De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst >Datum>. Programma 1. Korte toelichting op het instrument BIZ 2. Het opstarten van een BIZ 3. Ondersteuning 4. Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst >Datum>. Programma 1. Korte toelichting op het instrument BIZ 2. Het opstarten van een BIZ 3. Ondersteuning 4. Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst >Datum>

2 Programma 1. Korte toelichting op het instrument BIZ 2. Het opstarten van een BIZ 3. Ondersteuning 4. Vragen

3 Wat en hoe? Wat: Een instrument voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun Bedrijfsomgeving Hoe: 1.Ondernemers maken plan 2.Alle ondernemers mogen stemmen 3.Meerderheid voor: verplichte heffing voor allen 4.Plan kan worden uitgevoerd

4 Kenmerken - Afgebakend gebied -Alle ondernemers betalen verplicht mee, mits een meerderheid voor is (stemming) -Rol gemeente -Voor collectieve activiteiten in de openbare ruimte -Beperkte looptijd

5 Waarvoor BIZ inzetten? > Collectieve activiteiten in de openbare ruimte > 1. Schoon, Heel & Veilig > 2. Attractiviteit & Gastvrijheid > 3. Bereikbaarheid & Overig > (4. Organisatie)

6 Voordelen van een BIZ > Positieve bijdrage aan het leefklimaat > Groter budget -> meer kracht om je als gebied te onderscheiden > Eerlijke verdeling van kosten van gezamenlijke activiteiten, iedereen betaalt mee > Financiering is voor langere periode geregeld > Professionalisering van het management > Grotere saamhorigheid onderling > Sterkere positie ten opzichte van de gemeente

7 Nadelen van een BIZ? > De oprichting van een BIZ is vraagt een behoorlijke inspanning van initiatiefnemende ondernemers en gemeente > Verplichtend karakter > Positieve uitkomst stemming is niet gegarandeerd

8 Hoe komt een BIZ tot stand? 1. Initiatief ondernemers 2. Interesse kenbaar maken bij gemeente (via KvK) 3. Maken BIZ-plan 4. Indicatie voldoende steun (proefpeiling) 5. Uitvoeringsovereenkomst met de gemeente 6. Gemeente maakt verordening en stelt deze vast 7. Stemming 8. Inwerkingtreding verordening 9. Inning bijdrage via OZB 10. Opbrengst naar BIZ (subsidie)

9 Het BIZ-plan Ambities Activiteiten BIZ-bijdrage + verdeling (andere inkomsten) Afbakening gebied/ categorieën Analyse gebied Analyse Doelgroepen

10 De stemming Eisen > Onder OZB niet-woningen (gebruikers) > Minimaal de helft brengt stemt uit > Minimaal 2/3 van de geldige stemmen is voor > De voorstemmers vertegenwoordigen minimaal 50% van de WOZ-waarde (van de stemmers)

11 Planning Totale doorlooptijd: ca. 6 maanden StappenDuur 1. Kenbaar maken, peilen interesse1 mnd Kenbaar maken, peilen interesse 2. Organiseren, ondersteuning2 mnd Organiseren, ondersteuning 3. Opstellen BIZ plan Opstellen BIZ plan 4. Tussentijdse peiling Tussentijdse peiling 5. Uitvoeringsovereenkomst2 mnd Uitvoeringsovereenkomst 6. BIZ-verordening BIZ-verordening 7. Draagvlakmeting1 mnd Draagvlakmeting 8. BIZ van start BIZ van start

12 Ondersteuning gemeente > Ondersteuning bij maken BIZ-plan en draagvlak creëren > 75 – 100 uur voor de BIZ-periode

13 Ondersteuning KvK > Algemene informatie en ondersteuning: www.kvk.nl/biz-rotterdam > Schakel tussen BIZ-zen en gemeente > Coördinatie kennisuitwisseling tussen BIZ-zen

14 Succesfactoren > Breed gedragen ambitie en visie > Reeds behoorlijke organisatiegraad aanwezig > Actieve en inspirerende inzet (initiatiefnemers) ondernemers > Doordachte en frequente communicatie naar ondernemers > Ondernemersgezinde gemeente > Goed samenspel tussen alle partijen. > Haalbare BIZ-bijdrage

15 DISCUSSIE - VRAGEN


Download ppt "Informatiebijeenkomst >Datum>. Programma 1. Korte toelichting op het instrument BIZ 2. Het opstarten van een BIZ 3. Ondersteuning 4. Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google