De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Als antwoord op een groeiende wachtlijst..  Verschuiving naar RTJH: Hulpverlening verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt wachtbeheer;  Hulpverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Als antwoord op een groeiende wachtlijst..  Verschuiving naar RTJH: Hulpverlening verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt wachtbeheer;  Hulpverlening."— Transcript van de presentatie:

1  Als antwoord op een groeiende wachtlijst.

2  Verschuiving naar RTJH: Hulpverlening verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt wachtbeheer;  Hulpverlening is slechts goed werkzaam als de cliënt actief betrokken wordt, er vertrokken wordt vanuit diens krachten;  In dialoog met onze cliëntenfeedbackgroep: Wat kan voor cliënten helpend of steunend zijn tijdens het ‘wachten’?  Onze vaststellingen:  Mensen die een hulpvraag stellen ervaren een grote nood aan ondersteuning;  De gestelde actie geeft hen energie. Ze ondernemen iets;  Ze hebben nood aan bevestiging van hun inzet, bekrachtiging voor wat ze doen en blijven doen.

3  Een wachtlijst dient dynamisch te zijn, een eerste handreiking naar steun en zorg.  Hulpverlening dient een goede balans te zoeken in een alternatieve, constructieve benadering van een wachtlijstbeheer.  De cliënt krijgt een centrale plaats. Zijn aanwezigheid is vereist van bij het 1 ste contact.

4  Gezinnen met kinderen & jongeren tussen 0 en 18 jaar;  Bezorgdheid over de ontwikkeling & het welbevinden van het kind of de jongere;  Direct bereikbare hulp binnen de brede instap blijkt onvoldoende.  Fase 1: Focus op gezinnen verwezen vanuit de brede instap of rechtstreekse aanmeldingen  Fase 2: Onderzoeken van de meerwaarde dit aanbod open te stellen naar cliënten verwezen door gemandateerde voorzieningen & jeugdrechtbanken

5  Uitstroom bevorderen  In afwachting van een opstart gaan heel wat gezinnen op zoek naar andere hulp en dienstverlening.  Gezinnen en hun netwerk activeren i.f.v. ondersteunings- vragen, al dan niet met hulp van eerstelijnsdiensten.  Doorstroom beperken  Wachtlijstduur heeft negatieve invloed op het aantal en de intensiteit van problemen.  Interventies i.f.v. het beheersbaar maken/houden van de problemen (harm reduction).

6  Effectieve begeleidingsduur verkorten  Werkrelatie & probleemanalyse: 2 belangrijke ingrediënten om te komen tot effectieve resultaten & probleemreductie.  Blijvend contact houden vanaf de aanmelding maakt het mogelijk gerichter aan de slag te gaan bij effectieve opstart.  Uitval voorkomen  Vertrouwen & motivatie: belangrijk voor effectiviteit & resultaat hulpverleningsproces.  Minimaal aanwezig zijn in het gezin tijdens de ‘wachtperiode’ opdat minimale motivatie cliënt niet verloren gaat.

7  Telefonische aanmelding  Hulpverlener/ hulpverlener + cliënt/ cliënt  ‘Gestandaardiseerde’ aanmeldings- en intakefiche:  Hulpvraag jongere en/of zijn ouders = vertrekpunt  Rol & functie hulpverlener = belangrijk!  Sensibiliseren aanmelder/contactpersoon  Beslissingsmoment 1  Instroomteam: indien geen ISG  advies/doorverwijzing  Termijn: binnen 14 dagen na aanmelding

8  Indicatiestellingsgesprek  Verkennend gesprek (cliënt/ cliënt en aanmelder)  Concretiseren hulpvraag  Aanbod contextbegeleiding verduidelijken  Termijn: binnen 4 à 6 weken na beslissingsmoment 1  Beslissingsmoment 2  Opties:  Loslaten  Advies  Doorverwijzing  A- /M- document  Wachtlijst

9  Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt " Als antwoord op een groeiende wachtlijst..  Verschuiving naar RTJH: Hulpverlening verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt wachtbeheer;  Hulpverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google