De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proeftuin Schoon Bedrijventerrein ‘MOERDIJK’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proeftuin Schoon Bedrijventerrein ‘MOERDIJK’"— Transcript van de presentatie:

1 Proeftuin Schoon Bedrijventerrein ‘MOERDIJK’
Paul van Dijk 25 juni 2009

2 Uitkomsten van GS-diner 22 mei 2008
3-tal omvangrijke projecten: Opwekking energie/benutting restwarmte Optimaliseren van de waterketen Pilot 1-loket-gedachte voor vergunningverlening en handhaving Afspraak: Verkenning van concrete mogelijkheden en belemmeringen. Tussentijdse mogelijkheden: Diverse kleinschalige, concrete projecten voor onderlinge leveranties (rest)warmte en CO2 Verkenningen aan ged. Hoes gepresenteerd op 3 november 2008.

3 Conclusie na werkbezoek O.Hoes op 3 november 2008
Verkenningen bieden perspectief Provincie wil nu ook vervolgstappen zetten, om daadwerkelijk te komen tot de kop op het Masterplan door inzet op versnelling van uitvoering, maar ook tot verbreding van de ingezette symbiose, en te zoeken naar versterking van de innovatie Vastleggen intenties Ruimte houden voor verbreding (meer bedrijven, meer onderwerpen) en verdieping; (Hoes noemde veiligheid, sociale duurzaamheid, en vervoer)

4 Versterking Innovatie Verbreding Symbiose Versnelling in uitvoering
KOP Versterking Innovatie Verbreding Symbiose Versnelling in uitvoering Masterplan Stuurgroep Duurzaam Haven- en Industrieterrein Moerdijk Mei 2007 Convenant BIM, Havenschap, Gemeente, Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie Proeftuin Schoon Bedrijventerrein Moerdijk 22 Mei 2008 Afspraken mbt duurzame koppelingen Havenschap, BIM, diverse bedrijven, Provincie

5 Vervolg na 3 november Uitwerking Ringleiding met eerste prioriteit Appelweg Haalbaarheidsstudie & Business Case Uitwerken en vaststellen gezamenlijke ambities Vastleggen van afspraken over uitvoering projecten proeftuin Schoon Bedrijventerrein

6

7

8 Ondertekening intentieverklaring
2 april 2009

9 Pilot Appelweg Idee Bewa omarmd en werkenderwijs begonnen
Eigen ontwerp Bewa warmtenet Eenvoudige opzet & snelle realisatie Bewa rechtstreeks leverancier Directe afname bedrijven Appelweg Concept ontwerp beschikbaar Beperkt aantal partijen betrokken Eigen afspraken tussen bedrijven onderling Medewerking van Havenschap en overheden nodig Verzoek Bewa om bijdrage voor onrendabele top-investering

10 Discussie Pilot Appelweg en Ringleiding
Appelweg leertraject laten zijn voor toekomstige ringleiding? Discussie over uitgangspunten: Openbaar net & de technische eisen Beheer en exploitatie Havenschap Belangstelling van bedrijven om financieel te participeren Opzet & uitwerking van de pilot: Haalbaarheid/ Business Case Medewerking bedrijven nodig Verkrijgen technische gegevens Aanvullende expertise m.b.t. engineering, technisch ontwerp, organisatorische-juridische constructies

11 Ervaringen pilot Appelweg
Complexer dan gedacht Warmtewisselaar Tot poort Inclusief ...koppeling/ op eigen terrein Verdeelsleutel? Voor uitvoering pilot is vastleggen van uitgangspunten en afspraken (organisatorisch, juridisch en technisch) noodzakelijk Meer partijen door aanvullende expertise De uitgangspunten moeten voor alle partijen helder zijn en geaccepteerd worden Het proces vergt meer tijd. Meerdere partijen wensen financieel te participeren

12 Issues Afronden Business Case (ontwerp & begroting)
De organisatiestructuur (beheer & exploitatie) Appelweg en ontwikkeling naar ringleiding Verdeelsleutel en overheidsbijdrage Oktober 2009 Ringleiding Appelweg gerealiseerd

13 Projectorganisatie in ontwikkeling
Stuurgroep Vertegenwoordiging van beslissingsbevoegde opdrachtgevers Linking pin richting Stuurgroep DHM W.Vissers, Gemeente Moerdijk/ J. Vos, Waterschap Brabantse Delta/ W.Vonk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland/ J. Rentrop, Havenschap Moerdijk/J. Peters, BIM/ O. Hoes, Provincie Noord-Brabant Gedelegeerd Opdrachtgever M. Eijkelhof, Provincie Noord-Brabant J. Rentrop, Havenschap Moerdijk/ M. Eijkelhof, Provincie Noord-Brabant/ Henk Krols, BMD/ Paul van Dijk & Chris Venderbos, Provincie Noord-Brabant Kernteam

14 Projectorganisatie in ontwikkeling

15 Project Duurzaam Watercluster Middenweg
Doel van het project: Optimaliseren van de waterketen (waterhergebruik en waterzuivering). Opstart-fase afgerond: Financiering Draagvlak creëren Ingebed in bestaand initiatief “Duurzaam Haven Moerdijk” en daarmee samenhangende werkgroep water Werkgroep “Middenweg” opgericht Strategiedocument is vastgesteld Start oriënterende fase met Witteveen+Bos Adviesbureau Witteveen + Bos geselecteerd om een oriënterend onderzoek uit te voeren. Onderzoek: Technische & financiële haalbaarheid Risico’s Organisatorische aspecten

16 Resultaten en horizon projecten
4 maart 09: Gezamenlijke ambities vastgesteld 2 april 09: Afspraken vastgelegd in intentieovereenkomst 9 april: Start project mobiliteitsaanpak: resultaten eind 2009 13 mei 09: Start pilot omgevingsloket 10 juni: Optieovereenkomst windenergie getekend door Havenschap en WEOM Juni 09: Implementatie projectorganisatie Proeftuin Opdracht verleend voor oriënterend onderzoek project Duurzaam watercluster Middenweg September 09: Haalbaarheidstudie ringleiding gereed 8 oktober 09: Stuurgroep Proeftuin Oktober 09: Ringleiding Appelweg gereed Oktober 09: Bezoek minister Cramer. December 09: Haalbaarheidstudie en businesscase waterketenproject gereed

17 Haven- en Industrieterrein Moerdijk LOONT
SYMBIOSE OP HET Haven- en Industrieterrein Moerdijk LOONT


Download ppt "Proeftuin Schoon Bedrijventerrein ‘MOERDIJK’"

Verwante presentaties


Ads door Google