De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Afdeling Zorg KBO 10 september 2012. Aanleiding Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand Vraag om coördinatie en meer samenhang Toekomstige regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Afdeling Zorg KBO 10 september 2012. Aanleiding Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand Vraag om coördinatie en meer samenhang Toekomstige regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Afdeling Zorg KBO 10 september 2012

2 Aanleiding Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand Vraag om coördinatie en meer samenhang Toekomstige regelgeving vanuit de overheid Opdracht van bestuur KBO Loon op Zand

3 Commissie Zorg Wie: - de coördinator. - de contactpersonen van de werkgroepen - iemand voor secretariële werkzaamheden Doel: Hulpvragen van de leden van de KBO te verzamelen, te beheren en om concrete hulp aan te sturen.

4 Werkwijze A: Het verzamelen van hulpvragen *Alle leden van de KBO *Werkgroep huisbezoeken –contactpersoon Ans Pollaert *Werkgroep belastingadviseurs – contactpersoon Jos Segers *Werkgroep mantelzorg – contactpersoon Ineke Leijtens *Pastores *Huisartsen

5 Schematische weergave Input signalen voor hulp Alle leden KBO Pastores team Huisartsen Werkgroep huisbezoeken Werkgroep belasting - adviseurs Werkgroep mantelzorg Commissie Zorg Informatie bijeenkomsten Nader onderzoek

6 Werkwijze B: Het beheren van de hulpvragen * Dossier aanmaken * Voortgangsrapportage Privacy: * toestemming van betrokkene om hulpvraag te bespreken in de commissie * dossiers alleen ter inzage voor secretaris en coördinator * alle leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding

7 Werkwijze C : het aansturen van concrete hulp * Hulp kan heel divers zijn * Hulp kan gegeven worden door: - leden van de commissie zorg of - zij schakelen anderen in al naar gelang de hulpvraag bv. Ouderenadviseur van KBO Loon op Zand * pastores * huisartsen * hulpverleningsinstanties * adviesraad WMO gemeente * werkgroep mantelzorg

8 Schematische weergave Output: het aansturen van concrete hulp Commissie Zorg Informatie - bijeenkomsten Nader onderzoek Pastores team Huisartsen Hulpverlening - instanties Adviesraad WMO gemeente Werkgroep mantelzorg ouderenadviseurs

9 Personen en taken commissie zorg De coördinator : Guus van Es + fungeert als voorzitter bij bijeenkomsten van de commissie + plant bijeenkomsten samen met de secretaris + neemt initiatief tot informatiebijeenkomsten of nader onderzoek + lid van de adviesraad WMO gemeente + lid van het bestuur van de KBO en zo contactpersoon voor het bestuur + enthousiasmeert contactpersonen werkgroepen en hun leden vervolg

10 De secretaris: Ger Vermeulen + plant de bijeenkomsten van de commissie samen met de coördinator. + houdt dossier bij van de ingebrachte hulpvragen. + bespreekt de voortgang van de hulpverlening met leden commissie. + zorgt voor verslaggeving van de bijeenkomsten van de commissie. + verzorgt de inkomende en uitgaande post ( e-mail) + bewaakt het proces en de structuur. De overige leden: Ans Pollaert, Jos Segers en Ineke Leijtens + bezoeken de bijeenkomsten van de commissie. + bespreken de problemen of vragen vanuit hun werkgroep. + geven een overzicht van de vragen naar hulp. + doen mededeling over de hulp die ze al gegeven hebben. + zoeken mee naar mogelijkheden om concrete hulp te geven.


Download ppt "Welkom Afdeling Zorg KBO 10 september 2012. Aanleiding Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand Vraag om coördinatie en meer samenhang Toekomstige regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google