De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiebijeenkomst RijnGouwelijn Lammenschansweg Gemeente Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiebijeenkomst RijnGouwelijn Lammenschansweg Gemeente Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiebijeenkomst RijnGouwelijn Lammenschansweg Gemeente Leiden

2 Programma:  Toelichting op stand van zaken door Erik Kiers, projectmanager RijnGouwelijn, en uitleg procedures  Ruimte voor vragen en opmerkingen van aanwezigen

3 3  RijnGouwelijn Oost  Willem de Zwijgerlaan  Ringweg Oost  Plesmanlaan  RijnlandRoute  Verkeerscirculatie  Parkeren Leiden Bereikbaar

4 4  Lightrailverbinding tussen Gouda en de kust  Provincie projecteigenaar  Drager van nieuwe ontwikkelingen  Door de tram minder auto- en busverkeer in binnenstad  Herinrichting openbare ruimte van gevel tot gevel RijnGouwelijn

5 5 Stand van zaken RGL Oost  Dec. 2008: Raadsbesluit Bestuursovereenkomst II – Hooigracht  Begin 2010: Voorontwerpbestemmingsplan  Medio 2010: Definitief ontwerp  Medio 2010: Ontwerpbestemmingsplan  Eind 2010: Vaststelling bestemmingsplan  2011/2012: Start realisatie Lammenschansweg

6 6 Bestemmingsplan Zuidelijke Schil  Maakt aanleg RijnGouwelijn mogelijk  Goedgekeurd door de gemeenteraad  Doorloopt goedkeuringsprocedure Gedeputeerde Staten  Toetsing bestemmingsplan op wijzigingen wet- en regelgevingen

7 7 Bestemmingsplanprocedure RGL  Voorontwerpbestemmingsplan in college: januari 2010  Indien instemming college: voorontwerp 6 weken ter inzage  Verwerking inspraakreacties in ontwerpbestemmingsplan  Verwachte afronding ontwerpbestemmingsplan: zomer 2010 (definitief ontwerp RGL dient afgerond zijn)  Instemming college met ontwerpbestemmingsplan en wijze van verwerking inspraak: zomer 2010  Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage: najaar 2010  Verwerking zienswijzen bestemmingsplan  Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad: december 2010 (naar verwachting)

8 8 Lammenschansweg  Voorlopig ontwerp: Combivariant  Verkeersveilige inpassing  Evt. toepassing rotondes (ISA)  Zoveel mogelijk behoud groene karakter  Halte Lammenschansweg t.h.v. Koninginnelaan/Zeemanlaan  Overstaprelatie tram-bus wordt nader beschouwd  Eisen hulpdiensten

9 9 Dwarsprofiel combivariant

10 10 ROC Lammenschans  Halte RijnGouwelijn  Ontwikkeling plein met fietsenstalling  Handhaven huidig viaduct  Herinrichting Kamerlingh Onnesplein

11 11 Bovenaanzicht pleinontwerp ROC

12 12 Visualisatie plein ROC Lammenschans

13 13 Jan van Houtbrug  Handhaven historisch beeld  Verbreding brug aan de westzijde  Tweezijdig fietspad aan de westzijde  Geen aantasting van de oude platanen en het park langs de gracht

14 14 Vervolgproces DO Lammenschansweg  Opstart klankbordgroep met belanghebbenden en belangenorganisaties m.b.t. inpassing  Contact met oorspronkelijke taakgroep tracédeel 3 en bewonersverenigingen  Januari 2010 volgt uitnodiging  Medio 2010 presentatie voorlopig DO

15 15 Randvoorwaarden werkzaamheden  Zo veel mogelijk ‘werk met werk’ om de tijd te verkorten  Afstemming met bewoners ten aanzien van werkzaamheden  Tijdige berichtgeving over wanneer er bij u in de buurt gewerkt wordt;  Bij wijzigingen in de planning zo snel mogelijk bericht;  Informatie op internet: www.leiden.nl/rijngouwelijn  Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectteam van de RijnGouwelijn via email: rijngouwelijn@leiden.nl

16 Vragen en/of opmerkingen? www.leiden.nl/rijngouwelijn

17 Leiden Bereikbaar Hartelijk dank voor uw komst! www.leiden.nl/rijngouwelijn

18 18 Hooigracht 2008

19 19 Hooigracht 2015?

20 20 Barrière doorgaand verkeer Hooigracht  Voorwaarde voor RijnGouwelijn  Verbeteren leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit  Bestemmingsverkeer blijft mogelijk  Zoveel mogelijk behouden huidige parkeerplaatsen  18.000 naar 5.000 motorvoertuigen per etmaal  Raakvlak Pelikaanstraat, Hooigracht en ir. Driessenstraat  Relatie met Ringweg Oost

21 21 Langegracht 2008

22 22 Langegracht 2015?


Download ppt "Welkom Informatiebijeenkomst RijnGouwelijn Lammenschansweg Gemeente Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google