De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorps Ontwikkelings Plan 2006 Dorpsraad America. DOP America 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorps Ontwikkelings Plan 2006 Dorpsraad America. DOP America 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Dorps Ontwikkelings Plan 2006 Dorpsraad America

2 DOP America 2006

3 Waarom een Dorpsplan? Het geeft een antwoord op de volgende vragen: Wat vinden we belangrijk in ons dorp? Waar willen we naar toe? Hoe komen we daar? Gedragen door de inwoners van America Leidraad voor Dorpsraad Hulpmiddel voor Gemeente

4 Aanpak (1) Samenwerking tussen: Dorpsraad America Gemeente Horst aan de Maas (Mart Thijssen) Synthese (Sjaak Sluijters) VKKL (Wim Jenniskens) KNHM

5 Aanpak (2) Desk Research door Synthese: Notitie Leefbaarheid America 2004 Beleidsplannen Gemeente H a/d M 2 e Sociale structuurschets H a/d M Jaarplan plattelandontwikkeling 2005 (GS) Diverse andere rapporten

6 Aanpak (3) 3 thema avonden: OnderwerpDatum Deelnemers _____________________________________________ Wonen en werken 9 November23 Jong en Oud 21 November15 Leven en actief zijn 14 December40

7 Aanpak (4) OnderwerpDatum ______________________________________ Toetsing aan gemeentelijk beleidJan. 2006 Vaststelling DOP en prioritering18-01-2006 Eindpresentatie DOP15-02-2006 Selectie 6 projecten Goedkeur Projectdefinities Dorpsraad 07-09-2006

8 Dorpsplan Thema avond

9 Onderwerpen Woonklimaat: Wonen Woonomgeving Verkeer Werkklimaat Voorzieningen Sociaal klimaat Bestuurlijk klimaat Identiteit

10 Dorpsplan Thema avond

11 Projecten America 1.Woningbouw 2.Meanderen Kabroeksebeek 3.Club van de toekomst 4.Rondweg 5.Veilige fietsverbindingen 6.ZorgCentrum/DorpsServiceCentrum

12 Project 1: Woningbouw Waarom? America in de toekomst ook leefbaar te houden (denk o.a. aan voorzieningen en verenigingen) Doelstelling: Groei inwonertal naar 2500 door vanaf 2010 ca. 10 woningen per jaar te bouwen. Evenwichtige demografisch opbouw M.n. ook starters- en seniorenwoningen

13 In ‘t Slik

14 Ten zuiden van spoorlijn

15

16 Achter het Kerkbos

17

18 Omgeving ‘Aan de Brug’

19 Schiksedijk

20 Project Woningbouw Verantwoordelijk Gemeente Horst aan de Maas Betrokkenen Dorpsraad America Wonen Horst Planning Realisatie vanaf 2009/2010 Financiering Gemeente Horst aan de Maas Wonen Horst

21 Project 2: Meanderen Kabroeksebeek Waarom? Verbeteren omgevingskwaliteit Verminderen wateroverlast in Horst Doelstelling: Meanderen Kabroeksebeek met toeristisch en educatieve functie, gecombineerd met waterberging

22 Meanderen Kabroeksebeek

23 Project Meanderen Kabroeksebeek Verantwoordelijk Waterschap Limburg Betrokkenen Provincie Limburg – Reconstructie Commissie Gemeente Horst aan de Maas Dorpsraad America Aanwonenden Kabroeksebeek Hengelsportvereniging de Put (?) Planning Realisatie vanaf 2008/2009 Financiering Provincie Limburg – Reconstructie Commissie Gemeente Horst aan de Maas Waterschap Peel en Maasvallei Dorpsraad America (?) Overige (?)

24 Project 3: Club van toekomst Waarom? Beperkte mogelijkheden van accommodaties, beschikbaarheid van leiders en bestuursleden, en van financiële middelen van de afzonderlijke sportverenigingen Doelstelling: Verbeteren kwaliteit sportaanbod, door bundeling van krachten, ideeën, financiën en voorzieningen

25 Tennisclub

26 Voetbal- en korfbalclub

27 Volleybalclub (gymzaal)

28 Project Club van de toekomst Verantwoordelijk Gemeente Horst aan de Maas Betrokken sportverenigingen Betrokkenen Dorpsraad America Huis voor de Sport Limburg / Sport 3 Planning Realisatie vanaf 2007 (m.b.t. bestuurlijke samenwerking en activiteiten) Realisatie binnen enkele jaren (m.b.t. kleedruimtes/kantine) Realisatie na 5-10 jaren (m.b.t. binnensport accommodatie) Financiering Provincie Limburg Gemeente Horst aan de Maas Betrokken verenigingen Europese Unie Dorpsraad (?) Overige (?)

