De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement Opzet, planning en uitvoering van projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement Opzet, planning en uitvoering van projecten."— Transcript van de presentatie:

1 Projectmanagement Opzet, planning en uitvoering van projecten

2 Projectmanagement Inleiding

3 Project – een definitie Een project is … –… een tijdelijke combinatie … –… van mensen, dieren, materiaal en materieel … –… om met een concreet eindproduct … –… een specifiek doel te bereiken

4 Project = samenwerking Samenwerken in een project vergt: –Leiding –Sturing –Planning –Controle –Coördinatie –Evaluatie

5 Globale fasering Initiatiefase –Opzet, onderhandelen –Afsluiten met een (globaal) plan Planning –Detailplanning Uitvoering –Doen wat je hebt gepland Evaluatie en nazorg –Bijstellen –Leren van je project

6 Initiatiefase = onderhandelen Met opdrachtgever over eindproduct Met financier over budget en betalingen Met deelnemers over functies en taken Met leveranciers over middelen –Materiaal en materieel Met derden die belang hebben bij het project –Overheid –Overige belanghebbenden –Actievoerders –…

7 Detailplanning Verdere uitwerking in details –Onderhandelen Vastleggen werkzaamheden –Indelen productieonderdelen –Vastleggen mijlpalen –Opstellen contracten –Vastleggen leverdata Speciale plannen –Kwaliteitsplan, risicoplan Accordering van het detailplan

8 Uitvoering Aan het werk!

9 Nazorg en evaluatie Nazorg –Verhelpen kinderziekten –Bijstellen/aanpassen eindproduct –Helpdesk voor gebruikers Evaluatie –Leren van je fouten –Leren van wat goed ging –Draaiboek voor een volgend project

10 Visie op projecten

11 Projectmanagement Hoofdstuk 1 Concepten

12 Project – een definitie Een project is … –… een tijdelijke combinatie … –… van mensen, dieren, materiaal en materieel … –… om met een concreet eindproduct … –… een specifiek doel te bereiken

13 Een tijdelijke combinatie Een project is tijdelijk –Het heeft een begindatum –Het heeft een einddatum –Een eeuwigdurend project is geen project Combinatie –Projectgroep/projectteam –Samenwerking –Verantwoordelijkheid dragen

14 Mensen en middelen Mensen in een project –Functies –Rollen –Taken –Verantwoordelijkheden Middelen –Materiaal: wordt verbruikt in het project –Materieel: wordt gebruikt in het project

15 Eindproduct en doel Eindproduct –Concreet en specifiek –Goed te omschrijven –Nooit vaag! –Middel om het doel te bereiken Doel: oplossen van een probleem –Goed te omschrijven –Specifiek en eenduidig

16 Aanvullende begrippen Opdrachtgever, opdracht –Degene die wil dat je het project doet –Wat je moet doen Sponsor –Of financier: degene die betaalt Probleemhebber –Doel van het project: het probleem oplossen Gebruiker –Degene die je eindproduct gaat gebruiken Klant –Algemene term voor ieder van bovenstaande personen

17 Globaal model van een project

18 Soorten aanpak Routineklus –Goed gestructureerd probleem –Bekende oplossing en werkwijzen –Efficiënt en effectief aan te pakken Improvisatie –Slecht gestructureerd probleem –Onbekende oplossing –Weinig bekend van werkwijze –Trial-and-error

19 Projectmatige aanpak Tussen routineklus en improvisatie Probleem is deels bekend en deels onbekend Aanpassingen tijdens de rit Pas op! Een project is niet altijd geschikt –Niet te kort/ niet te lang –Niet te goedkoop Je kiest voor een projectmatige aanpak

20 Projectplan: zes vragen Waarom –Wat is het doel? Wat –Welk eindproduct ga je maken? Hoe –Op welke manier ga je het doen? Wie –Welke mensen gaan meedoen? Welke middelen –Welk materiaal, welk materieel? Wanneer –Tijdpad van het project

21 Functies van een projectplan Middel tot nadenken Offerte voor de klant Contract met de klant Plan van aanpak –Voor projectleider –Voor deelnemers –Voor leveranciers Basis voor afrekening –Nota’s en rekening –Basis voor evaluatie

22 Projectplan: communicatie Probleem in kaart brengen –Overleg met de klant Weerstand voorkomen –Gebruikers vroegtijdig voorlichten Weerstand wegnemen –Verminderen door goede argumentatie Luisteren naar de gebruikers –Aanpassingen op tijd aanbrengen

23 Voortschrijdend inzicht Soms groeit een plan mee met het project –Bij grote projecten –Bij veel onzekerheid Periodiek opschuivende planning –Voor korte termijn: detailplanning –Voor langere termijn: globale planning Meer samenwerking met opdrachtgever

24 Praktijk! Lees de casus ‘Afscheid Prof. Dr. A. van Everdingen’ Maak de opdrachten bij hoofdstuk 1 Denk aan argumentatie –Waarom doe je het zo?


Download ppt "Projectmanagement Opzet, planning en uitvoering van projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google