De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Van Wieg tot Werk” “Van Wieg tot Werk”. Basisscholen gemeente Brunssum Onder het schoolbestuur van Movare zijn er 9 scholen; m.n. Meander, Koningin Beatrix/Treebeek,

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Van Wieg tot Werk” “Van Wieg tot Werk”. Basisscholen gemeente Brunssum Onder het schoolbestuur van Movare zijn er 9 scholen; m.n. Meander, Koningin Beatrix/Treebeek,"— Transcript van de presentatie:

1 “Van Wieg tot Werk” “Van Wieg tot Werk”

2 Basisscholen gemeente Brunssum Onder het schoolbestuur van Movare zijn er 9 scholen; m.n. Meander, Koningin Beatrix/Treebeek, Trampoline, Opstap, Fatima, Langeberg, Titus Brandsma en SBO De Boemerang. Onder het schoolbestuur van Innovo valt Franciscus. Ook is er nog een éénpitter m.n. De Benjamin. Fijn dat er voor ouders iets te kiezen valt!

3 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet zo veel als mogelijk een passende plek binnen het reguliere onderwijs aangeboden worden.

4 Handelingsgericht werken * Signaleren welke kinderen extra begeleiding nodig hebben. * Analyseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. * Plannen en de onderwijsbehoeften van de kinderen clusteren in een groepsplan. * Realiseren door het groepsplan in de praktijk te brengen.

5 Groepsactiviteiten in groep 1 en 2 Spel- en bewegingsactiviteiten Beginnende gecijferdheid Beginnende geletterdheid Tijdens kringactiviteiten en het werken met ontwikkelingsmateriaal worden de vaardigheden aangeleerd om te komen tot lezen en rekenen.

6 Leesproces in groep 3 In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen. Hiervoor wordt de nieuwe versie van de methode “Veilig Leren Lezen” gebruikt. Naast het aanleren van de letters via beeld en klank wordt de methode “Spreekbeeld” gebruikt om de auditieve klanken visueel te ondersteunen.

7 Lezen in groep 3 t/m 8 Nadat het aanvankelijk leesproces van groep 3 is afgerond, wordt het leesonderwijs uitgebreid met voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. Het leesplezier en de leesuitdaging staan voorop. Begrijpend lezen is een belangrijk item om het niveau van het vervolgonderwijs mede te bepalen. Het niveau bij dit onderdeel kan echt het verschil maken bij de schoolkeuze.

8 CITO LOVS Vanaf groep 1 worden de kinderen 2x per jaar getoetst op allerlei onderdelen binnen onze vak- en vormingsgebieden. De scores lopen van niveau I t/m V. Het analyseren van de vaardigheidsscore is erg belangrijk. Hier kun je namelijk de vooruitgang in een grafiekvorm aflezen. Dit is ook het moment waarna de nieuwe groepsplannen worden gemaakt.

9 Rekenen in groep 3 t/m 8 Het rekenonderwijs op de basisschool beschrijft 4 domeinen: Getallen; basisoperaties (+, -, x, :) Verhoudingen; breuken en procenten Meten/Meetkunde; geld, tijd, metriek stelsel, temperatuur Verbanden; tabellen en grafieken

10 Sociaal emotionele ontwikkeling De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen: weten dat ze erbij horen en welkom zijn weten dat ze gewaardeerd worden op een respectvolle manier met elkaar omgaan uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken

11 Wat willen we bereiken op schoolniveau? Gezamenlijke visie en missie Boeiend en passend onderwijs geven Leerkrachten de ruimte bieden voor nascholing Iedereen met plezier naar school

12 Vanaf 12 jaar zetten de leerlingen hun koers verder richting het voortgezet onderwijs!


Download ppt "“Van Wieg tot Werk” “Van Wieg tot Werk”. Basisscholen gemeente Brunssum Onder het schoolbestuur van Movare zijn er 9 scholen; m.n. Meander, Koningin Beatrix/Treebeek,"

Verwante presentaties


Ads door Google