De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

door Mr. Nicolette Schaapsmeerders

Verwante presentaties


Presentatie over: "door Mr. Nicolette Schaapsmeerders"— Transcript van de presentatie:

1 door Mr. Nicolette Schaapsmeerders
Wetswijziging stilzwijgend verlengen en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten

2 Uitgangspunten van de wet stilzwijgend verlengen
Doel van de wet is consumentenbescherming: de wet geldt alleen voor consumenten Ingangsdatum is 1 december 2011 De wet wordt verwerkt in de grijze en zwarte lijst van oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden Beperkt wordt: het hanteren van relatief lange opzegtermijnen of het stellen van allerlei voorwaarden aan het moment van opzeggen of de wijze waarop de opzegging gestand moet worden gedaan

3 Hoofdregel Hoofdregel uit de Memorie van Toelichting
De opzegtermijn wordt gelijkgetrokken (een maand) Omzetting in, op ieder moment opzegbare, contracten van onbepaalde duur worden mogelijk Dus: Een abonnement voor bijvoorbeeld een jaar mag stilzwijgend omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd Ten aanzien van betaling: Indien een jaarcontract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde duur, is het aan de aanbieder om te bepalen hoe de consument op dat moment zijn betaling moet voldoen. Indien een aanbieder de consument vooruit laat betalen, zal deze de consument de teveel betaalde bedragen moeten terugstorten indien de consument van zijn recht gebruik maakt de overeenkomst op te zeggen

4 Hoofdregel: opzegging
Opzegging mag op de manier waarop het abonnement is aangegaan: schriftelijk, mondeling of langs elektronische weg. Er mag geen beperking worden opgelegd Na de eerste overeenkomst (veelal van 1 jaar) kan een contract Stilzwijgend worden verlengd, omgezet in bepaalde duur of omgezet in onbepaalde tijd Wederpartij mag de voortgezette overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand Nog steeds geldt: het eerste contract (voor bijvoorbeeld 1 jaar) kan niet tussentijds beëindigd worden (tenzij er sprake is van wederzijds goedvinden)

5 Wetsvoorstel reparatie overgangsregeling
Wetsvoorstel op 7 september 2011 ingediend in Tweede Kamer: ‘Wet verlenging… abonnementen’ moet per 1 december 2011 ook gelden voor op 1 december 2011 lopende contracten Reden: overgangstermijn is reeds in de wet opgenomen. Vertraging met nogmaals 1 jaar is niet beoogd Nog geen wet, dus nog onduidelijk Herziene handleiding gaat uit van inwerkingtreding per 1 december 2011

6 Verschil handleiding als gevolg van voortschrijdend inzicht
Handleiding oud Ingangsdatum Na eerste contractperiode geen contract bepaalde tijd mogelijk Opzegging (na de eerste overeenkomst) een volledige kalendermaand Handleiding nieuw Ingangsdatum Na eerste contractperiode mag contract nog steeds (stilzwijgend) verlengd worden voor bepaalde tijd of omgezet in onbepaalde tijd: opzegtermijn is hetzelfde Opzegging (na de eerste overeenkomst) een maand, voorbeeld: 5 april opgezegd, einde 5 mei

7 Verschil handleiding als gevolg van voortschrijdend inzicht
Handleiding oud Restitutie per maand, 1/12e (bij jaarbetaling) Voortzetting proefabonnement niet mogelijk Handleiding nieuw Restitutie per dag, voorbeeld vanaf 5 mei Verrekening met restitutie opnemen in algemene voorwaarden Proefabonnement mag wel stilzwijgend voortgezet worden. Bij de voortzetting geldt ook één maand opzegtermijn


Download ppt "door Mr. Nicolette Schaapsmeerders"

Verwante presentaties


Ads door Google