De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties Bestuurskundige achtergrond Belang van samenwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties Bestuurskundige achtergrond Belang van samenwerken."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties Bestuurskundige achtergrond Belang van samenwerken

2 Samenwerken Waarom? Hoe? Wie? Wanneer?

3 Waarom? Mens werkt van nature samen Samen sterker, elkaar versterken Efficiënter, effectiever

4 Wanneer? Gevoel van urgentie Afhankelijkheidsbesef Gedeeld verlangen

5 Voorwaarden Gezamenlijk doel Wederzijds begrip Dezelfde taal spreken Overbrugbare verschillen Openheid t.o.v. elkaar Evalueren, afspraken nakomen Vertrouwen

6 Wanneer gaat het mis? Onduidelijke strategie/doelen Onduidelijke afspraken Botsende karakters Onvoldoende vertrouwen

7 Vertrouwen, factor van belang Vertrouwen moet groeien Vertrouwen in de ander Vertrouwen in jezelf Neem de tijd Kennen -> begrijpen -> waarderen -> vertrouwen -> samenwerken

8 Manieren om samen te werken

9 Nieuw samenwerken Technische ontwikkelingen Het nieuwe werken Netwerksamenleving Social media (linkedin, twitter, facebook, etc) Digitale economie / deeleconomie Nieuw burgerschapsbegrip Netwerk activeren, eigen kracht, regie

10 Participatie en samenwerken Burger Netwerk, mantelzorgers Vrijwilligers en professionals Gemeenten Burgers, belangenorganisaties Lokale en regionale netwerken Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals Wijkteams en eigen medewerkers

11 gemeenten Decentralisaties sociale domein WMO Participatiewet Jeugdwet

12 Zorg Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet Jeugdhulp

13 Hoe samenwerken?

14 jeugdzorg Declaratie JeugdDeclaratie Jeugd/Initiële vulling jeugdzorg/Overdracht cliëntgegevens/Overdracht jeugdzorgdossiers/Bovenregionale inkoop|Modelcontracten/Inkoop Jeugd-GGZ/Landelijke inkoop|Raamcontracten/Toegang/CORV/Beleidsinformatie /Woonplaatsbeginsel/Ouderbijdrage/PGB/Initiële vulling jeugdzorgOverdracht cliëntgegevensOverdracht jeugdzorgdossiersBovenregionale inkoop|ModelcontractenInkoop Jeugd-GGZLandelijke inkoop|RaamcontractenToegangCORVBeleidsinformatieWoonplaatsbeginselOuderbijdragePGB FamiliegroepsplanFamiliegroepsplan/Privacy/Financiën/Modelverordening/K waliteit/Monitors|Outcomecriteria/Toezicht/Communicatie /JeugdwetPrivacyFinanciënModelverordeningK waliteitMonitors|OutcomecriteriaToezichtCommunicatieJeugdwet

15 Onderwijs 1-8-2015 Wet Passend Onderwijs 152 samenwerkingsverbanden OOGO tussen SWV en gemeente

16 Wat zijn de raakvlakken? Omvangrijk Complex Tijdsdruk Grote impact

17 De rol van vertrouwen Bepalende voorwaarde Controle Tijdsfactor

18 Eigen ervaringen Sociale Verzekeringsbank Gemeente Samenwerkingsverbanden Onderwijs Social media Opzetten trainingsbureau

19 En nu vanuit de burger! Diverse veranderingen Snel, veel, ingewikkeld, grote impact Positie zorgvrager

20 Ontvangende partij Onzekerheid Onduidelijkheid Onrust Onbegrip

21 Conclusies Samenwerken is veranderd Samenwerken vraagt veel aandacht Noodzaak tot samenwerken is groot Vertrouwen noodzakelijke voorwaarde Kost tijd


Download ppt "Introductie 40 jaar werkervaring Diverse organisaties Bestuurskundige achtergrond Belang van samenwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google