De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties
Bestuurskundige achtergrond Belang van samenwerken

2 Samenwerken Waarom? Hoe? Wie? Wanneer?

3 Waarom? Mens werkt van nature samen Samen sterker, elkaar versterken
Efficiënter, effectiever

4 Gevoel van urgentie Afhankelijkheidsbesef Gedeeld verlangen
Wanneer? Gevoel van urgentie Afhankelijkheidsbesef Gedeeld verlangen

5 Voorwaarden Gezamenlijk doel Wederzijds begrip Dezelfde taal spreken
Overbrugbare verschillen Openheid t.o.v. elkaar Evalueren, afspraken nakomen Vertrouwen

6 Wanneer gaat het mis? Onduidelijke strategie/doelen
Onduidelijke afspraken Botsende karakters Onvoldoende vertrouwen

7 Vertrouwen, factor van belang
Vertrouwen moet groeien Vertrouwen in de ander Vertrouwen in jezelf Neem de tijd Kennen -> begrijpen -> waarderen -> vertrouwen -> samenwerken

8 Manieren om samen te werken
Als er vertrouwen is kunnen we de juiste stappen zetten om de samenwerking goed vorm te geven. Veel gemeenten zijn van mening dat er sprake moet zijn van samenwerking met mensen/organisatie die je kunt vertrouwen. Maar wat bepaalt dan dit vertrouwen? Onderwerpen die ‘onder de tafel’ blijven hebben daar invloed op. Dit noemen we ook wel de onderstroom. Wat op tafel komt zijn documenten, het gaat over de inhoud, het proces van verandering, de organisatie en de uitvoering en uiteindelijk ‘harkjes’ en budgetten. En dat al die zaken waar men het niet met elkaar over heeft eigenlijk voor een groot deel bepalend zijn voor het tot stand komen en de voortgang van samenwerking. Wat bepaalt de onderstroom? 1. De onderlinge persoonlijke relatie. Dat zijn de eigen gevoelens en ergernissen over andere personen, hun gedrag, hun houding, hun “ego’s”, hun verborgen agenda’s en het “ja zeggen en nee doen”. 2. Cultuur, normen, waarden, overtuigingen en verwachtingen over elkaars gemeenten. Er blijkt soms een historie van wantrouwen te zijn die generaties teruggaat, zoals de verschillen tussen steden of dorpen op de klei en het zand, aan de zee en in het binnenland. 3. Organisatie ‘perikelen’ van gemeenten. Zoals vrees voor herindeling, angst om onderdelen van de organisatie kwijt te raken aan een andere grotere gemeenten, weerstand op de werkvloer, etc.

9 Nieuw samenwerken Technische ontwikkelingen Nieuw burgerschapsbegrip
Het nieuwe werken Netwerksamenleving Social media (linkedin, twitter, facebook, etc) Digitale economie / deeleconomie Nieuw burgerschapsbegrip Netwerk activeren, eigen kracht, regie

10 Participatie en samenwerken
Burger Netwerk, mantelzorgers Vrijwilligers en professionals Gemeenten Burgers, belangenorganisaties Lokale en regionale netwerken Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals Wijkteams en eigen medewerkers

11 Decentralisaties sociale domein WMO Participatiewet Jeugdwet
gemeenten Decentralisaties sociale domein WMO Participatiewet Jeugdwet

12 Zorg Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorgverzekeringswet Jeugdhulp

13 Hoe samenwerken? Het is een omvangrijke operatie. Er wordt vreselijk veel van gemeenten gevraagd. Wetgeving die nog niet af is, moet worden uitgevoerd. Heel omvangrijke verandering. Veel nieuwe verantwoordelijkheid en nieuwe taken bij de gemeente. Maar die staan er gelukkig niet alleen voor. Dit is een voorbeeld van een pagina van de Site van de VNG, Vereniging Nederlandse gemeenten. Als je daar zoekt op Samenwerking, vind je 76 verwijzingen: factsheets, brochures, formats, voorbeelden, je kan het zo gek niet bedenken. En dit gaat dan alleen over samenwerking!

14 jeugdzorg Declaratie Jeugd/Initiële vulling jeugdzorg/Overdracht cliëntgegevens/Overdracht jeugdzorgdossiers/Bovenregionale inkoop|Modelcontracten/Inkoop Jeugd-GGZ/Landelijke inkoop|Raamcontracten/Toegang/CORV/Beleidsinformatie/Woonplaatsbeginsel/Ouderbijdrage/PGB/ Familiegroepsplan/Privacy/Financiën/Modelverordening/Kwaliteit/Monitors|Outcomecriteria/Toezicht/Communicatie/Jeugdwet

15 Onderwijs 1-8-2015 Wet Passend Onderwijs 152 samenwerkingsverbanden
OOGO tussen SWV en gemeente

16 Wat zijn de raakvlakken?
Omvangrijk Complex Tijdsdruk Grote impact

17 Bepalende voorwaarde Controle Tijdsfactor
De rol van vertrouwen Bepalende voorwaarde Controle Tijdsfactor Tegenstrijdig: het lijkt allemaal om vertrouwen te draaien, maar intussen moet je zoveel verantwoording afleggen. Denk aan de keukentafelgesprekken waarbij iemand die je niet kent, komt praten over wat je allemaal zelf kan regelen.

18 Eigen ervaringen Sociale Verzekeringsbank Gemeente
Samenwerkingsverbanden Onderwijs Social media Opzetten trainingsbureau SVB. Grote bureaucratische organisatie. Scoort goed als het om samenwerken gaat. Uitkeringenfabriek, dus veel controle. Zowel extern (Ministerie) als intern (naar klanten en medewerkers). Veel vertrouwen. Lerende organisatie. Gemeente: Heel sterke politieke dimensie. Die maakt dat mensen elkaar minder vertrouwen. Veel meer gericht op controle. Risico is immers groot. Fouten maken kan leiden tot het aftreden van politici. SWV: Ik ben voorzitter van een toezichthoudend schoolbestuur. Zit in vier samenwerkingsverbanden. Alle vier anders. Mantelzorgpanel: zit nog in het beginstadium. Gezamenlijk idee, gezamenlijk doel. Verschillende achtergronden, ervaring. Moet nog groeien. Social media: Ik ben geen earley adapter. Zit alleen actief op linkedin. ik heb contact met veel mensen die ik van vroeger ken en normaal gesproken uit het oog zou hebben verloren. ik heb contact met mensen die ik (nog) niet ken. Ik heb zo een aantal mensen leren kennen die zich professioneel met mantelzorg bezighouden, mensen die besturen en toezicht houden. Ik kom ergens en dan ontmoet ik mensen die ik al van linkedin ken. Opzetten trainingsbureau. Ik werk graag samen. Zie daar de voordelen van. Elkaars kennis gebruiken. Tweede keer al Eerste keer gestrand, had met vertrouwen te maken.

19 En nu vanuit de burger! Diverse veranderingen
Snel, veel, ingewikkeld, grote impact Positie zorgvrager

20 Onzekerheid Onduidelijkheid Onrust Onbegrip
Ontvangende partij Onzekerheid Onduidelijkheid Onrust Onbegrip

21 Conclusies Samenwerken is veranderd Samenwerken vraagt veel aandacht
Noodzaak tot samenwerken is groot Vertrouwen noodzakelijke voorwaarde Kost tijd


Download ppt "Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google