De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 Gouda Presentatie gemeenteraad Peter Schraven 18 juni 2008 projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 Gouda Presentatie gemeenteraad Peter Schraven 18 juni 2008 projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 Gouda Presentatie gemeenteraad Peter Schraven 18 juni 2008 projectleider

2 Waarom een gebiedsvisie? Een groot aantal ontwikkelingen in dit gebied die om afstemming vragen. Zoals o.a.

3 Waarom een gebiedsvisie? Keuzes maken en prioriteiten stellen. De samenhang tussen ontwikkelingen borgen. Ruimtelijk kaders scheppen voor ontwikkelingen. Communicatie middel. Doel: Verhogen van functionele en ruimtelijke kwaliteit.

4 Plangebied

5 Aanpak Verdeling gebied in plangebied studiegebied Extern bureau landschapsarchitecten Brons en Partners

6 Twee Klankbordgroepen ambtelijk o.a. provincie afd. RO en Groen, de waterschappen, Project Hollandsche IJssel “Schoner, Mooier” Rijkswaterstaat en gemeentelijke afdelingen. gemeente Vlist en gemeente Ouderkerk waren agendalid. maatschappelijk wijkteams. bedrijven die gevestigd zijn langs de Hollandsche IJssel. maatschappelijke organisaties. Aanpak

7 Drie bijeenkomsten met Maatschappelijke klankbordgroep 7 juni 2007 inventariseren van wensen, ideeën, bestaand beleid, visies, kwaliteit van het gebied etc 4 juli bespreken conflicten, kansen en bedreigingen, richting bepalen van de gebiedsvisie 8 november bespreken concept gebiedsvisie. Aanpak

8 De gebiedsvisie 5 overkoepelende principes 1. De Hollandsche IJssel is een natuurlijke grens, deze grens handhaven. Noordzijde: Stad. Zuidzijde: beperkte ontwikkelingen passen bij de maat van de Krimpenerwaard. 2. Erkenning van het stroombed als karakteristiek Gouds. De Hollandsche IJssel is een werkrivier, bedrijvigheid en beleving gaan samen op. Bestaande kwaliteiten behouden en verbeteren (o.a. doorzichten en beleving getijdenwerking). Nieuwe ontwikkelingen een hoge beeldkwaliteit.

9

10 De gebiedsvisie 5 overkoepelende principes (vervolg) 3. Vergroten samenhang in stroombed. Het water is een belangrijke samenbindende factor. - Daarom rivier zichtbaar maken door de oevers toegankelijk te maken. - Doorzichten creëren bij nieuwe bebouwing. 4. Verbeteren toegankelijkheid van het stroombed. Vanuit de aanliggende wijken naar de rivier recreatief ontsluiten. Oversteken van de rivier vergemakkelijken.

11 5. Verbeteren beeldkwaliteit van de functies in het stroombed. Dijken meer als continue structuur zichtbaar maken. Oeverbeplanting verbeteren. Bij nieuwe bebouwing extra aandacht voor maat en uitstraling. - Twee-zijdige oriëntatie De gebiedsvisie 5 overkoepelende principes (vervolg)

12

13 Hoe nu verder Input voor de bestemmingsplannen “Stolwijkersluis”, “Zuidelijk IJsselfront” en “Zuidwestelijke Randweg”. Actualisatie is gestart of start dit jaar; Één van de sturingsinstrumenten bij de MER-procedure die Rijnland gaat starten t.b.v. de dijkverzwaring van de Goejanverwelledijk; Zal een kader vormen voor nieuwe plannen; Is input voor uitvoeringsprogramma van sleutelproject 7 uit de Ruimtelijke Structuurvisie Gouda. In het kader van het project Hollandsche IJssel “Schoner, Mooier” worden een aantal projecten opgepakt. O.a. een oeverplan. Gemeentelijke contactpersoon Hollandsche IJssel: - dhr. Martin Kemp

14


Download ppt "Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 Gouda Presentatie gemeenteraad Peter Schraven 18 juni 2008 projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google