De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de rol van de GGD bij PSH? In gesprek over ‘wat te doen’ en ‘hoe dat te doen’ Thérèse Claassen, projectleider modelconvenant PSH Michel Dückers,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de rol van de GGD bij PSH? In gesprek over ‘wat te doen’ en ‘hoe dat te doen’ Thérèse Claassen, projectleider modelconvenant PSH Michel Dückers,"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de rol van de GGD bij PSH? In gesprek over ‘wat te doen’ en ‘hoe dat te doen’ Thérèse Claassen, projectleider modelconvenant PSH Michel Dückers, projectleider herziening richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies Workshop GGD Samen Beter Voorbereid, Utrecht 1 november 2012

2 Doel van de workshop 1.Informeren over lopende ontwikkeling modelconvenant en herziening richtlijn 2.In gesprek over de praktijk van de GGD: - wat is de rol van de GGD bij PSH? - hoe kan de GGD deze rol invullen? - in hoeverre is de GGD hierop toegerust?

3 Modelconvenant PSH

4 Achtergrond en insteek ontwikkeling modelconvenant Achtergrond en belang: -Wet VR en wet PG -(Model) convenant PG GHOR – GGD -Taakverschuiving GHOR - GGD -Discussie (LKT, LOT, partners, financiering) Werkwijze: -Projectgroep -Drie bijeenkomsten -Partnerorganisaties -Eindproduct: modelconvenant + toelichting

5 Herziening richtlijn

6 Achtergrond en insteek richtlijnherziening (1 van 3) Waarde van een richtlijn: -Verantwoorde kwaliteitsstandaard voor hulp-, zorg en dienstverlening aan getroffenen -Hulpmiddel om onnodige en ongewenste variatie te voorkomen -Referentiekader géén wet: -ruimte om gemotiveerd af te wijken -met oog voor context van gebeurtenis Kennis over wat werkt Wat we in de praktijk doen Kloof

7 Achtergrond en insteek richtlijnherziening (2 van 3) Basiswerkwijze richtlijnontwikkeling: -Ontwikkeling in dialoog met vertegenwoordigers gebruikersdoelgroep -Voortbouwend op kennis uit (internationale) literatuur en praktijk -Aanbevelingen formuleren over interventies die wel of niet werken Waarom herziening bestaande richtlijn: -Bestaande richtlijn uit 2007 -Nieuwe wetenschappelijke inzichten? -Nieuwe inzichten en behoeften veld?

8 Achtergrond en insteek richtlijnherziening (3 van 3) Aanpak huidige herziening: -Inhoudelijke discussie o.b.v. startdocument: -principes psychosociale zorg (QPC, ZonMw) -meta-review bestaande internationale richtlijnen -interventies ordenen binnen stepped care model -inventarisatie: wat moet anders, wat ontbreekt -Aanvullend literatuuronderzoek -Formuleren algemene aanbevelingen -Formuleren specifieke aanbevelingen per gebruiksdoelgroep (handelingsperspectieven)

9 In gesprek

10 Vragen over huidige richtlijn? Bent u bekend met de huidige richtlijn? Zo ja, - Wat zijn sterke punten? - Wat zijn verbeterpunten en lacunes? Zo nee, - Wat zou er volgens u in moeten staan? - Aan welke informatie heeft u behoefte?

11 Vragen over uw rol als GGD? Wat ziet u als de rol van uw GGD op PSH-gebied? Is er onderscheid in uw rol bij PSHi en PSHOR? Met welke uitvoerende organisaties heeft u te maken? En met welke zouden we afspraken moeten maken? Is de verantwoordelijkheids- en taakverdeling voldoende helder? Bent u voldoende toegerust op uw taak? Welke succes- en faalfactoren signaleert u?

12 Vragen over hoe de GGD invulling kan geven aan… 1.Bejegening die aansluit bij de behoefte en vermogens van de getroffene 2.Bevorderen van sociale steun 3.Zorg op maat: oog voor diversiteit 4.Samenhang in zorgaanbod van betrokken organisaties 5.Tijdig verstrekken van incident-gebonden informatie 6.Informatieverstrekking over normale reacties 7.Voorzien van een aanspreekpunt voor getroffenen rondom juridische vragen en vragen over omgang met (sociale) media 8.Monitoren getroffenen en initiëren van eventuele nazorg

13 Dank voor uw inbreng Voor aanvullende informatie over het modelconvenant PSH: Drs. T.H.I. (Thérèse) Claassen MBA Email: claassen@grip-bv.nl Voor aanvullende informatie over de richtlijnherziening: Dr. M.L.A. (Michel) Dückers Email: m.duckers@impact.arq.orgclaassen@grip-bv.nlm.duckers@impact.arq.org


Download ppt "Wat is de rol van de GGD bij PSH? In gesprek over ‘wat te doen’ en ‘hoe dat te doen’ Thérèse Claassen, projectleider modelconvenant PSH Michel Dückers,"

Verwante presentaties


Ads door Google