De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Vechtcode. 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vechtcode Wat is de opgave? Wat is de Vechtcode ? Hoe is de Vechtcode uitgewerkt? Hoe kan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Vechtcode. 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vechtcode Wat is de opgave? Wat is de Vechtcode ? Hoe is de Vechtcode uitgewerkt? Hoe kan."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Vechtcode

2 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vechtcode Wat is de opgave? Wat is de Vechtcode ? Hoe is de Vechtcode uitgewerkt? Hoe kan de Vechtcode worden toegepast in de praktijk?

3 18 november 2014Vechtplassen Commissie OPGAVE uitgangspunt voor de Vechtstreek is: “behoud door ontwikkeling”. Hoe kunnen ontwikkelingen worden gestuurd zodat deze (tezamen) geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Vechtstreek? en: Hoe stel je kaders voor ontwikkeling zonder afbreuk te doen aan creativiteit of kwaliteit en kansen te bieden voor versterking? Door: Kennis over het gebied te delen Ruimtelijke kaders te stellen Landschappelijke kwaliteiten inzichtelijk te maken Bouwstenen aan te dragen als inspiratiekader

4 18 november 2014Vechtplassen Commissie Boeren Burgers Buitenlui BOEREN BUITENLUIBURGERS tezamen bepalen zij het evenwicht tussen het ruimtegebruik en daarmee het karakter van het landschap voor het behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van het landschap is het van belang dat evenwicht niet te verstoren en met initiatieven juist tot een kwaliteitsimpuls te komen Te onderscheiden ruimtelijke spelers:

5 18 november 2014Vechtplassen Commissie Geomorfologie / landschap met karakteristieke historische occupatiepatronen vormen vertrekpunt voor iedere ontwikkeling. De ontwikkelingsstadia zijn bepaald door de landschappelijke en stedelijke dynamiek en nog wisselend herkenbaar in de 4 te onderscheiden Vechtlandschappen: Parkvecht Herenvecht Boerenvecht Zuiderzeevecht Kennis over het landschap

6 18 november 2014Vechtplassen Commissie Een CODE voor de Vechtstreek van 4 naar 12 deelgebieden door combinatie van het langsprofiel met het dwarsprofiel van de aangrenzende zones

7 18 november 2014Vechtplassen Commissie Zuiderzeevecht Boerenvecht Herenvecht Parkvecht 4 langs-gebieden op basis van ontwikkeling en sferen

8 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vecht Oeverwallen Polders 3 dwarszones / deelgebieden van Vecht naar polder

9 18 november 2014Vechtplassen Commissie Amplitude van de Vecht bepaalt het bereik van de code Afhankelijk van de dichtheid van elementen aan/langs de Vecht is de belevingssfeer van het omliggende landschap groter of kleiner Deze variabele wordt weergegeven in de Amplitude De ontwikkelingsvrijheid in de Vechtstreek is gering binnen en ruimer buiten de amplitude

10 18 november 2014Vechtplassen Commissie Landschapskarakterisering in 12 (3x4) zones / deelgebieden  landschapskarakterisering aan de hand van (kern-)kwaliteiten en de wegingsfactor van de 7 beeldbepalende functies uit de Gebiedsvisie: 1.Landbouw 2.Cultuurhistorie 3.Landgoederen en buitenplaatsen 4.Ecologie 5.Wonen en Werken 6.Infrastructuur 7.Recreatie Tezamen vormen deze de Gebieds DNA / Code Codering van de Vechtstreek

11 18 november 2014Vechtplassen Commissie Cultuurhistorie Huidige gebieds-code wordt bepaald door de mate waarin het landschap wordt gekarakteriseerd door: Ecologie Landbouw Wonen en Werken Infrastructuur Buitenplaats / landgoederen Recreatie Stap 1 : Bepalen huidige Gebieds DNA -Code

12 18 november 2014Vechtplassen Commissie Gewenste Gebieds DNA-Code obv beeldkwaliteit, functies en de waarde die daaraan wordt toegekend: Stap 2 : Vertaling naar gewenste Gebieds DNA -code

13 18 november 2014Vechtplassen Commissie Gewenste gebieds DNA-code Stap 3 : Bepalen ontwikkelingskader door vergelijking huidige gebieds-code met gewenste gebieds DNA-code en leg dit vast in een Structuurvisie Gewenste veranderingenHuidige gebieds DNA-code Minder Meer

14 18 november 2014Vechtplassen Commissie Uitwerking Stap 1: Bepalen locatie Stap 2: Bepalen Resultante Gebieds-DNA en Wens-DNA Stap 3: Vaststellen effecten initiatief op 7 functies Stap 4: Vergelijken met gewenste veranderingen Effecten initiatief #1 Gewenste veranderingen Stap 5:Afweging en advies (evt. bonus / malus)

15 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vechtprotocol Initiatief + Code : waar, wat, hoe kan een initiatief bijdragen aan duurzame instandhouding landschap? -> moet per saldo blijken uit GRO + Structuurvisie Plannen afstemmen lokaal & bovenlokaal (bonus / malus) ++ Resultaat Input ruimtelijke middelen (planniveau) Fonds Verevening Boeren, Burgers, Buitenlui - > profijt landschap ( RO-niveau )

16 18 november 2014Vechtplassen Commissie

17 18 november 2014Vechtplassen Commissie

18 18 november 2014Vechtplassen Commissie

19 18 november 2014Vechtplassen Commissie

20 18 november 2014Vechtplassen Commissie

21 18 november 2014Vechtplassen Commissie Herenvecht

22 18 november 2014Vechtplassen Commissie

23 18 november 2014Vechtplassen Commissie

24 18 november 2014Vechtplassen Commissie

25 18 november 2014Vechtplassen Commissie Uitwerkingsopdracht: uitwerking van de code voor twee deelgebieden

26 18 november 2014Vechtplassen Commissie Casus 1 Workshop

27 18 november 2014Vechtplassen Commissie Casus 1 Workshop

28 18 november 2014Vechtplassen Commissie

29 18 november 2014Vechtplassen Commissie

30 18 november 2014Vechtplassen Commissie Aan de slag? Verder uitwerken code op basis van nadere gebieds- en beleidsinventarisatie Verder uitwerken ruimtelijke middelen Inrichten Digitale Vechtkaart Vaststellen zodat toetsingskader wordt verankerd


Download ppt "Presentatie Vechtcode. 18 november 2014Vechtplassen Commissie Vechtcode Wat is de opgave? Wat is de Vechtcode ? Hoe is de Vechtcode uitgewerkt? Hoe kan."

Verwante presentaties


Ads door Google