De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007 Door bestuur V.O.B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007 Door bestuur V.O.B."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007 Door bestuur V.O.B.

2 2 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

3 3 Inleiding + welkom • Wie zijn wij? Even voorstellen: • Ronald van Amelrooy, Nieuwe Hilversumse weg 19, voorzitter V.O.B. • Henk de Hen, Nieuwe Spiegelstraat 20, secretaris V.O.B. • Andre van Arnhem, Iepenlaan 5, penningmeester V.O.B. • Roelf Schrik, Iepenlaan 3, lid werkgroep V.O.B • Paul Rijpstra, Iepenlaan 24, lid werkgroep V.O.B. • Michael Plas, Nieuwe Hilversumse weg 24, lid werkgroep V.O.B.

4 4 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

5 5 Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

6 6 • Aanbiedingsontwerp aan Bensdorp en Gemeente, juni 2004 • Inspraakavond mbt NvU, 16 december 2004 • Vaststelling NvU door gemeenteraad op 10 februari 2005 • Informatieavond, presentatie schetsontwerp, 28 november 2005 • Inspraakavond, presentatie voorlopig ontwerp, 30 mei 2006 • Werkateliers met gemeente en ontwikkelaar, januari 2007

7 7 Uitleg over ontwikkeling Bensdorp Punten van bezwaar: • Bebouwing terrein bonenloods, in laatste bestemmingsplan wegbestemd • Bebouwing in NvU max 3 lagen, in VO 6 lagen • Ontvang ontwikkeling, 19.251 m² ipv 15.000 m² (in 2003 was dit nog 12.000 m²) • Parkeren op eigen terrein Bensdorp, dit opgelost in kelder onder oudbouw (86 pp), kleine garage onder geitenwei (100 pp), op terrein (18PP) en garage onder Gewest (125 pp) • Totaal parkeercapaciteit Bensdorp 204 pp • Verwacht maximaal gebruik 296 pp

8 8 Uitleg over ontwikkeling Bensdorp Punten van bezwaar: • Parkeren Nieuwe Spiegelstraat nu 59 pp, in herinrichting 23 pp • Waar parkeren bezoekers woningen, bedrijven en leisure? • Doorbraken in gevel Bensdorp betekent geluidlekken • Hoge gevels langs Nieuwe Spiegelstraat, privacy? Lichtwering?

9 9 Uitleg over ontwikkeling Bensdorp Gevel Nieuwe Spiegelstraat, bestaand Gevel Nieuwe Spiegelstraat, nieuw

10 10 Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

11 11 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

12 12 Uitleg over bestemmingsplan proces Procedure bestemmingsplan • Startnotitie bestemmingsplan (2006) • Voorontwerp bestemmingsplan (2006 - 2007) • Ontwerp bestemmingsplan (2007) • Bestemmingsplan (2007 - 2008)

13 13 Uitleg over bestemmingsplan proces Procedure bestemmingsplan (detail) • Startnotitie bestemmingsplan • Concept startnotitie 2005 • Ter inzage ligging en inspraak (dec 2005 - jan 2006) • Inspraakreacties verwerken (febr 2006) • Vaststellen startnotitie en inspraakreacties door college (maart 2006)

14 14 Uitleg over bestemmingsplan proces Procedure bestemmingsplan (detail) • Voorontwerpbestemmingsplan • Voorontwerpbestemmingsplan (14-08-2006) • Inspraak (12 sept 2006) • Ter inzage ligging (sept - okt 2006) • Inspraakreacties verwerken (okt 2006 - ?? 2007) • Vaststellen inspraaknotitie door gemeenteraad (?? 2007) • Toesturen inspraaknotitie naar inspreker en overleg instanties (?? 2007)

