De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan leefbaarheid in Maurik!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan leefbaarheid in Maurik!"— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan leefbaarheid in Maurik!
Programma: 20:00 opening 20:10 Structuur en rollen 20:25 Werkwijze vanavond 20:30 Voortgang n.a.v. 14 april/26 april 20:50 In projectgroepen het formulier invullen 21:15 presenteren plannen van aanpak + feedback 22:00 Vervolg en Afsluiting Werken aan leefbaarheid in Maurik!

2 Opening en toelichting programma
Welkom, fijn dat jullie er zijn!! Projecten: Communicatie/dorpskrant Samenwerking verenigingen Opfleuren oude dorpskern, Maurik aantrekkelijk en toegankelijk maken Sporthal/MFC Veiligheid Rijnbandijk Wie zijn er? Kort rondje, met daarbij voor welk project je je wilt inzetten

3 Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM)
Structuur Gemeente Buren Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) Maatschappelijk betrokken organisaties Jan Christiaans contactpersoon Welzijn Buren Werkgroep communicatie SWB Bert Sielias Verkeers-deskundige Werkgroep verenigingen Stichting Uiterwaarde Mozaïek Welzijn Sasja Hooijschuur communicatie Werkgroep oude dorpskern Basis Buren Wim Kuster Ruimtelijk Beheer Regionaal Bureau Voor Toerisme Werkgroep sporthal Enz. enz. VKK Gelderland Werkgroep Rijbandijk Enz. enz.

4 Structuur Gemeente Buren VDM Maatschappelijk betrokken organisaties
Jan Christiaans contactpersoon Ambtelijk overleg Ideeën bespreken Ingang tot gemeente Bestuur Aanspreekpunt voor inwoners, gemeente, externe partijen en andere dorpen Coördineren van werkgroepen en afstemmen Enthousiasmeren van inwoners om mee te doen Overleg plannen met gemeente en externen Jaarlijkse bewonersavond houden Zij kunnen de werkgroepen adviseren door voorbeelden te geven de werkgroep op weg te helpen enz. Houd hun programma’s en projecten in de gaten, ontdek samenwerkingsmogelijk-heden voor Maurik!

5 Rollen Vereniging Dorpsbelang Maurik www.dorpsbelang-maurik.nl VDM
Geen ‘mini-gemeenteraad’ Geen ‘dorpsburgemeester’ Continue factor (wisselende samenstelling) Projectenagenda komt uit het dorp; jaarlijks bewonersavond houden Geen beslissingsbevoegdheid, maar signalerend en adviserend Draagvlak: breed samengesteld uit de bevolking Rollen: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR, algemeen bestuur Netwerken en communiceren met inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, pers Voortgang werkgroepen bijhouden en adviseren/ondersteunen

6 Rollen Werkgroepen Maurik Werkgroepen Inhoudelijk aan de slag
Probleem definiëren en plan van aanpak maken Benodigde kennis verzamelen Draagvlak in dorp vinden door mensen aan te spreken Duidelijk begin en eind: succes vieren en werkgroep opheffen

7 Rollen Maatschappelijk betrokken organisaties VKK Gelderland
Kantoor als vraagbaak, we geven advies en voorbeelden We voeren geen plannen uit (schoonmaakdag/wandelpad); maar we ondersteunen indien nodig het proces Welzijn Buren Ondersteunen bij uitvoering plannen Contactpersoon VDM: Frederike Köhler , Contactpersoon verenigingen: Claire Vaessen ,

8 Werkwijze vanavond In de 5 projectgroepen het uitwerkschema invullen ‘Van idee tot project’ – 30 minuten Wees duidelijk en compleet, denk diep na over het project Maak afspraken met elkaar over taken en vervolgstappen: plan samen de volgende bijeenkomst Wat weet je en kun je zelf (met dorpsgenoten) Welke informatie / hulp heb je nodig?

9 Voortgang n.a.v. 14 april Samenwerking Verenigingen
Probleem: Geen samenhang of afstemming Doel: -Knelpunten uitwisselen en samen oplossingen formuleren. -Gezamenlijk activiteitenprogramma maken. Maatregelen: -ieder kwartaal bijeenkomst. -Knelpunten > Kansen > Agendapunten vergaderschema. -Vaste contactpersonen verenigingen Mensen: - Contactpersonen - Adviseur/coördinator van Welzijn Buren - Ambtenaar gemeente (afh. Van thema) Middelen: - en datumprikker - Vergaderlocaties (bij verenigingen of in gemeentehuis)

10 Voortgang n.a.v. 26 april: Communicatie
Probleem: Geen bundeling van dorpsinformatie, ‘Het Groene Boekje’ wordt gemist Doel: - Informatie over Maurik Bundelen - Grotere doelgroep bereiken, betrokkenheid inwoners vergroten Maatregelen: - Maandblad maken namens VDM, verenigingen, ondernemers enz. - Animo toetsen, ontwerp maken, sponsoren zoeken Mensen: - Danielle van Essen, Else Schipper, verenigingen Middelen: - Brief met voorstel - Ontwerp maandblad - Sponsoren, drukker, verspreiding

11 Presenteren plan van aanpak
De 5 projectgroepen vertellen wat ze hebben ingevuld. 5 minuten per groep Onderwerp – Probleem – Doel(en) – Oplossingen – Mensen en Middelen – Taken en Rollen Is het duidelijk en compleet? Heb je nog goede aanvullingen?

12 Afsluiting en vervolg Wat zijn de voornemens per werkgroep?
Kan iedere werkgroep zelfstandig de volgende stap zetten? SUCCES!


Download ppt "Werken aan leefbaarheid in Maurik!"

Verwante presentaties


Ads door Google