De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijziging vakantiewetgeving VGN CAO-helpdesk September 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijziging vakantiewetgeving VGN CAO-helpdesk September 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wijziging vakantiewetgeving VGN CAO-helpdesk September 2011

2 Vakantiewetgeving wijzigt  Wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving aangenomen door 1 e en 2 e kamer. Wet wijzigt op 1 januari 2012  Aanleiding: Arrest Schultz-Hoff (Hof van justitie EU, 20 januari 2009)  De wetswijziging geldt slechtst voor de wettelijke vakantiedagen (=naar rato dienstverband 144 uur in de GHZ)

3 Oude situatie

4 Vakantie tot 1 januari 2012  Vakantie op basis van recht op loon (7:634 BW)  Wettelijke minimum vakantie = 4 keer arbeidsomvang per week (art.7:634 BW)  Basis vakantieverlof CAO: 166 uur op full-time basis (art. 8:1 CAO)  Minder vakantie bij:  Parttime dienstverband  Gedeelte van jaar in dienst  Vaststelling conform wensen werknemer, tenzij (7:638 BW)

5 Huidige regelgeving - vervolg  Verjaringstermijn = 5 jaar (7:642 BW)  Tijdens ziekte wordt geen wettelijke vakantie afgeschreven.;  Oudste vakantierechten eerst afschrijven.

6 Extra vakantie tot 1 januari 2012  Bij huwelijk en samenleving werknemer recht op extra vakantie (art. 8:16 CAO)  Kopen via het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) (art. 12:3 lid 1 CAO)

7 Vakantieopbouw en ziekte tot 1 januari 2012 Art 7:635 BW, Art 8:4 CAO  Opbouw vakantie conform CAO, tenzij wet voordeliger voor werknemer  CAO:  gedurende laatste 6 maanden volledige opbouw ongeacht mate van ziekte  Wet:  Volledig ziek: laatste 6 maanden volledige opbouw  Gedeeltelijk ziek: alleen opbouw over gewerkte uren

8 Nieuwe situatie

9 Wetswijziging; ingang 1 januari 2012  Langdurig zieke werknemers hebben dezelfde vakantierechten als niet zieke werknemers  Vakantieuren moeten binnen zes maanden na het opbouwjaar worden opgenomen (vervaltermijn). Let op! Dit geldt ook voor zieke werknemers.  Termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijze niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen  Termijn kan in onderling overleg worden verlengd  Opname vakantieuren niet meer op basis van oudste rechten eerst maar van uren die als eerste verloren gaan.

10 Ellen krijgt voor het jaar 2012 144 uur aan vakantie toegekend. Zij maakt dit niet geheel op. Daarnaast heeft Ellen nog 20 vakantieuren staan uit 2011. Welke vakantieuren worden er in 2013 als eerste afgeschreven als zij vakantie opneemt?

11 Wetswijziging en CAO GHZ  CAO GHZ 2011- 2014 aangepast om administratieve werkgeverslasten te beperken  Vanaf 1 januari 2012 geen opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren meer. Uiterlijk t/m 31 december 2015 bestaan er nog bovenwettelijke vakantie-uren in onze branche  Wettelijke vakantieuren (van voor 2012) met 5 jaar verjaringstermijn  Wettelijke vakantieuren (vanaf 2012) met half jaar vervaltermijn  Bovenwettelijke vakantieuren (van voor 2012) met 5 jaar verjaringstermijn

12 Wetswijziging en CAO GHZ- vervolg  CAO-aanpassingen:  Geen bovenwettelijke vakantie-uren meer conform CAO;  geen (ver)koop bovenwettelijke vakantie-uren meer via MKSA;  bij huwelijk naar rato twee dagen PBL ipv vakantie;  aanpassing overgangsbepalingen uit hoofdstuk 16 CAO  Alle bovenwettelijke vakantierechten worden vervangen door extra PBL- rechten.


Download ppt "Wijziging vakantiewetgeving VGN CAO-helpdesk September 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google