De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert. LECSO 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert. LECSO 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert. LECSO 2015

2 Ontwikkelingen Huidig toezicht Consequenties wetsvoorstel Bisschop e.a. Gedifferentieerd toezicht per bestuur Samenwerkingsverbanden.

3 Huidig Toezicht (Groei)indicatoren: De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast. De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen. Risicomodel + bevraging. Bestuursgesprek Opbrengsten (?)

4 Consequenties wetsvoorstel Centrale positie voor de deugdelijkheidseisen (wet) Overige eisen van kwaliteit zijn stimulerend. Sanctioneren van scholen alleen op basis van tekortschietende wettelijke eisen. Centrale rol voor het schoolplan.

5 Consequenties waarderingskader Standaarden gebaseerd op de wet. Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. Standaarden overige kwaliteit. De school kent een ondersteunend en stimulerend klimaat. Gecombineerde standaarden. Het pedagogisch didactisch handelen van het de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. Het waarderingskader voor alle sectoren is momenteel geheel in ontwikkeling.

6 Kwaliteitsprofiel funderend onderwijs 6

7 Gedifferentieerd toezicht per bestuur Invoering augustus 2017 Principe: waarborgen en stimuleren. Onderzoeken per bestuur op basis van de kwaliteitsverantwoording van het bestuur. Centrale vraag: ‘Heeft het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit en het financiële beheer van haar school/scholen, stuurt zij daar effectief op en communiceert ze daar actief over’ Varianten van onderzoek: verificatie, risico-onderzoeken en audits op aanvraag. Deze werkwijze wordt in pilots bij een aantal besturen uitgevoerd in de komende periode.

8 Korte historische schets en vooruitblik Juni 2013: toezichtkader vastgesteld en goedgekeurd Vanaf september 2013: simulaties bij alle samenwerkingsverbanden Resultaat: verslag Vanaf september 2014: onderzoek bij alle samenwerkingsverbanden Resultaat: verslag en punten mbt naleving; rapportage in het onderwijsverslag Vanaf september 2015 risicogericht onderzoek bij alle samenwerkingsverbanden leidend tot arrangement per 1 aug 2016

9 De eerste ervaringen Samenwerkingsverbanden spannen zich in, komen tot afspraken, willen het goede behouden en gebruiken de verkregen ruimte binnen de regionale context Soms spreken samenwerkingsverbanden van belemmeringen door regelgeving bij het ontwerp van arrangementen Nemen de tijd voor ontwikkeling en implementatie (behoedzaam) Besteden zichtbaar aandacht aan organisatie en inhoud (diversiteit is groot), maar er is weinig te zeggen over financiële doelmatigheid of efficiëntie Voorkomen thuiszitten staat hoog op de agenda, maar het beleid lijkt onvoldoende uitgewerkt De verevening speelt een belangrijke rol


Download ppt "Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert. LECSO 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google