De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structurele personeelstekorten bij de lokale politie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structurele personeelstekorten bij de lokale politie"— Transcript van de presentatie:

1 Structurele personeelstekorten bij de lokale politie
Algemene vergadering VVSG Brugge, 14 juni 2012

2 Inhoud motie personeelstekorten politie
Korte schets procedure rekrutering/selectie politie Wat stellen we vast? Wat is het probleem voor gemeenten/politiezone? Wat vragen we aan de federale regering? Algemene vergadering VVSG - Brugge

3 1. Procedure rekrutering en selectie politie
2009: kandidaten Rekrutering/selectie: verantwoordelijkheid van de federale politie (‘federale poort’) aanwerving & selectie Cognitieve vaardigheden/persoonlijkheidstest/med-fys proef/gesprek met selectiecommissie + moraliteit 17% slagingspercentage basiskader (2009) opleiding geschikte kandidaten in wervingsreserve (2jaar) Minister BIZA bepaalt jaarlijks aantal aspiranten opleiding opleiding in provinciale politiescholen tijdens opleiding in dienst van de federale politie Algemene vergadering VVSG - Brugge

4 2. Vaststellingen sinds 2011 de ‘instroom’ beperkt is tot 1000 aspiranten (wegens budgettaire redenen) en de ‘uitstroom’ tot à 1500 eenheden oploopt; pensionering babyboom-generatie (jaren ’70) VVSG aangekaart in adviesraad van burgemeesters (maart 2010) april 2012: maatregelen van de minister van BIZA om bijkomende politiecapaciteit bij voorrang in te zetten in de Brusselse politiezones (MIVB-incident); heel wat Vlaamse politiezones hebben een structureel personeelstekort Algemene vergadering VVSG - Brugge

5 2. Vaststellingen -1951 Algemene vergadering VVSG - Brugge

6 3. Wat is het probleem voor gemeente/politiezone?
door beperkte instroom van 1000 aspiranten per jaar sinds 2011 stijgt het structureel personeelstekort bij de politiezones jaarlijks naar: 1221 inspecteurs in 2011 1516 inspecteurs in 2012 1753 inspecteurs in 2013 1951 inspecteurs in 2014 kwalitatieve basispolitiezorg en gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking komt op de helling te staan waardoor de veiligheid aan de burger niet langer gewaarborgd kan worden; Algemene vergadering VVSG - Brugge

7 4. Wat vragen we aan de federale regering?
De Algemene vergadering van de VVSG vraagt aan de federale overheid om: op korte termijn dringende maatregelen te nemen door bijkomende middelen te voorzien voor een versnelde aanwerving van kandidaat-politieambtenaren; de maximale capaciteit van de politiescholen optimaal te benutten en de aspirant-politieambtenaren evenwichtig te verdelen over de politiezones; jaarlijks 1500 kandidaat-politieambtenaren te laten starten aan de politieopleiding zodat de instroom en uitstroom van politieambtenaren in evenwicht is; het systeem van de rekrutering, selectie en opleiding te herzien zodat het probleem van de structurele personeelstekorten bij de Vlaamse politiezones structureel wordt opgelost. Algemene vergadering VVSG - Brugge

8 Vragen?


Download ppt "Structurele personeelstekorten bij de lokale politie"

Verwante presentaties


Ads door Google