De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014

2 2 Opgave Huidige situatie Analyse exploitatie Oplossing en begroting Conclusies en aanbevelingen Inhoud

3 3 Opgave ZKA –Onderzoek of De Marke binnen de gestelde kaders (€ 267.000 subsidie) kan worden geëxploiteerd –Stel realistische begroting op met voorstellen voor verbetering van de exploitatie Opgave

4 4 Bezoekersaantallen: –Oorspronkelijke raming (ca. 100.000) sterk gebaseerd op De Watermulder –Huidige bezoekersaantal ca. 47.000 (blijft sterk achter) –Analyse omvang bezoekersaantallen o.b.v. benchmark met 3 andere baden en gemiddelden Analyse bezoekersaantallen: –Verhouding bezoekersaantal /inwoners De Marke= ca. 4,1 –Is redelijk marktconform (landelijk: 3,4, provinciaal 4,6), maar groei is gewenst/mogelijk –Bezoekersaantal past bij inwoneraantal gemeente Hattem, maar past niet bij omvang bad (wateroppervlakte) –Bad is technisch geschikt voor maximaal ca. 125.000 bezoekers Analyse exploitatie

5 5 Analyse bezoekersaantallen: –Verhouding aantal inwoners/ m2 wateroppervlak: 29 (landelijk 59, provinciaal 56) –De Marke trekt te weinig bezoekers in relatie tot wateroppervlakte –Bovenlokaal bereik (34% actieve zwemmers komt van buiten gemeente), maar De Marke is groot in relatie tot aantal inwoners Analyse oorzaken exploitatietekort: –Exploitatie deels gebaseerd op De Watermulder (bezoekersaantallen De Watermulder waarschijnlijk overschat) –Personeelskosten niet in verhouding tot aantal bezoekers –Rooster en personeelsinzet minder efficiënt –Beperkte marketing voor werven bezoekers Analyse huidige exploitatie

6 6 Meer opbrengsten –Bereik van De Marke vergroten: sterker inzetten op werven van bezoekers buiten de gemeente –Inzetten op alternatieve geldstromen/budgetten –Meer samenwerking met Multifunctioneel Centrum De Marke –Horeca beter benutten –Verbeteren van de kwaliteit van de zwemlessen Minder kosten –Verbetering effectiviteit en efficiëntie van programmering –Personeelskosten in lijn brengen met aantal bezoekers –Administratie professionaliseren en automatiseren Oplossing en begroting

7 7 Bezoekersaantallen: –Realistische groei van bezoekersaantallen voor De Marke, o.b.v. benchmark en animocijfers –Drie scenario’s: minimaal, realistisch en maximaal –Voor sommige segmenten scoort Hattem al iets bovengemiddeld (instructiezwemmen, schoolzwemmen) –Deze segmenten handhaven of lichte groei; segmenten die onder gemiddeld scoren (doelgroepen, verhuur) inzetten op meer bezoekers –Realistisch scenario De Marke wordt 60.000 bezoekers Oplossing en begroting ScenarioBezoekersaantal Huidig47.000 Minimaal33.000 Realistisch60.000 Maximaal/optimistisch74.000

8 8 Begroting realistisch scenario Oplossing en begroting Post (in euro’s)2014201520162017 Opbrengsten 386.968 416.394 442.132 466.870 Exploitatiekosten 518.209 431.378 439.632 449.600 EBITDA-/-131.241-/-14.984 2.500 17.271 Kapitaallasten 315.505 313.505 312.505 311.505 Resultaat excl. subsidie -/-446.746 -/-328.489 -/-310.005 -/-294.234 Subsidie267.000 Totaal resultaat -/-179.746 -/-61.489 -/-43.005 -/-27.234

9 9 Begroting maximaal scenario Oplossing en begroting Post (in euro’s)2014201520162017 Opbrengsten402.078449.245491.088535.806 Exploitatiekosten 521.170 437.512 471.834 508.285 EBITDA-/- 119.09211.73319.25427.521 Extra huisvestingskosten en kapitaallasten00PM

10 10 Conclusies: Financiële uitkomsten twee scenario’s Realistisch scenario: tekort voor subsidie € 294.234 plus kosten voor combinatiefunctionaris (€ 25.000) Maximaal scenario: tekort voor subsidie € 283.984 plus kosten voor combinatiefunctionaris (€ 25.000) plus extra kapitaallasten en huisvestingskosten De Marke kan niet binnen de door de raad gestelde kaders worden geëxploiteerd, wel binnen door de Stichting gestelde kaders (raming benodigde subsidie circa € 339.000 in 2017) Conclusies en aanbevelingen

11 11 Aanbevelingen: Inzetten op meer volume, ook bezoekers van buiten Hattem Inzet met name op doelgroepen en instructiezwemmen (kwaliteitsverbetering noodzakelijk) Efficiëntie programmering nader analyseren (opbrengst per uur vs. kosten per uur) Veranderingsproces verder uitwerken en in handen geven van ‘trekker’ met affiniteit met zwembaden Nader onderzoek naar –Rechtstreekse subsidiering verenigingen, huurtarief commercieel –Uitwerking van maximale scenario voor nieuw profiel bad Conclusies en aanbevelingen


Download ppt "1 Verbeterplan Zwembad “De Marke”” in opdracht van gemeente Hattem Maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google