De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014

2 2 Opgave Huidige situatie Analyse exploitatie Oplossing en begroting Conclusies en aanbevelingen Inhoud

3 3 Opgave ZKA –Onderzoek of De Marke binnen de gestelde kaders (€ subsidie) kan worden geëxploiteerd –Stel realistische begroting op met voorstellen voor verbetering van de exploitatie Opgave

4 4 Bezoekersaantallen: –Oorspronkelijke raming (ca ) sterk gebaseerd op De Watermulder –Huidige bezoekersaantal ca (blijft sterk achter) –Analyse omvang bezoekersaantallen o.b.v. benchmark met 3 andere baden en gemiddelden Analyse bezoekersaantallen: –Verhouding bezoekersaantal /inwoners De Marke= ca. 4,1 –Is redelijk marktconform (landelijk: 3,4, provinciaal 4,6), maar groei is gewenst/mogelijk –Bezoekersaantal past bij inwoneraantal gemeente Hattem, maar past niet bij omvang bad (wateroppervlakte) –Bad is technisch geschikt voor maximaal ca bezoekers Analyse exploitatie

5 5 Analyse bezoekersaantallen: –Verhouding aantal inwoners/ m2 wateroppervlak: 29 (landelijk 59, provinciaal 56) –De Marke trekt te weinig bezoekers in relatie tot wateroppervlakte –Bovenlokaal bereik (34% actieve zwemmers komt van buiten gemeente), maar De Marke is groot in relatie tot aantal inwoners Analyse oorzaken exploitatietekort: –Exploitatie deels gebaseerd op De Watermulder (bezoekersaantallen De Watermulder waarschijnlijk overschat) –Personeelskosten niet in verhouding tot aantal bezoekers –Rooster en personeelsinzet minder efficiënt –Beperkte marketing voor werven bezoekers Analyse huidige exploitatie

6 6 Meer opbrengsten –Bereik van De Marke vergroten: sterker inzetten op werven van bezoekers buiten de gemeente –Inzetten op alternatieve geldstromen/budgetten –Meer samenwerking met Multifunctioneel Centrum De Marke –Horeca beter benutten –Verbeteren van de kwaliteit van de zwemlessen Minder kosten –Verbetering effectiviteit en efficiëntie van programmering –Personeelskosten in lijn brengen met aantal bezoekers –Administratie professionaliseren en automatiseren Oplossing en begroting

7 7 Bezoekersaantallen: –Realistische groei van bezoekersaantallen voor De Marke, o.b.v. benchmark en animocijfers –Drie scenario’s: minimaal, realistisch en maximaal –Voor sommige segmenten scoort Hattem al iets bovengemiddeld (instructiezwemmen, schoolzwemmen) –Deze segmenten handhaven of lichte groei; segmenten die onder gemiddeld scoren (doelgroepen, verhuur) inzetten op meer bezoekers –Realistisch scenario De Marke wordt bezoekers Oplossing en begroting ScenarioBezoekersaantal Huidig Minimaal Realistisch Maximaal/optimistisch74.000

8 8 Begroting realistisch scenario Oplossing en begroting Post (in euro’s) Opbrengsten Exploitatiekosten EBITDA-/ / Kapitaallasten Resultaat excl. subsidie -/ / / / Subsidie Totaal resultaat -/ / / /

9 9 Begroting maximaal scenario Oplossing en begroting Post (in euro’s) Opbrengsten Exploitatiekosten EBITDA-/ Extra huisvestingskosten en kapitaallasten00PM

10 10 Conclusies: Financiële uitkomsten twee scenario’s Realistisch scenario: tekort voor subsidie € plus kosten voor combinatiefunctionaris (€ ) Maximaal scenario: tekort voor subsidie € plus kosten voor combinatiefunctionaris (€ ) plus extra kapitaallasten en huisvestingskosten De Marke kan niet binnen de door de raad gestelde kaders worden geëxploiteerd, wel binnen door de Stichting gestelde kaders (raming benodigde subsidie circa € in 2017) Conclusies en aanbevelingen

11 11 Aanbevelingen: Inzetten op meer volume, ook bezoekers van buiten Hattem Inzet met name op doelgroepen en instructiezwemmen (kwaliteitsverbetering noodzakelijk) Efficiëntie programmering nader analyseren (opbrengst per uur vs. kosten per uur) Veranderingsproces verder uitwerken en in handen geven van ‘trekker’ met affiniteit met zwembaden Nader onderzoek naar –Rechtstreekse subsidiering verenigingen, huurtarief commercieel –Uitwerking van maximale scenario voor nieuw profiel bad Conclusies en aanbevelingen


Download ppt "1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google