De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAKING 30 JANUARI 2012 Informatievergadering COV Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAKING 30 JANUARI 2012 Informatievergadering COV Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 STAKING 30 JANUARI 2012 Informatievergadering COV Antwerpen

2 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Onrechtvaardige sanering –De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen! MAAR het gewicht van de saneringen ligt vooral bij werknemers en sociale uitkeringen –Besparingen Werkloosheid Pensioenen werknemers en overheidspersoneel afbouw sociale maatregelen Afbouw tijdskrediet, loopbaanonderbreking, brugpensioenen,…= afbouw sociale maatregelen 2 Manifestatie 2 december 2012

3 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV –Geen aanzet tot meer en betere banen –Geen perspectieven voor opleiding, begeleiding en tewerkstelling voor zwaarst getroffen groepen www.cov.be www.degevolgen.be www.degevolgenvoordeopenbaresector.blogspot.com Manifestatie 2 december 2012 3

4 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV pensioenreglementering Ingrepen op de pensioenreglementering –Langer werken 62j Vervroegd pensioen van 60j naar 62j Voorwaarde 40 loopbaanjaren (vroeger 5 ) –Lager pensioen Beperking gelijkgestelde perioden laatste 10 jaren Berekening op gemiddelde salaris laatste 10 jaren (vroeger laatste 5 jaren) Zonder sociaal overleg, eerst gestart na kerstvakantie en na stemming in parlement Staking 22 december 2012 4

5 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Overleg over regeerakkoord verloopt zeer traag met weinig positieve vooruitzichten Onduidelijkheid alom! Nieuwe begrotingscontrole februari 2012 Vrees voor nieuwe besparingen op rekening van werknemers en sociaal gerechtigden index Aanvallen op index en indexaanpassingen De maat is vol ! Staking 30 januari 2012 5

6 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV VOOR een rechtvaardige fiscaliteit –Strijd tegen fraude maar ook tegen onrechtvaardigheid…  een voorbeeldje… 6 Informeren, sensibiliseren… …en staken

7 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Kosten en extra kosten… –200.000€ inkomen aan commissies in de vennootschap, 90.000€ kosten voor woning en wagen(s) –Om belasting te ontwijken, aankoop buitenverblijf  extra kost in vennootschap van 80.000€ Een bescheiden loon maar leven in luxe… –Wedde 12.000€ op jaarbasis want bvba betaalt woning, nutsvoorziening, wagens, telefonie, restaurantkosten en zelfs modieuze Italiaanse schoenen stond als werkkledij in de boekhouding… Belastingsdruk 0% Ondernemerschap en belasting 7

8 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Maar er is nog meer… Wegens laag activiteitsinkomen heeft de man recht op 610 € belastingkrediet en ontvangt hij 250 € van het Vlaams Gewest Met het aanslagbiljet kan de ondernemer –zelfs aanspraak maken op gratis huisvuilzakken van zijn gemeente, –krijgen de kinderen sociaal tarief in de stedelijke opvang –en zal hij 1200 l gratis stookolie krijgen als stedelijke tegemoetkoming voor de sociaal zwakkeren… En dit is nog maar een kleine vis… Ondernemerschap en belasting 8

9 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV VOOR leefbare uitkeringen en behoud van de koopkracht –Ter vrijwaring van dreigende armoede –Voor het behoud van de index en indexaanpassingen 9 Informeren, sensibiliseren… …en staken

10 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Blinde jacht op jongeren, werkzoekenden en werklozen –Inschakelingstijd en -uitkering –Passende dienstbetrekking –Degressieve werkloosheidsuitkeringen Afbouw loopbaanonderbrekingen  Inbreuk op de pensioenmaatregelen  –Minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde –De refertewedde –Loopbaanonderbreking max. 12 maanden aanneembaar Overzicht invloeden regeerakkoord DI RUPO I 10

11 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Inschakelingstijd ( voorheen wachttijd ) –12 maanden i.p.v. 9 maanden  –Vanaf eerste maand activeringsbeleid VDAB Inschakelingsuitkering –Enkel na 3 positieve evaluaties uitkering –Na 3 jaren: einde uitkering (behalve gezinshoofden, alleenstaanden en werkloze koppels) RVA kan schorsen Jongeren / werkloosheid 11

