De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan een bloeiende regio POL-uitwerkingen regio aan zet ! beeldvorming raadsconsultatie 29 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan een bloeiende regio POL-uitwerkingen regio aan zet ! beeldvorming raadsconsultatie 29 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan een bloeiende regio POL-uitwerkingen regio aan zet ! beeldvorming raadsconsultatie 29 februari 2016

2 aanleiding Bestuursakkoord 2011: rijk treedt op een aantal dossiers terug: veel meer wordt overgelaten aan provincies en regio c.q. gemeenten strategische visie c.q. regionale ontwikkelingen opdracht secretarissenoverleg regio (eind 2011) POL2014: pilot samenwerking conform motto’s regiovisie: autonomie en eigen kracht respecteren aanvullende regionale samenwerking pragmatische lichte constructies uitvoeringsprogramma 2

3 opgave POL2104 het ‘nieuwe’ groeien voor veel ruimtevragende functies is voldoende voorraad beschikbaar in de regio: pas bij enige vorm van schaarste is het beleidsmatig mogelijk om op kwaliteit te sturen betekent: niet-vrijblijvende afspraken in regionaal verband (over ambities en opgaven, principes en werkwijze) soms vergezeld van een programmering komende 1 à 2 jaar lastige keuzes te maken om balans te vinden: geven en nemen ! 3

4 het ‘nieuwe’ groeien wettelijk kader: Ladder voor Duurzame Verstedelijking in POL2014 vertaalt via ‘dynamisch voorraadbeheer’: sturen op kwalitatieve groei wegnemen/omvormen van niet-courante voorraad en plannen betere balans creëren tussen vraag en aanbod specifieke aandacht voor (leegstaand) cultuurhistorisch erfgoed 4

5 werkwijze regio 5 PHO Ruimte: provincie (en evt. waterschap) schuift op uitnodiging aan afstemming met bestaande bestuurlijke overleggen (bijv. BO Wonen) indien nodig combi met PHO Economie voorbereiding door RCO Ruimte opdracht: voorkomen ‘zware’ provinciale verordening door zelf regie te nemen betrek gemeenteraden actief en vroegtijdig RCO Ruimte B Ton van Loon B Eric Kuiper G Martin Peeters H Marco Farla M Bert Tolkamp P Petro Kuijpers V Paul Dickmann V Peter Huijs

6 Wonen (Venray i.s.m. Venlo) Werklocaties (Venlo) Detailhandel (Peel en Maas) 6 Landelijk Gebied (Horst aan de Maas i.s.m. Peel en Maas) Energie (Venlo) Vrijetijdseconomie (Horst aan de Maas i.s.m. Gennep) POL-uitwerkingen

7 maar ook: Mobiliteitsplan actualisatie regionale mobiliteitsvisie (RMO) met paragraaf voor lokale GVVp’s Delta-opgave hoogwaterveiligheid: klimaatadaptatie en nieuwe normering (Maasvallei) zoetwaterstrategie voor landbouw (topsector agrofood) en natuur ruimtelijke adaptatie in stedelijk gebied maatschappelijke voorzieningen sport, onderwijs, zorg, …. ???? 7

8 regionale omgevingsvisie doel: borgen regionale bestuursafspraken: integratie creëert ‘ruimte’ voor een regionale deal basis voor regionale programmering (2-jaarlijks bij te stellen) kader voor lokale omgevingsvisies en hulpmiddel bij regionale onderbouwing van nieuwe initiatieven (ladder duurzame verstedelijking) regionaal visitekaartje en input voor Nationale Omgevingsvisie efficiënte kaderstelling (normen) voor RUD géén wettelijke verplichting, maar biedt vooral kansen 8

9 9

10 gemeenteraden opdracht van PHO om gemeenteraden vroegtijdig en actief te betrekken: POL-uitwerkingen krijgen (deels) status structuurvisie doel: zoveel mogelijk gelijkluidende besluiten in de 8 raden samen met griffies 2 regionale raadswerkgroepen ingericht per POL-uitwerking 3 consultaties: 1.(h)erkennen analyse en meegeven aandachtspunten voor visie 2.toetsen beleidsuitgangspunten en concept-visie 3.opstellen van een “pre-advies” aan 8 gemeenteraden consultatie bestuursafspraken óók in afzonderlijke raden eventueel zienswijze indienen op provinciale omgevingsverordening (waarin bestuursafspraken zijn vertaald) 10

11 raadswerkgroep ruimtelijke thema’s Beesel: Gé Derks (VLP) & Marcel Roelofs (Beeselse Lijst) Bergen: Peter Loermans (KERN) & Nic Vloet (CDA) Gennep: Twan Reintjes (CDA) & Hans Frentz (SP) Horst aan de Maas: Eric Brouwers (CDA) & Luc van den Beuken (Essentie) Mook & Middelaar: Ger Mulders (DGP) & Jan Alderhout (PvdA) Peel & Maas: Rob Wanten (CDA) & Fred Peeters (PvdA/GL) Venlo: Ali Oruc (Lokale Demoraten) & Sraar Geelen (VVD) Venray: Daan Janssen (D66) & Bram Jeurissen (CDA) 11

12 raadswerkgroep economische thema’s Beesel: Bert van den Beucken (VLP) & Lou Cremers (CDA) Bergen: Frans Pekema (VVD) & Koos van Eekeren (PK) Gennep: Janine van Hulsteijn (VVD) & Dennis de Jager (KERN) Horst aan de Maas: Bart Cox (SP) & Eric Beurskens (Essentie) Mook & Middelaar: Nico van Kessel ( PvdA) & Harry van de Berg (CDA) Peel & Maas: Jeanne Hesen (Lokaal P&M) & Saskia Vintges (VVD) Venlo: Erwin Boom (PvdA) & Ruud Hermans (CDA) Venray: Theo Francken (PP2) & Henk Bisschops (PvdA) 12

13 consultaties 13 ruimteeconomie 22-okt analyse Energieanalyse Vrijetijdseconomie concept-visie Wonenanalyse Detailhandel analyse Vrijetijdseconomieanalyse Energie 19-nov concept-visie Vrijetijdseconomieconcept-visie Detailhandel -concept-visie Vrijetijdseconomie 7-jan analyse Landelijk Gebiedanalyse Werklocaties ontwerp-bestuursafspraken

14 14 consulatieproces


Download ppt "Samenwerken aan een bloeiende regio POL-uitwerkingen regio aan zet ! beeldvorming raadsconsultatie 29 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google