De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand Westelijke Dordtse Oever mei 2012. Inhoud presentatie Historie Westelijke Dordtse Oever (WDO): doelen, maatregelen, financiële afspraken anno.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand Westelijke Dordtse Oever mei 2012. Inhoud presentatie Historie Westelijke Dordtse Oever (WDO): doelen, maatregelen, financiële afspraken anno."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenstand Westelijke Dordtse Oever mei 2012

2 Inhoud presentatie Historie Westelijke Dordtse Oever (WDO): doelen, maatregelen, financiële afspraken anno 2009 Stand van zaken maatregelen anno 2012

3 Historie WDO 2009 Oorspronkelijke doelen Dordrecht: Aantrekkelijk, duurzaam bedrijvengebied - verbeteren interne en externe bereikbaarheid - kwaliteitsimpuls bestaand terrein - ontwikkeling nieuw terrein Nieuw doel ontstaan door ruimtebehoefte Rotterdam en niet doorgaan terrein Hoeksche Waard: - versnelde ontwikkeling nieuw terrein, mede voor bovenregionale markt

4 Historie WDO 2009 WDO gaf een unieke kans om bovenstaande doelen geïntegreerd te bereiken, dit heeft geleid tot: businesscase met 8 maatregelen, financiële afspraken, vastgelegd in bestuurlijke overeenkomst met 3 externe partners.

5 Historie WDO 2009

6

7 Historie WDO 2009 Relatie doelen - maatregelen Verbeteren interne en externe bereikbaarheid Maatregel: 1.Fly-over N3/A16 2.Nieuwe aansluiting A16 (boven regionale terrein/logistiek) 3.Sanering woonwagenkamp (doortrekken Aquamarijnweg) 4.Westelijke ontsluiting langs Dordtsche Kil Kwaliteitsimpuls bestaand terrein Maatregel: 5.Masterplan Zeehaven 6.Herstructureren Dordtse Kil I en II (Versneld) ontwikkelen nieuw terrein, mede voor bovenregionale markt Maatregel: 7.Versneld ontwikkelen Dordtse Kil IV Aantrekkelijk bedrijventerrein Maatregel: 8. Realiseren Vrachtwagenparkeerplaats

8 Historie WDO 2009 Overzicht investeringen – Maatregelen WDO (BC) Onrendabele topToelichting 1. Fly-over N3/A16Gedekt buiten WDO Programma aansluitingen 2. Parallelstructuur / afrit A16€ 15 mlnIncl. besparing Aquamarijnweg € 5 mln 3. Bodemsanering vm. woonwagenlocatie€ 3 mlnExcl. grondopbrengst 4. Verbreding Wieldrechtse Zeedijk€ 4 mlnExcl. grondopbrengst 5. Masterplan Zeehaven€ 13 mlnOnrendabele top ‘Oude Masterplan’ 6. Herstructureren DK I en II€ 13 mln10 ha herontwikkelen: Kosten € 23 mln – grondopbrengst € 10 mln 7. Versneld ontwikkelen DK IV€ 7 mlnLager exploitatiesaldo door versnelde uitgifte en lagere grondopbrengst logistiek 8. Vrachtwagenparkeerplaats€ 2 mlnInvestering € 4, reeds gedekt € 2, echter excl. grondkosten Totaal€ 57 mln

9 Historie WDO 2009 Bijdragen WDO-partners: Provincie: € 8 mln (beschikking binnen) Rijk (EL&I): € 17 mln (waarschijnlijk decentraal) HbR: € 10 mln (rentabiliteitseis) Gemeente: € 22 mln Totaal: € 57 mln Dekking bijdrage gemeente: Grex DK IV: € 18 mln Grondopbrengst woonwagenkamp: € 3 mln Grondopbrengst dijkverzwaring: € 1 mln Totaal: € 22 mln NB: voorwaarde vanuit EL&I bij decentralisatie budget grondopbrengst toevoegen aan reserve WDO

10 Stand van zaken maatregelen mei 2012 1. Fly-over: - budgetoverschrijding (niet direct ten laste van WDO), - onvoldoende oplossend vermogen voor gesteld doel, - start realisatie niet eerder dan binnen 3 à 5 jaar, oplevering 2018 à 2020. 2. Parallelstructuur: - ontwerp op basis van huidig programma Dordtse Kil IV levert vooralsnog onvoldoende bijdrage aan bereikbaarheidsdoel, - realisatie niet binnen 3 à 5 jaar, oplevering 2018 à 2020. nb 1: andere maatregelen onderliggend wegennet zijn/worden gerealiseerd (o.a. Mijlweg) nb 2: schatting Parallel-structuur die aan optimale bereikbaarheidsdoel voldoet:verdubbeling kostenraming van 2009

11 Stand van zaken maatregelen mei 2012 3.Sanering Woonwagenkamp: - ‘paardenlandje’ en Beerwijckhoeve onder sanering - op zijn vroegst gehele terrein beschikbaar in 2015 door procedures 4.Westelijke ontsluiting: uitvoering gereed 2017, goede voortgang en prettige samenwerking met Waterschap Hollandse Delta 5.Zeehaven: is nu verantwoordelijkheid Havenbedrijf Rotterdam (HbR), definitieve overdracht gepland 1-1-2013. Is sneller dan gedacht. - juridische risico’s (hersteltraject geluid) 6.Kwaliteitsimpuls DK I, II, AW: PvA fase 1 + intentie Ligt 15 mei in adviescommissie voor

12 Stand van zaken maatregelen mei 2012 7.Dordtse Kil IV Marktprofiel: bovenregionaal logistiek bedrijventerrein 8.Truckparking: kostendekkende exploitatie voor gemeente niet haalbaar, grondkosten in onrendabele top WDO niet meegenomen

13 Conclusies Op stoom: Havensamenwerking met HbR Verbreding Wieldrechtse Zeedijk Herstructurering DK I en II Sanering Woonwagenkamp Vraagstukken in projecten Haven: geluid Externe ontsluiting WDO gebied Financieel: Dekking gemeentelijke bijdrage € 22 mln is onzeker: Prognose grondopbrengst, forse marges Kasstroom pas over x jaar Er ontstaat wellicht schuifruimte; dit betekent dat we binnen WDO meevallers inzetten bij tegenvallers. Nog niet relevant: Vrachtwagenparkeerplaats

14 Planning raadstukken Startnotitie herstructurering Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West + uitgangspunten bestemmingsplan, 15 mei Verwacht juni procedures rond geluidsproblematiek bestemmingsplan zeehaven en overige voorbereidingen overdracht naar HbR Verwacht na zomer Wieldrechtse Zeedijk krediet aanvraag omdat de weg op de dijk verbreed dient te worden Najaar 2012 vaststellen 2e Samenwerkingsovereenkomst met HbR om definitieve overdracht haven te formaliseren


Download ppt "Tussenstand Westelijke Dordtse Oever mei 2012. Inhoud presentatie Historie Westelijke Dordtse Oever (WDO): doelen, maatregelen, financiële afspraken anno."

Verwante presentaties


Ads door Google