29 Project 4: Rondweg Waarom? Veel overlast door sluipverkeer door kern (veiligheid, geluid, uitlaatgassen) Doelstelling: Oost-west verbinding tussen Horst en de Midden Peelweg, waarbij de kern van America wordt ontzien

30 Spoorwegovergang

31 Project Rondweg Verantwoordelijk Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Sevenum Provincie Limburg Betrokkenen Dorpsraad America Dorpsraad Kronenberg Industriële Club Horst-Sevenum Planning Onderzoek naar traject: Eind 2006 – medio 2007 Realisatie: z.s.m., afh. Van uitkomsten haalbaarheidsonderzoek Financiering Provincie Limburg Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Sevenum

32 Project 5: Veilige fietsverbindingen Waarom? Fietsverbindingen naar Horst (Centrum en Dendron College), Venray en Station zijn onveilig Doelstelling: Veilige Fietsverbindingen Traject 1 America Horst (Hofweg/Oude Peeldijk) 60 km/h, snelheidsremmers, rode fietsstroken Traject 2 America Horst (Nieuwe Peeldijk) verkeersluw, bestemd voor fietsers, extra straatverlichting Traject 3 America Horst (Schiksedijk/Eickhorsterweg) verkeersluw, 60 km/h Traject 4 America Venray (Lorbaan/Veulen/Leunen) 60 km/h, snelheidsremmers en rode fietsstroken Traject 5 America Station Horst-sevenum (Spoorweg) Indien GOW, dan vrijliggende fietspaden

33 Veilige fietsroutes (Horst)

34 Veilige fietsroutes (schooljeugd)

35 Project Veilige fietsverbindingen Verantwoordelijk Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Venray (m.b.t. traject 4) Betrokkenen Provincie Limburg – Reconstructie Commissie Gemeente Horst aan de Maas Dorpsraad America Dorpsraad Veulen (m.b.t. traject 4) Dorpsraad Leunen (m.b.t. traject 4) Planning Realisatie vanaf 2007/2008 (afh. van traject) Financiering Provincie Limburg Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Venray (m.b.t. traject 4) Europese Unie

36 Project 6 : Ontwikkeling Gezondheidscentrum / DorpsServiceCentrum Waarom? Door toename aantal ouderen en behoud van jonge gezinnen beschikbaar hebben van (zorg)voorzieningen in het dorp Doelstelling: Zorgcentrum Praktijkruimte huisarts, apotheek, fysiotherapie, tandarts, spreekuur wijkverpleegkundige, consulatieburo, ouderenadviseur, maatschappelijk werk, het “one stop” informatiepunt en een eerstelijnsteam. DorpsServiceCentrum Stomerij service, maaltijd service en eetpunt, boodschappenservice, oppasdienst, oppas voor huisdieren, huiswerkbegeleiding, vervoers service, hulp bij belastingaangifte, bemiddeling bij financiëel advies en klussendienst.

37 Voorzieningen

38 Aan de Brug

39 Apotheekhoudende huisarts

40 Project Zorgcentrum - DorpsServiceCentrum Verantwoordelijk Zorgaanbieders Betrokkenen Gemeente Horst aan de Maas Dorpsraad America Wonen Horst Provincie Limburg Planning Realisatie 2007 / 2008 Financiering Zorg sector Wonen Horst Gemeente Horst aan de Maas Provincie Fondsen

41 Projecten America 1.Woningbouw 2.Meanderen Kabroeksebeek 3.Club van de toekomst 4.Rondweg 5.Veilige fietsverbindingen 6.ZorgCentrum/DorpsServiceCentrum

42 Bedankt !


Download ppt "Dorps Ontwikkelings Plan 2006 Dorpsraad America. DOP America 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google