De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting Een terugblik over de financiën van 2007 t/m 2013, maar ook de uitgangspunten om een gezonde vereniging te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting Een terugblik over de financiën van 2007 t/m 2013, maar ook de uitgangspunten om een gezonde vereniging te."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting Een terugblik over de financiën van 2007 t/m 2013, maar ook de uitgangspunten om een gezonde vereniging te behouden, in deze huidige tijd een zeer moeilijke opgave Jelke Jan de With - penningmeester

2 Geschiedenis vanaf 1999 1999 De vereniging wordt professioneler door het instellen van een secretariaat middels een contract met MBOZ. 2002 1 e symposium IJsselmeer. Doel: de vereniging beter in beeld brengen als Platform met als resultaat meer bedrijfsleden en leden. Private sponsoren als kostendragers. 2006 2 e symposium IJsselmeer. Deze keer zijn de sponsoren de publieke partijen. Resultaat: oprichting werkgroep ″Jonge Honden″ Vernieuwing huisstijl en doelstelling vereniging (missiestatement)

3 Geschiedenis vanaf 1999 2007 Het contract met MBOZ betreffende het secretariaat wordt, mede om de nieuw ingeslagen weg mogelijk te maken, in fasen in 3 jaar aangepast naar een marktconform tarief. Het verwerven van sponsoren is een belangrijk aandachtspunt. 2010 Hoe nu verder in deze veranderende wereld? Presentatie voorzitter aan Comité van Aanbeveling d.d. 23 november 2010. 2011 Het streven was het ledenbestand te verhogen, met name de bedrijfsleden. Extra aandachtspunten: het zich richten op jongeren en te vernieuwen om te behouden. Presentatie voorzitter aan ALV d.d. 8 juni 2011 “Vernieuwen om te behouden” 2012 Getracht de veranderingen door te voeren, vooral gericht op jongeren en het behoud van leden en financien

4 Geschiedenis vanaf 1999 2013 Een turbulent jaar. Wegens de economische situatie is de financiële situatie verslechterd, met name door de afschrijving van debiteuren en de extra kosten van de website om het nieuwe profiel van de vereniging in beeld te brengen.

5 Verloop ledenbestand

6 Kengetallen 2007 t/m 2013 20072010201120122013 Prognose 2014 Contributies208752963029815308202758027000 Sponsoring2000015000 1 30000 1 24398 1 30000 1 Totale opbrengsten408754463052000684365492667300 Secretariaatskosten2519943697 43696 2 43700 2 Eigen vermogen196822759123146292562443625000 Resultaat16119-7799-44456110-48192600 3 1 Nieuwe sponsoren van private- en publieke partijen is noodzakelijk 2 Projectgerelateerde kosten 28700; secretariaatskosten 15.000 3 Resultaat is alleen haalbaar bij het tijdig verkrijgen van sponsoring

7 Prognose 2011 Resultaat 2011 negatief t.g.v. minder opbrengsten: sponsoren en contributie 2012 Sponsoring in principe zeker gesteld in begroting, maar door onzekere economische situatie blijft dit een zorgpunt. Opbrengsten leden gebaseerd op beperkte groei, waarbij speciale aandacht voor het werven van jongeren en bedrijfsleden. Themadagen en symposia kostendekkend (licht positief saldo). 2013 De vereniging gaat op basis van een nieuw profiel verder. Dit moet meer leden en bedrijfsleden genereren en het nieuwe profiel moet ook aantrekkelijk zijn voor sponsoren. Indien dit niet lukt, blijven twee mogelijkheden over, t.w.: a.Kostenverlaging b.Contributieverhoging

8 Prognose 2014 De vereniging gaat op basis van een nieuw ontwikkelde visie verder, met een nieuwe voorzitter en een vernieuwd bestuur. Het nieuwe bestuur treedt aan in een moeilijke periode van de vereniging. De nieuw ontwikkelde visie moet nieuwe kansen scheppen om het voortbestaan van de vereniging zeker te stellen. De financiële situatie naar de toekomst baart de nodige zorgen zoals in 2013 reeds aangegeven.

9 Kengetallen 2007 t/m 2013

10 Conclusies De totale opbrengsten zijn onvoldoende om de kosten te dekken, d.w.z. secretariaats- en bijkomende kosten. Vast sponsoren zijn noodzakelijk om de vereniging een gezonde basis te geven. Indien dit niet lukt, moeten er drastische maatregelen worden genomen. Ledenwerving blijft een punt van zorg. Evenals de contributiebetaling. Dit drukt het resultaat in negatieve zin. Wat bedrijfsleden betreft: hier ligt een mogelijke kans van groei! Symposia en themadagen blijven achter bij de verwachting wat belangstelling en opbrengsten betreft. De nieuwe visie van de vereniging moet er toe leiden dat de vereniging ook in de toekomst een solide financiële positie heeft.

11 Inspanningen moeten gericht zijn op een vereniging in vernieuwing met toekomstperspectief in een in alle opzichten goede balans.


Download ppt "Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting Een terugblik over de financiën van 2007 t/m 2013, maar ook de uitgangspunten om een gezonde vereniging te."

Verwante presentaties


Ads door Google