De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gé Haans & Ellen Oude Lenferink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gé Haans & Ellen Oude Lenferink"— Transcript van de presentatie:

1 Gé Haans & Ellen Oude Lenferink
“Weerbarstigheid en werkzame factoren bij ouderbegeleiding bij roldifferentiatie” Gé Haans & Ellen Oude Lenferink

2

3 Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie
Ouders krijgen een andere rol als ouder Blijven de ouders, niet meer de opvoeders Nieuwe opvoeders Thema’s Ouderkind relatie Rouwverwerking en Roldifferentiatie Samenwerkingsrelatie

4 Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de methodiek effectief is (De Greef, Haans & Janssens, 2010) Inhoud ofwel de werkzame factoren van het hulpverleningsproces onvoldoende inzichtelijk Daarom…….

5 Huidig onderzoek “Welke interventies worden in de methodiek Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie ingezet als het kind is geplaatst in een perspectiefbiedend pleeggezin en hoe tevreden zijn ouders over de begeleiding?”

6 Ontwikkeling KIPOR-verrichtingenlijst
Methodiek boek (Haans, Robbroeckx, Hoogeduin & Beem-Kloppers, 2010) Bestaande verrichtingenlijsten (Ten Brink, 1997; Damen 2007; Bolt & Metselaar, 2005; Schaeffer-van Leeuwen, Damen, & Veerman, 2005; Berger, 2006; Conradie et al., 2010) Pleegzorgwerkers; aanvullingen Toepassen van selectiecriteria Verrichtingen werden toebedeeld aan categorieën: A. Technieken voor het opbouwen en onderhouden van een werkrelatie B. Technieken voor het verzamelen van informatie en stellen van doelen C. Technieken voor bevordering ouderkind relatie D. Technieken voor rouwverwerking en roldifferentiatie E. Technieken versterken samenwerkingsrelatie

7

8 Voorbeeld operationalisering van een algemene verrichting
A2 Invoegen (Conradie, 2010; Haans et al, 2010) Definitie: Activiteiten waarbij de ouderbegeleider aansluiting zoekt bij of begrip toont voor de ouder, zijn leefwijze, taal, gewoonten en visies. Toelichting: Het primaire doel van invoegen is de band, de werkrelatie met de ouder op te bouwen of te verstevigen. Mogelijke technieken en vaardigheden: Tracking; ingaan op de onderwerpen die de ouder zelf aandraagt en hierop doorvragen; Aanpassen aan het taalgebruik van de ouder; Aanpassen aan en meedoen met de gewoonten en gebruiken van de ouder; Interesse tonen in alledaagse omstandigheden van de ouder, in gewoonten, waarden en normen; Aandacht besteden aan de opvattingen van de ouder ten aanzien van zijn/haar problemen; Erkenning en begrip tonen voor de perceptie van de ouder op de werkelijkheid.

9 Dataverzameling - 3 maanden - acht ouders (startend en lopend) - 20 opnames (enkelvoudig en meervoudig) verrichtingen ingezet - ca minuten

10

11

12

13

14 Subthema’s & verrichtingen

15

16 Bevindingen/conclusie
Uit eerder onderzoek  specifieke methodieken 15% (Lambert, 1992) Huidig onderzoek  toont dat emotionele steun in hoge mate aan bod komt Specifiek of algemeen? Overeenstemming met de literatuur (Van Yperen et al., 2010) Volgens onderzoek; oog voor specifieke problemen en hulpvraag als belangrijk aspect waarop de cliënt de tevredenheid met de hulpverlener beoordeeld (Ramos, 2005). Dus specifieke methodieken belangrijk aandeel in begeleiding! Huidig onderzoek: specifieke doelgroep = emotionele steun = hoge tevredenheid Conclusie specifieke interventie!

17 Vervolg Ouders zijn in hoge mate tevreden over de ouderbegeleiding  dus….juiste interventies ingezet! Willen we de tevredenheid verhogen en de hulp verbeteren moeten we dan…….. De emotionele steun verhogen? Of extra aandacht besteden aan de specifieke interventies, die minder aan bod zijn gekomen in dit onderzoek? Toekomstig onderzoek  richten op de effectiviteit van de interventies

18 Praktische implicaties
De verrichtingenlijst  nuttig middel voor de ouderbegeleider  overzicht van de middelen die tot zijn/haar beschikking staan Aanbeveling Reflecteren en evalueren op specifieke interventies en wordt inzicht gecreëerd in eigen handelen. Bevorderen van deskundigheid & professionaliteit

19 Vragen?


Download ppt "Gé Haans & Ellen Oude Lenferink"

Verwante presentaties


Ads door Google