De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet, planning en uitvoering van projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet, planning en uitvoering van projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Opzet, planning en uitvoering van projecten
Projectmanagement Opzet, planning en uitvoering van projecten

2 Projectmanagement Inleiding

3 Project – een definitie
Een project is … … een tijdelijke combinatie … … van mensen, dieren, materiaal en materieel … … om met een concreet eindproduct … … een specifiek doel te bereiken

4 Project = samenwerking
Samenwerken in een project vergt: Leiding Sturing Planning Controle Coördinatie Evaluatie

5 Globale fasering Initiatiefase Planning Uitvoering Evaluatie en nazorg
Opzet, onderhandelen Afsluiten met een (globaal) plan Planning Detailplanning Uitvoering Doen wat je hebt gepland Evaluatie en nazorg Bijstellen Leren van je project

6 Initiatiefase = onderhandelen
Met opdrachtgever over eindproduct Met financier over budget en betalingen Met deelnemers over functies en taken Met leveranciers over middelen Materiaal en materieel Met derden die belang hebben bij het project Overheid Overige belanghebbenden Actievoerders

7 Detailplanning Verdere uitwerking in details Vastleggen werkzaamheden
Onderhandelen Vastleggen werkzaamheden Indelen productieonderdelen Vastleggen mijlpalen Opstellen contracten Vastleggen leverdata Speciale plannen Kwaliteitsplan, risicoplan Accordering van het detailplan

8 Uitvoering Aan het werk!

9 Nazorg en evaluatie Nazorg Evaluatie Verhelpen kinderziekten
Bijstellen/aanpassen eindproduct Helpdesk voor gebruikers Evaluatie Leren van je fouten Leren van wat goed ging Draaiboek voor een volgend project

10 Visie op projecten

11 Projectmanagement Hoofdstuk 1 Concepten

12 Project – een definitie
Een project is … … een tijdelijke combinatie … … van mensen, dieren, materiaal en materieel … … om met een concreet eindproduct … … een specifiek doel te bereiken

13 Een tijdelijke combinatie
Een project is tijdelijk Het heeft een begindatum Het heeft een einddatum Een eeuwigdurend project is geen project Combinatie Projectgroep/projectteam Samenwerking Verantwoordelijkheid dragen

14 Mensen en middelen Mensen in een project Middelen Functies Rollen
Taken Verantwoordelijkheden Middelen Materiaal: wordt verbruikt in het project Materieel: wordt gebruikt in het project

15 Eindproduct en doel Eindproduct Doel: oplossen van een probleem
Concreet en specifiek Goed te omschrijven Nooit vaag! Middel om het doel te bereiken Doel: oplossen van een probleem Specifiek en eenduidig

16 Aanvullende begrippen
Opdrachtgever, opdracht Degene die wil dat je het project doet Wat je moet doen Sponsor Of financier: degene die betaalt Probleemhebber Doel van het project: het probleem oplossen Gebruiker Degene die je eindproduct gaat gebruiken Klant Algemene term voor ieder van bovenstaande personen

17 Globaal model van een project

18 Soorten aanpak Routineklus Improvisatie Goed gestructureerd probleem
Bekende oplossing en werkwijzen Efficiënt en effectief aan te pakken Improvisatie Slecht gestructureerd probleem Onbekende oplossing Weinig bekend van werkwijze Trial-and-error

19 Projectmatige aanpak Tussen routineklus en improvisatie
Probleem is deels bekend en deels onbekend Aanpassingen tijdens de rit Pas op! Een project is niet altijd geschikt Niet te kort/ niet te lang Niet te goedkoop Je kiest voor een projectmatige aanpak

20 Projectplan: zes vragen
Waarom Wat is het doel? Wat Welk eindproduct ga je maken? Hoe Op welke manier ga je het doen? Wie Welke mensen gaan meedoen? Welke middelen Welk materiaal, welk materieel? Wanneer Tijdpad van het project

21 Functies van een projectplan
Middel tot nadenken Offerte voor de klant Contract met de klant Plan van aanpak Voor projectleider Voor deelnemers Voor leveranciers Basis voor afrekening Nota’s en rekening Basis voor evaluatie

22 Projectplan: communicatie
Probleem in kaart brengen Overleg met de klant Weerstand voorkomen Gebruikers vroegtijdig voorlichten Weerstand wegnemen Verminderen door goede argumentatie Luisteren naar de gebruikers Aanpassingen op tijd aanbrengen

23 Voortschrijdend inzicht
Soms groeit een plan mee met het project Bij grote projecten Bij veel onzekerheid Periodiek opschuivende planning Voor korte termijn: detailplanning Voor langere termijn: globale planning Meer samenwerking met opdrachtgever

24 Praktijk! Lees de casus ‘Afscheid Prof. Dr. A. van Everdingen’
Maak de opdrachten bij hoofdstuk 1 Denk aan argumentatie Waarom doe je het zo?


Download ppt "Opzet, planning en uitvoering van projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google