De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie Lies Korevaar Werkveldconferentie Participatie Groningen, 16 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie Lies Korevaar Werkveldconferentie Participatie Groningen, 16 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie Lies Korevaar Werkveldconferentie Participatie Groningen, 16 april 2013

2 Overzicht Maatschappelijke ontwikkelingen (Wmo) Introductie rehabilitatie (IRB) De IRB in de Wmo Interdisciplinaire samenwerking A B C van rehabilitatie 2

3 Ontwikkelingen Participatiewet (WWNV) Decentralisatie jeugdzorg Passend onderwijs Ambulantisering (30% bedden afbouw) Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo

4 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet 4

5 Uitgangspunten Wmo Uitgaan en ondersteunen van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen) Benutten en ondersteunen van sociaal netwerk/mantelzorgers Benutten en ondersteunen van vrijwilligers Professionele ondersteuning 5

6 De Kanteling Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! Compensatieplicht: gemeenten moeten beperkingen compenseren zodat burgers kunnen participeren 6

7 Dit houdt in: Meer tijd voor een eerste gesprek (‘keukentafelgesprek’) Vraagverheldering: wat wil de burger en waarom? Verkennen van mogelijke oplossingen Gericht op eigen regie en zelfredzaamheid Inzet sociaal netwerk en vrijwilligers 7

8 Casus: een oudere mevrouw, moeilijk ter been, komt bij het zorgloket om een scootmobiel (is haar expliciete vraag) Wat gebeurt er: in de huidige/oude situatie bij het zorgloket? in de nieuwe situatie in de Wmo?

9 Wmo gaat uit van zelfredzaamheid Zelfredzaamheid vs Zelfstandigheid 9

10 Zelfstandigheid / autonomie betekent dat je woont in het huis van je keuze, dat je zelf bepaalt wie je vrienden zijn en wanneer je ze wilt zien, dat je kiest hoe je, binnen beschikbare mogelijkheden, je dag doorbrengt Zelfredzaamheid betekent dat je je eigen huishouden kunt doen, dat je je vrienden zonder hulp kunt opzoeken en dat je de activiteiten die je op de dag wilt ondernemen zelf kunt uitvoeren 10

11 Vermindering van zelfredzaamheid betekent niet dat er ook verlies van zelfstandigheid / autonomie plaatsvindt 11

12 Cliënten van de AWBZ naar de Wmo Totaal ongeveer 180.000 mensen Naar grondslag: somatische aandoening 38.000 psychogeriatrische problematiek14.000 psychiatrische stoornis56.000 verstandelijke handicap 50.000 lichamelijke handicap14.000 zintuiglijke handicap 5.000 12

13 Participatie van mensen met beperkingen in de wijk Participeren doe je in rollen

14 Participatie als wijkbewoner of dorpsgenoot Om te kunnen vaststellen wat mensen zelf kunnen en wat men aan ondersteuning nodig heeft in een bepaalde rol en omgeving, is het nodig dat de burger zelf zijn/haar participatiedoelen formuleert 14

15 Introductie in de IRB

16 DOELGROEP IRB MENSEN MET LANGDURIGE EN ERNSTIGE BEPERKINGEN DIE HEN BELEMMEREN IN HET VERVULLEN VAN MAATSCHAPPELIJKE / SOCIALE ROLLEN

17 Lectoraat Rehabilitatie / St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatiekubus

18 HELPEN VAN MENSEN MET BEPERKINGEN BIJ HET BETER FUNCTIONEREN, ZODAT ZE MET SUCCES EN TEVREDENHEID KUNNEN WONEN, WERKEN, LEREN EN SOCIALISEREN IN DE OMGEVING VAN EIGEN KEUZE MET ZO MIN MOGELIJK PROFESSIONELE HULP Missie rehabilitatie

