De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOONSERVICE GEBIEDEN Jeroen Singelenberg, SEV. Noodzaak woonservicegebieden Vergrijzing: meer mensen bedienen met minder personeel Individualisering:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOONSERVICE GEBIEDEN Jeroen Singelenberg, SEV. Noodzaak woonservicegebieden Vergrijzing: meer mensen bedienen met minder personeel Individualisering:"— Transcript van de presentatie:

1 WOONSERVICE GEBIEDEN Jeroen Singelenberg, SEV

2 Noodzaak woonservicegebieden Vergrijzing: meer mensen bedienen met minder personeel Individualisering: versterken van burenhulp en mantelzorg Extramuralisering: opnieuw verbinden wonen, zorg, welzijn in de wijk

3 Beoogde effecten Langer zelfstandig wonen in huidige woning Hogere kwaliteit van leven bij chronische ziekte, ouderdomsziekte of handicap Ook bij intensieve zorg in vertrouwde woonomgeving kunnen blijven Doelmatige inzet van schaars zorgpersoneel

4 basis: STAGG model levensloop woningen begeleid/verzorgd wonen groepswoningen wijkservicecentrum buurtsteunpunt 5000-10000 inwoners

5 Voorbeelden: 95 wijken/dorpen in NL

6 Ontwikkelingen 10 jaar Verdunning: van woonzorgzone naar woonservicegebied Ook: woonservicecomplexen Naast Stagg model: Biltse model en model ‘’geëxplodeerd woonzorgcomplex’’ Brede uitrol over het land, maar 2/3 nog in planfase Nog geen resultaat- en effectmeting

7 Concept MENS, de Bilt Per wijk/dorp netwerken vormen van bestaand aanbod welzijn en zorg Integrale wijkteams voor de hele bevolking, los van indicaties Dienstencatalogus, nachtzorgcentrale, Vrijwilligers en bewonersorganisaties inschakelen + adviseur WWZ Wijkservicecentrum als sluitsteen

8 SEV Proeftuinen 10 vooroplopende woonservicegebieden in 10 provincies Herijken van het concept: wat houdt het in? Welke effecten voor de burger? Doorontwikkelen van het concept: 3 ontwikkelingsmodules Looptijd 2009-2011; Kenniskring

9 Module wonen Herijking kengetallen: CIZ indicaties per wijk en leeftijdsprognose Piramide bouwen: 0-4 sterren woningen Kaarten incl voorzieningen en veiligheid Opgave lokaal bepalen: nieuwbouwen, opplussen, kleine aanpassingen, labels Aanpak particulier bezit: pilots met ontzorging

10

11 Module welzijn Bouw en exploitatie multifunctionele centra Doelgroepenmix en kostendragers Combineren en scheiden functies: zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, commercieel Leeftijden, leefstijlen Wijkdienstenteams: commercieel, professioneel, additioneel, vrijwillig

12 Dienstencentrum Osdorp

13 Schoon, heel en veilig, uw buurtserviceteam Wout

14 Module zorg Integrale wijkzorgteams Nachtzorg, zorg op afroep Nabije zorg en ambulante zorg Hoeveel personeel en hoeveel clienten per gebied? Facilitering mantelzorg: mantelzones

15 Netelige kwesties Poldermodel: eist bijzondere harmonie WMO: gemeente neemt vaker regie; maar: veelkoppig en humeurig Zorgaanbieders: concurrentie versus ketenzorg Corporaties: zwarte pieten rond MFC Welzijn: steunt niet op burgerinitiatief


Download ppt "WOONSERVICE GEBIEDEN Jeroen Singelenberg, SEV. Noodzaak woonservicegebieden Vergrijzing: meer mensen bedienen met minder personeel Individualisering:"

Verwante presentaties


Ads door Google