De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën en de 3 decentralisaties Marieke Groenwold www.gemeentenvandetoekomst.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën en de 3 decentralisaties Marieke Groenwold www.gemeentenvandetoekomst.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Financiën en de 3 decentralisaties Marieke Groenwold www.gemeentenvandetoekomst.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl

2 Waar gaat het om bij de decentralisaties? Beter Minder Dichtbij Integraal → heeft uw gemeente dit al vertaald in een beleidsplan of kadernota? www.gemeentenvandetoekomst.nl

3 Wat vergt dat? Lokale politieke keuzes Ketensturing  andere rol overheid en burger (Her)inrichting sociaal domein Samenwerking in de regio  heeft uw gemeente dit soort acties al uitgewerkt in een uitvoeringsplan? www.gemeentenvandetoekomst.nl Gemeente Andere gemeenten Burger Cliënt Uitvoerders Rijk

4 Hoe ondersteunt BZK? Doel: zorgen dat gemeenten klaar zijn voor de toekomst en werkelijk vorm kunnen geven aan de maatschappelijke veranderingen in het sociaal domein (transformeren) Hoe: Vraaggericht, maatwerk: accountmanager Limburg Senna Swinkels In samenhang en –spraak met VNG/KING, Transitiebureaus en departementen BZK thema’s: democratie, financiën, regionale samenwerking, ICT, privacy www.gemeentenvandetoekomst.nl Doel: zorgen dat gemeenten klaar zijn voor de toekomst en werkelijk vorm kunnen geven aan de maatschappelijke veranderingen in het sociaal domein (transformeren) Hoe: In samenhang en –spraak met VNG/KING, Transitiebureaus en departementen BZK thema’s: democratie, financiën, regionale samenwerking, ICT, privacy Vraaggericht, maatwerk: uw accountmanager www.gemeentenvandetoekomst.nl/contact www.gemeentenvandetoekomst.nl/contact

5 Financiën en de 3D’s Verzamelde financiële informatie over de 3 decentralisaties: www.rijksoverheid.nl, gemeentefonds (documenten en publicaties) www.rijksoverheid.nl – Voorlopige macro-budgetten zoals vermeld in de MvT – Voorlopig budget per gemeente voor Wmo en Jeugd – Brief over sociaal deelfonds Ondersteuningsaanbod Financiën en de 3 D’s › activeren inhaalslag is gaande › verbinden financiën - sociaal domein / rol financieel adviseur › bevorderen regionale afspraken – Famo-bijeenkomsten, handreiking, prov. workshops, maatwerk www.gemeentenvandetoekomst.nl

6 Vandaag Welke vraag heeft u voor in de workshops vandaag? Workshops: › planning&control › Risicomanagement › Kosten- en risicoverevening Wat gaat u de komende periode doen? www.gemeentenvandetoekomst.nl

7 Contactgegevens BZK accountmanagerteam: senna.swinkels@minbzk.nl marieke.groenwold@minbzk.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl senna.swinkels@minbzk.nl marieke.groenwold@minbzk.nl 7


Download ppt "Financiën en de 3 decentralisaties Marieke Groenwold www.gemeentenvandetoekomst.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google