De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting participatiewet op de jeugdwet en de Wmo (in wijkteams)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting participatiewet op de jeugdwet en de Wmo (in wijkteams)"— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting participatiewet op de jeugdwet en de Wmo (in wijkteams)
Marcel Scheenhart, min van BZK Frans Bekkers, gemeente Landgraaf

2 - Integrale aanpak: 1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur - Hoe levert P-wet bijdrage? - Welke taken in sociale teams? - Maatwerk versus handhaving? Vandaag focus op toegang/sociale teams

3 Uit MKBA blijkt dat integrale aanpak werkt (beter en goedkoper) mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden Essentieel is bijdrage van participatie aan multi-probleem gezinnen

4 Movisie (eind 2014): 85% gemeenten werkt met sociaal (wijk)team (zeker g32) in een of andere vorm, maar Werk en inkomen in 55% gemeenten lid van het team, maar slechts 8% gemeenten noemt vergroten participatie als doelstelling wijkteam

5 Stelling 1 Uitvoering p-wet is in gemeenten nog nauwelijks verbonden met de integrale aanpak in wijkteams

6 Casus Landgraaf in de praktijk
Visienota uitgewerkt op participatiewet; Ondernemer als klant; Reïntegratie-poot binnen intergemeentelijke sociale dienst losweken en verknopen met werkbedrijf en wijkteams; Dagbesteding niet meer organiseren naar doelgroep.

7 Integrale aanpak ook methodische keuzes
> Hoe ga je van zorg naar participatie? > In welke volgorde behandel je problemen die zich gelijktijdig aandienen? > Moet zorg, leren of werk voorrang krijgen? > Hoe begeleid je deze doelgroep het best naar werk of participatie? > Welke keuzevrijheid heeft de klant? Wanneer en hoe moet je dwang toepassen?

8 Voorbeeld Rotterdam: activering in wijkteam:
Gestructureerde aandacht voor activering in sociale (wijk)teams verhoogt de participatie. Activering niet vrijblijvend . Betrek de sociale dienst bij het sociale wijkteam. Werk is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak. Geef doorzettingsmacht aan een medewerker met kennis van werk en participatie. Denk goed na over mandatering voor het sociale wijkteam en maak er duidelijke afspraken over.

9 Stelling 2 Het wijkteam dient zich ook te richten op participatie en verbonden te zijn met vrijwilligersorganisaties en lokale MKB-ondernemers

10 Casus Landgraaf in de praktijk
Link naar vrijwilligersorganisaties via consulenten vanuit lokale welzijnsorganisatie /vrijwilligerscentrale in wijkteams; Sociale kaart met algemene voorzieningen voor wijkteams; Lijn naar MKB: past in visie, nog geen realiteit. Wijkteams richten zich op maatschappelijke participatie;

11 Stelling 3 Maatwerk vanuit zorg/het wijkteam laat zich niet verenigen met de “dwang”cultuur van werk en inkomen.

12 Casus Landgraaf in de praktijk
nog geen ervaring mee; spanning speelt nu ook binnen sociale dienst tussen re-integratie en uitkering.

13 Tot slot: Vragen/opmerkingen?

14 info@samenvoordeklant.nl ProgrammaraadJournaal
ProgrammaraadJournaal


Download ppt "Aansluiting participatiewet op de jeugdwet en de Wmo (in wijkteams)"

Verwante presentaties


Ads door Google