De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop bejegening en informatievoorziening. Hester Hageman Adviseur/ Projectleider Versterking positie slachtoffers Politie Amsterdam-Amstelland Lid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop bejegening en informatievoorziening. Hester Hageman Adviseur/ Projectleider Versterking positie slachtoffers Politie Amsterdam-Amstelland Lid."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop bejegening en informatievoorziening

2 Hester Hageman Adviseur/ Projectleider Versterking positie slachtoffers Politie Amsterdam-Amstelland Lid van de landelijke expertgroep Slachtofferzorg Nicôle van Voorst Projectleider Communicatie & Slachtofferzorg Landelijk programma Aanpak geweld Introductie

3 Huidige situatie (1) Het slachtoffer dient professioneel ondersteund te worden in het uitoefenen van zijn/haar rechten, o.a.: -Correcte bejegening in de strafrechtelijke procedure -Proactieve houding waarin met zorg slachtoffers worden benaderd door duidelijk, zorgvuldig en tijdig te communiceren. Dus: erkenning dat het slachtoffer iets is aangedaan.

4 Huidige situatie (2) Bronnen: Wet, Aanwijzingen PG’s, regelingen, visiestukken, tevredenheid slachtoffers (NB). Verschil in de uitvoering (per ketenpartner, per geografisch gebied). Bejegening en informatieverstrekking zijn de belangrijkste procesbehoeften van slachtoffers (samen met mogelijkheid om te participeren) => dragen in zeer belangrijke mate bij aan tevredenheid. Het slachtoffer bestaat niet. Behoeften slachtoffers lopen sterk uiteen, accentverschillen per ketenpartner.

5 Mate van tevredenheid slachtoffers Aandachtspunten (Intervict, 2009): Politie: preventie van herhaling, verminderen angstgevoelens en verstrekken van goede informatie (over proces, rechten, schadeafhandeling en zaaksinhoudelijk); SHN: dienstverleningspakket, doorverwijzing naar andere (hulpverlenings-) organisaties, praktische ondersteuning; OM: schriftelijke informatie vooral informatief en begrijpelijk, persoonlijke communicatie vooral invoelend (bejegening); RM: korte wachttijd, correcte bejegening tijdens zitting, informatieverstrekking vooraf.

6 Correcte bejegening Elementen Respectvol, transparant, verantwoordelijk, professioneel, betrokken, betrouwbaar, recht op privacy, zorgvuldig, begripvol, waar nodig persoonlijk contact, balans belang organisatie en belang slachtoffer. Dus: houding en expertise Ontwikkelingen politie Toegenomen aandacht voor slachtoffers, cultuur in verandering, aangifte doen makkelijker maken (direct op locatie), benoemen van kwaliteitscriteria, organiseren van maatwerk (vaste contactpersonen), persoonlijke terugkoppelingen (zaaksinhoudelijk) na een geweldsdelict,....

7 Informatieverstrekking Elementen Tijdig, correct en volledig. Uniform. (Pro)actief: wijzen op rechten, zoals recht op informatie over mogelijkheden schadevergoeding, verstrekken accurate en relevante informatie over strafprocedure en bestaan en taken ketenpartners, verstrekken van inhoudelijke informatie over verloop van de zaak. Reactief: op aanvraag van het slachtoffer: persoonlijk, via RSC (0900-8844), via klachtenafhandeling, via slachtofferloket etc. Ontwikkelingen politie Verbeterslag brieven (ketenbreed), aandacht voor verwachtingsmanagement, status zaak kunnen volgen op internet, uitrol landelijk concept Dienstverlening NP, functies Medewerker Intake & Service, Verbeterslag op gehele proces (project NP) met behoefte slachtoffer als uitgangspunt.....

8 Welke rechten vanuit de Europese richtlijnen hebben directe invloed op het politieproces? -Samenwerking en coördinatie van diensten -Het recht om informatie te ontvangen over hun zaak. -Recht op bescherming van privacy. -Training van beoefenaars.

9 Filmpje

10 Stelling 1: Samenwerking en coördinatie van diensten Slachtoffers van openlijke geweldpleging en mishandeling vallen op het gebied van informatieverstrekking en begeleiding buiten de boot.

11 Stelling 2: Recht op bescherming van privacy Elk slachtoffer moet anoniem aangifte kunnen doen.

12 Stelling 3: Recht op informatie over hun zaak Alle slachtoffers verdienen een persoonlijke terugkoppeling van de politie.

13 Stelling 4: Training van beoefenaars Medewerkers van de politie zijn voldoende opgeleid om op de juiste wijze om te gaan met slachtoffers.

14 Afsluiting Bedankt voor uw deelname!


Download ppt "Workshop bejegening en informatievoorziening. Hester Hageman Adviseur/ Projectleider Versterking positie slachtoffers Politie Amsterdam-Amstelland Lid."

Verwante presentaties


Ads door Google