De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nieuwe Regio Visie op regionale samenwerking RADENBIJEENKOMST Maarten Bouwhuis Radenbijeenkomst 11 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nieuwe Regio Visie op regionale samenwerking RADENBIJEENKOMST Maarten Bouwhuis Radenbijeenkomst 11 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De Nieuwe Regio Visie op regionale samenwerking RADENBIJEENKOMST Maarten Bouwhuis Radenbijeenkomst 11 februari 2013

2 Programma 20.00 uur Inleiding voorzitter stuurgroep, de heer Schoenmaker Presentatie voorzitter Externe Commissie Midden Holland, dhr. Hendrikx 20.30 uur Serie pitches en korte interviews over aandachtspunten raden Acht gesprekstafels: kies uw gesprek! 21.30 uur Presentatie 5 deelprogramma’s: raden splitsen zich 22.15 uur Terugkoppeling en peiling meningen: geeft richting aan visie 22.35 uur Einde, borrel Radenbijeenkomst 11 februari 2013

3 Inleiding de heer Milo Schoenmaker, voorzitter stuurgroep De Nieuwe Regio, burgemeester van Gouda Radenbijeenkomst 11 februari 2013

4 Externe Commissie Midden-Holland Radenbijeenkomst ‘Visie op regionale samenwerking’ De Nieuwe Regio 11 februari 2013

5 Inhoud presentatie 1.Opdracht, werkwijze en aanpak 2.Observaties 3.Urgenties 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

6 Opdracht  Ruimtelijk-economisch profiel Midden-Holland, in relatie tot ontwikkelingen in de context  Dynamiek bestuurlijke verandering  “De Nieuwe Regio; Visie op regionale samenwerking” als vertrekpunt  Randvoorwaarden voor bestuurlijke samenwerking voor verzilveren kansen en realiseren van doorbraken  Draagvlak bevorderen voor te maken keuzes 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

7 Werkwijze  Midden-Holland niet geïsoleerd bekijken (Zuid-Holland, Utrecht)  Kwaliteit toevoegen aan lopende sporen en ontwikkelingen: -De Nieuwe Regio -Rapport Rabobank ‘Een krachtig Groene Hart’ -Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart -Burgemeesterskring GH13  Geen rapport, los van deze sporen  Beweging op gang brengen (naast opleveren rapportage) 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

8 Aanpak  Gespreksronde: -Colleges B&W 10 gemeenten Midden-Holland -Buurgemeenten en buurregio’s -Leden GS provincie -DG’s Rijksoverheid -Vertegenwoordigers Bedrijfsleven -Enkele achtergrondgesprekken  Analyse initiatieven en ontwikkelingen in Midden- Holland en omstreken 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

9 Aanpak (vervolg)  Bijeenkomst met verantwoordelijken, betrokkenen, belanghebbenden en experts: afspraken over vervolgstappen en mogelijke bestuurlijke arrangementen (18 maart)  Opstellen rapportage (tweede helft maart – april)  Vervolgactiviteiten 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

10 Observaties (1)  Midden-Holland kent meerzijdige oriëntaties  Ligging in Groene Hart bepalend voor identiteit  Effectieve belangenbehartiging ten opzichte van grootstedelijk gebied vraagt om krachtenbundeling en om heldere rolverdeling provincie – gemeenten  Regio Midden-Holland te kleine schaal voor strategische samenwerking op regionaal-economisch terrein (onvoldoende kritische massa)  Samenwerking gezocht met Alphen e.o. en Woerden e.o.  Relatie tussen steden (Gouda, Alphen en Woerden) en Groene Hart behoeft versterking 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

11 Observaties (2)  Rol provincie voor regionaal-economische samenwerking is nog niet helder  Veel initiatieven om regionale economie te stimuleren (De Nieuwe Regio, Rabo-traject, post-Floriade, GH 13, Uitvoeringsprogramma Groene Hart), redelijk gelijk gericht, nog wel te verbinden  Stad en ommeland kunnen elkaar meer versterken  Naast regionaal-economische krachtenbundeling, samenwerking tussen gemeenten ook urgent vanwege consequenties regeerakkoord (decentralisaties, bezuinigingen) 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

12 Urgenties  Versterken strategische oriëntatie  Veenweidepact: wapperende gordijnen  Langdurende onzekerheid Krimpenerwaard  Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: vraaggestuurde aanpak  Belangenbehartiging en samenwerking met provincie  Invulling geven aan verantwoordelijkheid Groene Hart  Bezuinigingen en decentralisaties: met minder middelen kwaliteit blijven leveren (kansen voor efficiëntie)  Toekomst landbouw (noodzaak tot innovatie)  Waterveiligheid in het gebied  Triple Helix 11 februari 2013Externe Commissie Midden-Holland

13 2 min. pitches en interviews Pitch 1) Waddinxveen: ' (...) een zesde programma dient te worden toegevoegd. Het betreft het programma "Bedrijfsvoering".' Pitch 2) Bergambacht: 'Ook het gezamenlijk lobbyen en het behartigen van gezamenlijke belangen wordt als positief element gezien'. Pitch 3) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 'Samenvattend stellen wij in de kern voor om tenminste samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Woerden en wellicht nog andere gemeenten te komen tot een herkenbare strategische agenda voor de nieuwe regio "Het Groene Hart".' Interview 1) Ouderkerk: 'roept het college op: te bevorderen dat de taak van het samenwerkingsverband ten aanzien van de niet-ruimtelijke of economische onderwerpen duidelijker in de visie wordt verwoord of afgebakend'. Radenbijeenkomst 11 februari 2013

14 2 min. pitches en interviews (vervolg) Interview 2) combi van Vlist en Nederlek: Autonomie van gemeenten EN 'de huidige bestuurlijke drukte dient verkleind en niet vergroot te worden'. Pitch 4) Zuidplas: 'De Nieuwe Regio moet ten opzichte van het ISMH zeer zeker een toegevoegde waarde hebben'. Pitch 5) Gouda: Democratische legitimatie, 'de raad wil nader overleg over de vorm waarin de gemeenteraden hierbij betrokken kunnen worden'. Interview 3) combi Schoonhoven en Zuidplas: Over kosten: 'De inzet moet gericht blijven op kostenvoordelen' (Shn.) en 'De samenwerking moet ook tot financiële voordelen leiden. Budgettaire neutraliteit is zonder meer uitgangspunt, maar samenwerking moet meer kunnen leveren, zeker in deze financieel zwaardere tijd' (Zuidplas). Radenbijeenkomst 11 februari 2013

15 21.00 uur 8 gesprekstafels over aandachtspunten gemeenteraden Kies uw gesprek! Koffie/thee in de lobby 21.30 uur bespreken en discussie programma’s: 5 groepen in 5 subzalen – Ruimte en Wonen – Verkeer en Vervoer – Economie, arbeidsmarkt en onderwijs – Sociale Domein – Natuur, water en duurzaamheid Radenbijeenkomst 11 februari 2013

16 5 programma’s In subzalen: Korte schets over het programma Discussie: – Programma bespreken, aanscherpen – Hoe willen raden betrokken worden? 22.15 uur terug naar plenaire zaal Radenbijeenkomst 11 februari 2013

17 Richting Terugkoppeling en peiling meningen aandachtspunten raden 22.30 uur afsluiting, borrel in de lobby Radenbijeenkomst 11 februari 2013


Download ppt "De Nieuwe Regio Visie op regionale samenwerking RADENBIJEENKOMST Maarten Bouwhuis Radenbijeenkomst 11 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google