19 Lectoraat Rehabilitatie DRIE ASPECTEN VAN DE HULPVERLENING / ZORG Probleem- gericht Ontwikkelings- gericht Milieu- gericht Behandeling (Cure) Begeleiding (Care) Rehabilitatie Wonen, Werken, Leren, Sociale contacten Veiligheid, Gezondheid & Stabiliteit

20 Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Als je alleen een hamer hebt, lijkt elk probleem op een spijker

21 Rehabilitatie als brug tussen gezondheidszorg en maatschappij Gezondheidszorg (AWBZ) Patiënt Cliënt Rehabilitatie Maatschappij (WMO) Wonen Werken Leren Socialiseren Cursist Burger Wijkbewoner Vrijwilliger Buurthuis- bezoeker

22 Participatiedoelen Ik wil in het najaar van 2013 vrijwilligerswerk gaan doen in buurthuis X (koffie rondbrengen) Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat in Paddepoel te Groningen Ik wil het komend halfjaar eens per maand mijn ouders opzoeken 22

23 Werkwijze Rehabilitatie Burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid Lectoraat Rehabilitatie

24 Veel hulpverleners praten met cliënten en luisteren naar zichzelf 24

25 Uitgangspunt IRB: Bondgenootschap In de eerste plaats uitgaan van wat de burger/cliënt met ons en anderen verbindt, en niet van datgene wat hem van ons en anderen onderscheidt

26 Toepassing van de IRB in de Wmo

27 Uitwerking IRB in de praktijk Wens burger (wat wilt u zelf doen?; wat wilt u zelf bijdragen?) Levensterrein en rol? Wonen Werken Leren Soc. Contacten Verkennen Kiezen Verkrijgen Behouden

28 Casus: een jongeman van 23 jaar oud, licht verstandelijke beperking, woont in de wijk en komt bij het zorgloket van de gemeente voor woonbegeleiding en dagbesteding Dit wordt in de nabije toekomst niet meer vergoed vanuit de AWBZ, maar via de Wmo Wat gebeurt er: in de oude situatie? Hoe kun je de IRB gebruiken in deze situatie? Lectoraat Rehabilitatie

29 Participatiedoelen Ik wil in het najaar van 2013 vrijwilligerswerk gaan doen in buurthuis X (koffie rondbrengen) Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat in Paddepoel te Groningen Ik wil het komend halfjaar eens per maand mijn ouders in Bedum opzoeken 29

30 Uitwerking casuïstiek-1 Koffie rondbrengen in buurthuis (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid Lectoraat Rehabilitatie

31 Uitwerking casuïstiek-2 Bewoner 2-kamer flat Paddepoel (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid

32 Uitwerking casus-3 1x per maand ouders bezoeken (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 32

33 Onderwijsmateriaal Combinatie van: Handboek Rehabilitatie IRB-onderzoek, incl. RCT -> effectieve interventie Multidisciplinaire richtlijnen schizofrenie Databank effectieve interventies (Movisie) Master RC Implementatietoolkit IRB

34 Afsluiting A B C van Rehabilitatie

35 Lectoraat Rehabilitatie / St. Rehabilitatie '92 Van 12 13 14 van Patiënt

36 Lectoraat Rehabilitatie / St. Rehabilitatie '92 Naar A B C van Wijkbewoner

37 Relevante websites www.movisie.nl (Kennisinstituut voor welzijn en zorg) http://www.movisie.nl/138965/def/home/nieuws/nieuws/databank_ef fectieve_sociale_interventies_stand_van_zaken/ (IRB als effectieve sociale interventie) www.wmowerkplaatsen.nl (website Wmo Werkplaatsen) www.hanze.nl/rehabilitatie (lectoraat Rehabilitatie) www.rehabilitatie92.nl (St. Rehabilitatie ‘92) Lectoraat Rehabilitatie / St. Rehabilitatie '92

38 Hartelijk dank voor uw aandacht en participatie Lies Korevaar e.l.korevaar@pl.hanze.nl


Download ppt "Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie Lies Korevaar Werkveldconferentie Participatie Groningen, 16 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google