De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP DE TOEKOMST VOORBEREID investeringen in vernieuwing van het sociaal domein 2013-2014 Adviescommissie 19 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP DE TOEKOMST VOORBEREID investeringen in vernieuwing van het sociaal domein 2013-2014 Adviescommissie 19 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 OP DE TOEKOMST VOORBEREID investeringen in vernieuwing van het sociaal domein 2013-2014 Adviescommissie 19 maart 2013

2 DE CONTEXT (1) -Beleidsplan Wmo 2012-2014 -Zelfredzaamheid, participatie, Kanteling, eigen kracht -Plan Maatschappelijke zorg 2012-2014 -Lokaal wat kan, regionaal wat moet -Rol centrumgemeente: zorg en opvang -Rol gemeente(n): preventie en nazorg -Convenant Dordrecht – VGZ -Samenwerking zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente -Thema’s op snijvlak AWBZ, Zvw, Wmo

3 DE CONTEXT (2) -Decentralisatie extramurale begeleiding -Decentralisatie persoonlijke verzorging -Decentralisatie Jeugdzorg -Extramuralisering zzp 1 t/m 4 -Afbouw hulp bij het huishouden -Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning en -Krappere budgetten (variërend van 15 tot 75% budgetkorting)

4 HET MOET DUS ANDERS! -Nieuwe, effectievere arrangementen -Slimmer samenwerken -Efficiënter -Integraler (waar nodig): 1 gezin – 1 plan -Meer inzet van kracht van de samenleving -Goedkoper En snel: de tijd dringt!

5 OPLOSSINGSRICHTINGEN -Het meer benutten van de eigen kracht van inwoners -Het versterken van de 1e lijns zorg en ondersteuning ter voorkoming van (duurdere) 2e lijns zorg -Het aansluiten bij de leefwereld van inwoners, door zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de wijk te organiseren -Een integrale aanpak met inzet van generalistische professionals

6 INITIATIEVEN 2013 –2014 (1) 1.Doorontwikkeling sociaal wijkteam Wielwijk, Crabbehof, Nieuw Krispijn Verbreding met Gezondheid, Werk&inkomen, Jeugd 2.Innovatieagenda Begeleiding Pilots Sterrenburg en Staart Nieuwe vormen van samenwerking 3. Coördinatie lokale zorgnetwerken Vroegtijdig signaleren complexe probleemsituaties 4.Tweedelijnsinzet Yulius/Bouman GGZ in lokale zorgnetwerken Vroegtijdig signaleren verslavings en/of psychiatrische problematiek

7 INITIATIEVEN 2013 –2014 (2) 5.Bemoeizorg Voorkomen huisuitzetting/waterafsluiting en toeleiden naar zorg en ondersteuning 6.Risico-inventarisatie wet tijdelijk huisverbod Voorkomen (recidive van) huiselijk geweld 7.Verlenging pilot Housing First Voorkomen instroom in zorg Extramuralisering/ ambulantisering 8.Versterking 1e lijns gezondheidszorg Verbeteren zelfredzaamheid ouderen Voorkomen zware zorg

8 RELATIE MET ONTWIKKELINGEN WMOMZConvenant VGZ Decentr. AWBZ Decentr. JZ Sociale wijkteams XXXXX Innovatie- agenda AWBZ XXXXX Lokale zorg- netwerken X 2e lijns inzetX BemoeizorgX Risico- inventarisatie GIA X Housing FirstXX 1e lijns zorgXXX

9 LOOPTIJD 2013/2014 In 2014 meer duidelijkheid over decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg (invoering per 2015) Twee jaar de tijd ervaring op de doen met nieuwe vormen van ondersteuning Initiatieven in samenhang evalueren Tweede helft 2014: besluit over vervolg


Download ppt "OP DE TOEKOMST VOORBEREID investeringen in vernieuwing van het sociaal domein 2013-2014 Adviescommissie 19 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google