12 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Passende dienstbetrekking –tot 31-12-2011 : Binnen een straal van 25 km EN dagelijkse verplaatsing < 4 uren –vanaf 01-01-2012  : alle aangeboden jobs binnen een straal van 60 km moeten worden aanvaard, ongeacht afwezigheid langer dan 12 uren of verplaatsingstijd langer dan 4 uren –Zonder aanpassing in de regelgeving zal dit OOK voor reaffectatie van toepassing zijn! Jongeren / werkloosheid 12

13 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Jongeren / werkloosheid 13 GezinshoofdAlleenstaandSamenwonend VroegerNuVroegerNuVroegerNu 12 maanden 60% 3 maanden 65% 60% 3 maanden 65% 55% 3 maanden 65% 21 maanden 60% 9 maanden 60% 40 % Maand 13 tot maximaal maand 24 55% 3 maanden 40% Forfait €15/dag Maand 25 tot maximaal 48 degressieve afbouw tot forfait van… 50% degressieve afbouw tot forfait van… Vanaf maand 49 tot… 1.069,38 euro/maand 898,30 euro/maand 474,50 euro/maand Armoedegrens 2044 euro/maand voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen 973 euro/maand voor een alleenstaande

14 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Recht op de gewone loopbaanonderbreking van 72 naar 60 maanden (01-01-2012) –Thematische LBO worden niet meegerekend Tegen 2020 verdere afbouw  : * OF nog slechts 1 jaar recht op gewone volledige loopbaanonderbreking * OF nog slechts 2 jaar recht op gewone halftijdse loopbaanonderbreking * OF 5 jaren 1/5 Loopbaanonderbrekingen 14

15 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV einde van de loopbaan Specifieke loopbaanonderbreking op het einde van de loopbaan (GLPBO 50+):  Toegang tot en het recht op verhoogde uitkeringen op 55 jaar: GLPBO 55+ (Uitzonderingen voor de zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn) Loopbaanonderbrekingen 15

16 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Verhoging minimum leeftijd van 60 naar 62  jaar –Wet spreekt nu enkel over ambten met tantième 1/60 –Onderwijs met tantième 1/55 is voorwerp van sociaal overleg met uitkomst vóór 01-03-2012, echter zonder enige garanties! Vervroegd pensioen 16

17 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Loopbaanvoorwaarden –40 loopbaanjaren, vroeger 5! Werkelijk gepresteerd Werkelijk gepresteerd Aanneembare diensten + diplomabonificatie en legerdienst ? –Indien te weinig overheidsdiensten → ook diensten werknemer en zelfstandige Vervroegd pensioen 17

18 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Vervroegd pensioen in orde als 18 JaarMin. leeftijdLoopbaanvoorwaardeUitzonderingen 201260j5 loopbaanjaren 201360j 6m38 loopbaanjaren60j bij 40 loopbaanjaren 201461j39 loopbaanjaren60j bij 40 loopbaanjaren 201561j 6m40 loopbaanjaren60j bij 41 loopbaanjaren 201662j 40 loopbaanjaren 60j bij 42 loopbaanjaren 61j bij 41 loopbaanjaren

19 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Toekomst VTBS 56+ 58+ ?  –“Mag geen meerkost betekenen voor Vlaamse Regering!” –Behoud van “een” vorm van uitstapregeling? –Overgangsmaatregelen zijn nu nog niet opgenomen… –… Vervroegd pensioen toekomst VTBS 56+ 58+? 19

20 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Peter (onderwijzer) (°30-11-1951), VB 24/24, –60 jaar op 30-11-2011 –36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 30-11-2011  vervroegd pensioen v.a. 01-12-2011 (60 jaar) Veerle (kleuterjuf) (°30-11-1955), VB 24/24, –60 jaar op 30-11-2015 –36 –36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 30-11-2015 (te jong, te weinig gewerkt!!…) pensioen v.a. 01-12-2019 (64 jaar)  vervroegd pensioen v.a. 01-12-2019 (64 jaar) Vervroegd pensioen voorbeeld 20

21 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22, –60 jaar op 21-12-2023 –42 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 31-12-2023 60 jaar)  vervroegd pensioen v.a. 01-01-2024 (60 jaar) Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22, – GLBO 50+ – GLBO 50+ op 01-09-2014, –Heeft slechts 40 31-08-2027 –Heeft slechts 40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 31-08-2027 64,5 jaar  vervroegd pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar) 21 Vervroegd pensioen voorbeeld

