De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan leefbaarheid in Maurik!. Wie zijn er? Kort rondje, met daarbij voor welk project je je wilt inzetten Projecten:  Communicatie/dorpskrant 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan leefbaarheid in Maurik!. Wie zijn er? Kort rondje, met daarbij voor welk project je je wilt inzetten Projecten:  Communicatie/dorpskrant "— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan leefbaarheid in Maurik!

2 Wie zijn er? Kort rondje, met daarbij voor welk project je je wilt inzetten Projecten:  Communicatie/dorpskrant  Samenwerking verenigingen  Opfleuren oude dorpskern, Maurik aantrekkelijk en toegankelijk maken  Sporthal/MFC  Veiligheid Rijnbandijk Welkom, fijn dat jullie er zijn!!

3 Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) Gemeente Buren Werkgroep communicatie Werkgroep verenigingen Werkgroep oude dorpskern Werkgroep sporthal Maatschappelijk betrokken organisaties Welzijn Buren SWB Stichting Uiterwaarde Mozaïek Welzijn Basis Buren VKK Gelderland Regionaal Bureau Voor Toerisme Jan Christiaans contactpersoon Bert Sielias Verkeers- deskundige Sasja Hooijschuur communicatie Wim Kuster Ruimtelijk Beheer Enz. enz. Werkgroep Rijbandijk

4 VDM Gemeente Buren Bestuur Aanspreekpunt voor inwoners, gemeente, externe partijen en andere dorpen Coördineren van werkgroepen en afstemmen Enthousiasmeren van inwoners om mee te doen Overleg plannen met gemeente en externen Jaarlijkse bewonersavond houden Maatschappelijk betrokken organisaties Zij kunnen de werkgroepen adviseren door voorbeelden te geven de werkgroep op weg te helpen enz. Houd hun programma’s en projecten in de gaten, ontdek samenwerkingsmogelijk- heden voor Maurik! Jan Christiaans contactpersoon -Ambtelijk overleg -Ideeën bespreken -Ingang tot gemeente

5 Vereniging Dorpsbelang Maurik VDM Geen ‘mini-gemeenteraad’ Geen ‘dorpsburgemeester’  Continue factor (wisselende samenstelling)  Projectenagenda komt uit het dorp; jaarlijks bewonersavond houden  Geen beslissingsbevoegdheid, maar signalerend en adviserend  Draagvlak: breed samengesteld uit de bevolking  Rollen: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR, algemeen bestuur  Netwerken en communiceren met inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, pers  Voortgang werkgroepen bijhouden en adviseren/ondersteunen www.dorpsbelang-maurik.nl

6 Werkgroepen Inhoudelijk aan de slag Probleem definiëren en plan van aanpak maken Benodigde kennis verzamelen Draagvlak in dorp vinden door mensen aan te spreken Duidelijk begin en eind: succes vieren en werkgroep opheffen Werkgroepen Maurik

7 VKK Gelderland Kantoor als vraagbaak, we geven advies en voorbeelden We voeren geen plannen uit (schoonmaakdag/wandelpad); maar we ondersteunen indien nodig het proces Welzijn Buren Ondersteunen bij uitvoering plannen Contactpersoon VDM: Frederike Köhler 0344-602337, frederike@welzijnburen.nl Contactpersoon verenigingen: Claire Vaessen 0344-602337, claire@welzijnburen.nl Maatschappelijk betrokken organisaties

8 In de 5 projectgroepen het uitwerkschema invullen ‘Van idee tot project’ – 30 minuten - Wees duidelijk en compleet, denk diep na over het project - Maak afspraken met elkaar over taken en vervolgstappen: plan samen de volgende bijeenkomst - Wat weet je en kun je zelf (met dorpsgenoten) - Welke informatie / hulp heb je nodig?

9 Probleem: Geen samenhang of afstemming Doel: -Knelpunten uitwisselen en samen oplossingen formuleren. -Gezamenlijk activiteitenprogramma maken. Maatregelen: -ieder kwartaal bijeenkomst. -Knelpunten > Kansen > Agendapunten vergaderschema. -Vaste contactpersonen verenigingen Mensen:- Contactpersonen - Adviseur/coördinator van Welzijn Buren - Ambtenaar gemeente (afh. Van thema) Middelen:- E-mail en datumprikker - Vergaderlocaties (bij verenigingen of in gemeentehuis)

10 Probleem: Geen bundeling van dorpsinformatie, ‘Het Groene Boekje’ wordt gemist Doel: - Informatie over Maurik Bundelen - Grotere doelgroep bereiken, betrokkenheid inwoners vergroten Maatregelen: - Maandblad maken namens VDM, verenigingen, ondernemers enz. - Animo toetsen, ontwerp maken, sponsoren zoeken Mensen:- Danielle van Essen, Else Schipper, verenigingen Middelen:- Brief met voorstel - Ontwerp maandblad - Sponsoren, drukker, verspreiding

11 De 5 projectgroepen vertellen wat ze hebben ingevuld. 5 minuten per groep Onderwerp – Probleem – Doel(en) – Oplossingen – Mensen en Middelen – Taken en Rollen - Is het duidelijk en compleet? - Heb je nog goede aanvullingen?

12 Wat zijn de voornemens per werkgroep? Kan iedere werkgroep zelfstandig de volgende stap zetten? SUCCES!


Download ppt "Werken aan leefbaarheid in Maurik!. Wie zijn er? Kort rondje, met daarbij voor welk project je je wilt inzetten Projecten:  Communicatie/dorpskrant "

Verwante presentaties


Ads door Google