15 15 Uitleg over bestemmingsplan proces Procedure bestemmingsplan (detail) • Ontwerpbestemmingsplan • Opstellen ontwerpbestemmingsplan (2007) • Ter inzage ligging en inspraak (zomer?? 2007) • Indienen zienswijzen (zomer?? 2007) • Verwerken zienswijzen (najaar?? 2007) • Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad (eind?? 2007)

16 16 Uitleg over bestemmingsplan proces Procedure bestemmingsplan (detail) • Bestemmingsplan • Ter inzage ligging 6 weken • Indienen schriftelijke bedenkingen bij GS • Besluit GS (binnen 13 weken of uiterlijk 6 maanden igv bedenkingen) • Vastgesteld bestemmingsplan • Beroepprocedure bij RvS

17 17 Uitleg over bestemmingsplan proces In voorontwerp bestemmingsplan: • Voorlopig ontwerp Bensdorp als nieuwe ontwikkeling • Circa 140 woningen, waaronder bijzondere woon-werkwoningen • Sociaal Culturele voorzieningen • Detailhandel • Leisure • Kantoren • Parkeren onder gebouw, parkeren op terrein • Mengvorm van functies = Gemengde Doeleinden (GD-B)

18 18 Uitleg over bestemmingsplan proces Onderzoeken: • Verkeer, wegen zijn erftoegangswegen, 30 km/u • Herinrichting is Duurzaam Veilig • Nieuwe functies: parkeren op eigen terrein, CROW-norm 1,5 • Bensdorp eo is gemengd gebied en niet rustige woonwijk • Nieuwe horeca alleen cat1 • Externe veiligheid vanuit spoor (vervoer gevaarlijke stoffen), risico lager dan norm • Verkeerlawaai, geluidsonderzoek naar verkeersgeluid Brinklaan • Railverkeerslawaai, geluidszone van 300 meter, voldoen aan wet geluidhinder • Luchtkwaliteit, onderzoek nodig bij ontwerpbestemmingsplan

19 19 Uitleg over bestemmingsplan proces Bestemmingsplankaarten, bestaand en nieuw

20 20 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

21 21 Koster/Gewest

22 22 Koster/Gewest

23 23 Koster/Gewest

24 24 Koster/Gewest

25 25 Koster/Gewest

26 26 Koster/Gewest

27 27 Koster/Gewest

28 28 Koster/Gewest

29 29 Koster/Gewest

30 30 Koster/Gewest

31 31 Koster/Gewest

32 32 Koster/Gewest

33 33 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

34 34 Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen • Gemeente heeft mening 120 bewoners aangehoord maar ogenschijnlijk genegeerd. Directe aanleiding oprichten V.O.B. • Bottom line: Bussum lapt de NvU aan haar laars en de potentiele consequenties zijn voor ons niet acceptabel • V.O.B. heeft al formeel haar bezwaren verstuurd aan de gemeente + secretariaten politieke partijen • Reactie gemeente: • “ ontvangst bevestiging” • Uitnodiging voor werkatelier • Oude Schoorsteen omgewaaid • Dreigement Callebaut om project niet door te laten gaan

35 35 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

36 36 Vervolg acties V.O.B. + leden V.O.B. • Leden V.O.B.: • Tekent u a.u.b. persoonlijk bezwaar aan • Wij ontvangen graag een copie van uw bezwaarbrief • Email naar vobbussum@cs.com • Bestuur V.O.B. • Verder overleg in werk ateliers, indienen alternatief plan voor Bensdorp • Indienen formele “zienswijzen” op bestemmingsplan Spiegel Prins Hendrikpark • Bij verdere stappen proactief voorsorteren en reageren op daden gemeente • In geval van nood juridische stappen ondernemen

37 37 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda

38 38 • Inleiding + welkom (RvA) • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) • Uitleg over Koster/ Gewest (MP) • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA) • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA) • Vragen en discussie (allen) • Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. ledenvergadering agenda


Download ppt "1 Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007 Door bestuur V.O.B."

Verwante presentaties


Ads door Google