22 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22, –GLBO op 01-09-2014 (validering?), dan is hij 50 + telt maar voor 1/2 55+ –GLPBO 55+ op 01-09-2019, telt ook maar voor ½!! –40 loopbaanjaren op 31-08-2027 –40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen slechts op 31-08-2027 64,5 jaar  pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar)  22

23 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV de laatste 5 jaren) x 1/ 55 Tot 31-12-2011 RP = aanneembare diensten x refertewedde = gem. bezoldiging (gekoppeld aan de VB) van de laatste 5 jaren) x 1/ 55 Vanaf 01-01-2012 de laatste 10 jaren Vanaf 01-01-2012 RP = aanneembare diensten x refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld aan de VB van de laatste 10 jaren) x 1/ 55 is Wellicht behalve voor wie op 1/1/ 12 50 j is gem. 10 jaren Refertewedde gem. 10 jaren 23

24 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Laatste baremaverhoging (MAX= 27 j weddenanc.) meer dan 10 jaren vóór pensionering → géén verandering in pensioenberekening Wél impact op -p ersoneelsleden met vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid -Personeelsleden met korte(-re) onderwijsloopbaan vervolgens Maar wat als 10j vervolgens 20j (30j) wordt? gem. 10 jaren Refertewedde gem. 10 jaren 24

25 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Els, Adm. mdw., korte(-re) loopbaan –Barema 158 - VB 36/36 - 61 j - 190,7789 maanden diensten (≈ 15j en 6m) –Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren 56 minder pensioen per maand → € 56 minder pensioen per maand 25 gem. 10 jaren Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld

26 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Jo, directeur, pensioen wegens ziekte –Barema 828 - VB 24/24 - 47 j - 315,7047 maanden diensten (≈ 26j en 4m) –Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren € 94 minder pensioen per maand → € 94 minder pensioen per maand 26 Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld

27 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Tot 31-12-2011 Tot 31-12-2011 –Max. tot 20 – 25 % van de gehele loopbaan –12 maanden gratis aanneembaar –Bijkomend 24 maanden indien kind < 6 j. –Mogelijkheid tot validering tot 60 maanden Loopbaanonderbreking Eén jaar gratis aanneembaar 27

28 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Vanaf 01-01-2012 –Behalve aanvraag vóór 28-11-2011 –Max. 12 maanden –Max. 12 maanden aanneembaar –½ of 1/5 LBO na de leeftijd van 55 jaar → beperking wordt verhoogd met 24 tot 60 maanden als overgangsmaatregel –Thematische LBO vereisen geen validatie 28 Eén jaar gratis aanneembaar Loopbaanonderbreking Eén jaar gratis aanneembaar

29 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV Lies, onderwijzeres, bevalt op 29-01-2011 aansluitend op het bevallingsverlof neemt ze VLBO OV tot 30-06-2011 start op 01-09-2011 een gewone VLBO tot 31-08-2013. (2j) 24 maanden LBO tellen mee voor de berekening van haar rustpensioen  24 maanden LBO tellen mee voor de berekening van haar rustpensioen –2,5 maanden VLBO OV –+ 9,5 maanden gratis aanneembaar (want aanvang vóór 01-01-2012) –+ 12 maanden gratis aanneembaar voor een kind < 6 jaar) 29 Loopbaanonderbreking - voorbeeld

30 Klik om de stijl te bewerken INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV 12 Joke, onderwijzeres, bevalt op 29-01-2012 aansluitend op bevallingsverlof neemt ze VLBO OV tot 30-06-2012 start op 01-09-2012 de gewone VLBO tot 31-08-2014 14,5 (ipv 24,5) 14,5 (ipv 24,5) maanden LBO tellen voor betrokkene mee voor de berekening van haar rustpensioen –2,5 maanden VLBO OV –+ 12 maanden gratis aanneembaar Joke verliest daardoor netto € 28 pensioen per maand (+ ruim 2 loopbaanjaren). 30 Loopbaanonderbreking voorbeeld

31 DANK VOOR JE AANDACHT EN JE SYNDICALE STRIJD VEEL SUCCES!


Download ppt "STAKING 30 JANUARI 2012 Informatievergadering COV Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google