De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2005 Dorpsraad America. Taken en bevoegdheden •Behartigt belangen dorp •Doel: –In stand houden, cq bevorderen welzijn bevolking in breedste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2005 Dorpsraad America. Taken en bevoegdheden •Behartigt belangen dorp •Doel: –In stand houden, cq bevorderen welzijn bevolking in breedste."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2005 Dorpsraad America

2 Taken en bevoegdheden •Behartigt belangen dorp •Doel: –In stand houden, cq bevorderen welzijn bevolking in breedste zin –Stimuleren van activiteiten die woon- en leefklimaat optimaliseren (waar nodig) –Optreden als intermediair tussen gemeente, gemeentebestuur en dorpsbewoners

3 Dorpsraad 2002 – 2006 Annemie Lucassen, Ger Pluk en René Schurink ontbreken

4 Taken / onderwerpen (1) •Dagelijks Bestuur •Notuleren Dorpsraadvergaderingen •Website onderhouden •Public Relations •Dorpsraad Overleg •Receptiebezoek •Onderhoudszaken (wegen en groen)

5 Taken / onderwerpen (2) •Notitie Leefbaarheid (Dorpsplan) •Kermis commissie •Jeugdoverleg •Organisatie kerstboom versnippering •Organisatie balgooien •Projecten

6 Relaties •Gemeente Horst aan de Maas (Bestuur, Raad en ambtenaren) •Verenigingen/Stichtingen America •Inwoners America •Ondernemersvereniging America (OVA) •DorpsradenOverleg •VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) •Synthese •Stichting Aan de Brug •Peelklokje (?)

7 Communicatie •E-mail •WWW.Americaweb.nlWWW.Americaweb.nl •‘t Peelklokje •Echo •Dagblad de Limburger

8 Financien •Subsidie van Gemeente Per jaar ca. €1.250,- (2006) Vergoeding voor onkosten Dorpsraad •Prioriteitsgelden van Gemeente Per jaar €9.000,- Voor projecten t.b.v. leefbaarheid in America (vb.: Kiosk, Skatebaan, banken/tafels, ballenvangers trapveldje, sanering ‘Aan de Brug’, etc.) Goedkeur van gemeente vereist

9 Vergaderingen Dorpsraad •Frequentie: Maandelijks •Eenmaal met College van B&W •Eenmaal met alle verenigingen van America

10 Dorpsraden Overleg •Alle Dorpsraden van Horst aan de Maas •Dorpsoverschrijdende onderwerpen •Een vertegenwoordiger per Dorpsraad •Jaarlijks wisselend voorzitterschap •Vergader frequentie: ca. 6 x per jaar

11 Jaar 2002 Overzicht

12 Kiosk (Floriade)

13 Website: Americaweb.nl

14 Jaar 2002 Overzicht •Nieuwe Website WWW.Americaweb.nlWWW.Americaweb.nl •25 jarig jubileum Dorpsraad •Sluiting Benegas •Peelbergen: Chinees themapark •Gemeente koopt kiosk Floriade

15 Jaar 2003 Overzicht

16 Ontruiming Benegas

17

18 GVVP

19 Renovatie kern

20 Speelruimte beleidsplan

21 Jaar 2003 Overzicht •Speelruimte beleidsplan •Renovatie kern America •GVVP (Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan) •Ontruiming Benegas •GRP (Gemeentelijke RioleringsPlan) •Evaluatie Spoorweg Hoebertweg

22 Jaar 2004 Overzicht

23 Renovatie kern

24 Turfstaeker Park

25 Wachtpostweg

26

27 Windmolenpark De Grutto Bezoek Aken

28 Windmolenpark De Grutto?

29

30 Meanderen Kabroeksebeek?

31

32 St. Nicolaas comité

33 Aan de Brug: Aftreden Bestuur

34 Apotheekhoudende huisarts

35 Jaar 2004 Overzicht •Afronding renovatie kern America •Windmolenpark “De Grutto” •Maatregelen Wachtpostweg •Voorbereiding meanderen Kabroeksebeek •Voorbereiding ‘Turfstaeker Park’ e.o. •Overleg apotheekhoudende huisartsen •Problemen St. Nicolaas comité •Aftreden bestuur “Aan de Brug” •Voorbereiding bouw kiosk

36 Jaar 2005 Overzicht

37 Turfstaeker Park

38 Kiosk

39 Kiosk Sinterklaas

40 Herstart Aan de Brug

41 Opening Bibliotheek

42 D’n Turfstaeker terug

43 Dorpsplan Thema-bijeenkomsten

44 Jaar 2005 Overzicht •Kiosk •Plan van Aanpak “Aan de Brug” •Themabijeenkomsten DOV/DOP •Opening servicepunt Bibliotheek •D’n Turfstaeker terug •Vertrek Consultatieburo

45 Plannen 2006

46 Meanderen Kabroeksebeek?

47 Dorpsplan (afronding)

48 Plannen 2006 •Herstart “Aan de Brug” •Meanderen Kabroeksebeek •Dorps Ontwikkelings Plan (DOV / DOP) •Onderwerpen uit Dorpsplan? •Nieuwe Dorpsraad (2006 – 2010) •Peelbergen? •????

49 Nieuwe Dorpsraad 2006


Download ppt "Jaarverslag 2005 Dorpsraad America. Taken en bevoegdheden •Behartigt belangen dorp •Doel: –In stand houden, cq bevorderen welzijn bevolking in breedste."

Verwante presentaties


Ads door Google