2014 (8 tot 9 maanden)

7 3. Selectieproeven Selectieprocedure bestaat uit 3 proeven:
Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek Selectiecommissie

8 4. Beroepsproef Duur: ½ dag
Datum: januari 2014 Duur: ½ dag Inhoud: vragenlijst (halfopen, open vragen en casussen) → geheel van de beroepsfacetten inherent aan de functie en het statuut van Inspecteur van politie ! Lijst van de te kennen leerstof: zie bijlage oproep tot kandidatuurstelling of → Rangschikking volgens het behaalde resultaat

9 Wanneer ben je geslaagd?
Kennis van de taal : 50 % Totaal van de beroepsproef : Tscore 40

10 T-score 40 (slagingsdrempel)

11 DOMEIN 1 KENNIS VAN DE TAAL
3 DELEN : - Vaardigheden om fouten te verbeteren - Grammatica/vervoegingen - Schriftelijke rapporteringsvaardigheden

12 Taal Vaardigheden om fouten te verbeteren
Ze reden met hun autootje de drukke baan over en konden maar net een tegenligger ontwijken. Foutief gebruikt : baan Juist: weg

13 Taal Grammatica/vervoegingen
Op de Pukkelpopweide bars…e de hel los. Juist : barstte

14 Taal Schriftelijke rapporteringsvaardigheden
Beschrijf in maximum 15 lijnen een gebeurtenis (in volzinnen). 15 lijnen ≠ 15 zinnen

15 Domein 2 : Bestuurlijke politie
Je bent inspecteur en komt als eerste ter plaatse bij een interventie na een gasmelding Welke zijn de eerste handelingen die u dient te stellen ? (gelinkt aan IGT – WPA - …) = een open vraag

16 Domein 3 : Gerechtelijke politie
Welke 4 voorwaarden zijn er vereist om een huiszoeking met toestemming op een wettelijke manier uit te voeren ? = halfopen vraag

17 Domein 4 : Organisatie (ontwikkeling) & beheer
Een casus met betrekking tot gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en deontologie. Vragen met betrekking tot de politionele organisatie Bedoeling : aantonen dat men deze materie begrijpt en kan toepassen

18 5. Persoonlijkheidsonderzoek
Enkel de kandidaten geslaagd op de beroepsproef Duur 1 dag Inhoud: Geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst E-tray (postbakoefening) Gedragsproeven (rollenspelen, groepsproeven, casus…) Gedragsgericht interview Biografische vragenlijst

19 Beoordeling Het principe van assessment center wordt gehanteerd teneinde de resultaten te objectiveren. Elke competentie wordt 2 maal gemeten telkens door verschillende assessoren en via verschillende testen.

20 Doel: profiel van kandidaat toetsen aan het competentieprofiel
Competentiemodel Doel: profiel van kandidaat toetsen aan het competentieprofiel

21 Competentiemodel (soms als competentieprofiel vermeld)
Managen van informatie: Analyseren Managen van taken: Oplossingsgericht werken Managen van personen: Mensen aansturen Managen van interpersoonlijke relaties: (Intern) samenwerken (Extern) klantgericht optreden

22 Managen van zichzelf: Inzet tonen Coping Waarden: Betrokkenheid – Motivatie Normbesef – Integriteit Afwezigheid van psychopathologie Afwezigheid van extremisme

23

24

25 Score Competenties worden beoordeeld op een 9-puntenschaal: Score 9: de competentie is sterk aanwezig en is een troef voor de kandidaat; Score 8: de competentie is bij de kandidaat sterk aanwezig en ontwikkeld; Score 7: de competentie is aanwezig bij de kandidaat; Score 6: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, resultaten kunnen op korte termijn verwacht worden; Score 5: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden; Score 4: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, maar wordt een aandachtspunt voor de kandidaat; Score 3: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen; Score 2: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen op lange termijn; Score 1: de competentie is niet verworven door de kandidaat. Bemerking: de evaluatie van de criteria ‘'Afwezigheid van extremisme‘ en 'Afwezigheid van psychopathologie', kunnen geformuleerd worden als 'niets te melden'.

26 Beoordeling Mogelijke beoordelingen:
de kandidaat bezit de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; de kandidaat bezit het potentieel om de persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; de kandidaat bezit momenteel niet de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen.

27 6. Selectiecommissie Enkel de kandidaten die minstens een beoordeling a of b behaald hebben (maw het potentieel hebben) op PP en/of een positieve evaluatie hebben verkregen betreffende hun potentieel Samenstelling: Gekwalificeerd lid DSR, als voorzitter Vertegenwoordiger lokale politie Vertegenwoordiger federale politie Doel: profiel van de kandidaat toetsen aan het competentiemodel

28 Selectiecommissie Mensen aansturen Klantgerichtheid Coping
Betrokkenheid en motivatie Normbesef en integriteit

29 7. Deliberatiecommissie
Samenstelling: Lid DSR als voorzitter Vertegenwoordiger VCLP Vertegenwoordiger federale politie Doel: obv volledige selectiedossier bepalen of een kandidaat al dan niet voldoet aan het competentiemodel.

30 8. Resultaten promo 2013 Aantal ingediende kandidaturen : 525
Aanwezigen tijdens beroepsproef: 400 Geslaagd voor de taaltest : G – 64 NG = 84 % Geslaagd globale beroepsproef : 312 G – 24 NG = 92,9 % Deliberatiecommissie: G – 178 NG = 41,4 % (8 gestopt tijdens persoonlijkheids- onderzoek of commissie) Totaal geslaagden : 126/400 = 31,5 %

31 Tips Blijf jezelf Je neemt deel aan een examen, hou dit steeds voor ogen Toon je competenties tijdens de proeven → wat niet kan gezien of gehoord worden, kan niet gescoord worden.

32 Zijn er vragen ? Dank U voor uw aandacht.


Download ppt "Toelichting vergelijkend examen BK – MK (sessie 2014 – 2015)"

Verwante presentaties


Ads door Google