De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschikt wonen voor iedereen (GWI) Mw. M.P. Heerkens Wethouder Sociale Zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Grondbeleid 14 oktober 2009 Woonzorgzones.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschikt wonen voor iedereen (GWI) Mw. M.P. Heerkens Wethouder Sociale Zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Grondbeleid 14 oktober 2009 Woonzorgzones."— Transcript van de presentatie:

1 Geschikt wonen voor iedereen (GWI) Mw. M.P. Heerkens Wethouder Sociale Zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Grondbeleid 14 oktober 2009 Woonzorgzones in Vlaanderen

2 2 Inhoud presentatie  Achtergronden Geschikt wonen voor Iedereen (GWI)  Aanpak GWI  Advies en leerpunten GWI

3 3 GWI in een notedop  Het geschikt maken van wijken, zodat mensen zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt.  Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt

4 4 Evaluatie en resultaten GWI 2002–2006  wonen  woonomgeving/buitenruimte  zorg en welzijn

5 5 Enkele Resultaten per domein  ruim 2000 woningen aangepast en opgeplust  Breda opplushoofdstad van Nederland  (Stuurgoep Experimenten Volkshuisvesting)  Vergroting van veiligheid in en rond het huis  Veilige voetgangersroutes (zichtbaar door gele voetstappen)

6 6 Aanpak in drie fasen  1 ste fase Opstellen van Manifest GWI  2 e fase Analyse en richtinggevende  visie per gebied  3 e fase Uitvoeringsconvenanten  per gebied 

7 7 Eerste fase: Manifest GWI  samenwerking tussen 26 organisaties en Gemeente Breda  herbevestiging uitgangspunten en doelen  ondertekening Manifest  convenant met concrete prestaties per sector

8 8 Tweede fase : Opstellen van visies per gebied  Analyse van de demografische ontwikkelingen, de situatie op het terrein van wonen, welzijn en zorg en de leefbaarheid in de wijk. Doorkijk tot 2020: kansen, bedreigingen en opgave. Gewenste ontwikkelingsrichting en gewenste actie- punten  De visies worden opgesteld i.s.m. organisaties en wijk- en dorpsraden B&W stellen richtinggevende visie GWI vast.

9 9 Derde fase: uitvoeringsconvenanten Op gebiedsniveau:  Per wijk worden plannen gemaakt op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Gemeente kan het niet alleen, samen met maatschappelijke partners  De deelnemende organisaties bekrachtigen de plannen door ondertekening.  De plannen maken duidelijk wat op korte termijn kan realiseren, maar ook wat niet kan.  Winst is dat de mensen in de wijk kunnen zien wat wel en wat niet kan worden uitgevoerd.

10 10 Advies: wat is belangrijk?  - Een gedragen visie over de richting  - Het operationeel maken van de visie:  - wijkgericht of stedelijk;  - welke functies in de centrale zone of woonzorgzone;  - de samenwerking  - Facilitering door gemeente in procesmanagement  - Begin met koplopers, andere instellingen volgen.

11 11 Enkele werkdocumenten  GWI-beleid 2002-2006 (Evaluatie en opgave)  Manifest en convenant GWI (uitgangspunten en stedelijke afspraken per domein)  Richtinggevende visies van de 15 Bredase Gebieden (gewenste opgave tot 2020)  Uitvoeringsconvenanten van drie Bredase gebieden (concrete activiteiten op de korte termijn)  Via: www.breda.nl LLaanklikken bij projecten, geschikt wonen voor iedereen

12 12 Winkelcentrum Steunpunt ouderen Verzorgingshuis Verpleeghuis ondergrond: kaart voorzieningen afd. O&I


Download ppt "Geschikt wonen voor iedereen (GWI) Mw. M.P. Heerkens Wethouder Sociale Zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Grondbeleid 14 oktober 2009 Woonzorgzones."

Verwante presentaties


Ads door Google