De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project K-08-016: Rioleringswerken Wortel kolonie Voorstelling bewonersvergadering 4 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project K-08-016: Rioleringswerken Wortel kolonie Voorstelling bewonersvergadering 4 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Project K-08-016: Rioleringswerken Wortel kolonie Voorstelling bewonersvergadering 4 september 2013

2 Inhoud presentatie 1.Voorstelling Pidpa – Riolering 2.Gescheiden riolering 3.Afkoppelen

3 Wie zijn wij en wat doen wij in de gemeente ? Voorstelling Pidpa - Riolering grachten kolken Bestaande en nieuwe huisaansluitingen Bestaande en nieuwe riolering Wij zorgen voor uw water. Zowel voor als na gebruik! Sinds 1 november 2007

4 Huidige toestand: Afvalwater én Regenwater ↓ Gemend Rioleringsstelsel geurhinder wateroverlastmilieuhinder

5 Toekomstige toestand: Vuil water ↓ DWA-riolering Regenwater ↓ RWA-riolering

6 (a)Waarom een gescheiden riolering? (b)Wetgeving (c)Afkoppeling en Pidpa Riolering Gescheiden riolering ?

7 Voordelen: Waarom een gescheiden riolering? Wateroverlast tegen gaan Meer buffering – minder wateroverlast Vervuiling waterlopen tegen gaan Betere kwaliteit waterlopen – meer vis – geen geurhinder Betere werking zuiveringsinstallaties Proper water niet extra zuiveren Infiltratie Voeding grondwater

8 Europese regelgeving: Alle afvalwater moet gezuiverd worden Betaald door de vervuiler Vlaamse regelgeving (VLAREMII) : Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau Keuring van privé-installatie (vanaf 1 juli 2011): Wetgeving

9 Keuring van privé installatie ( vanaf 1 juli 2011) :  Wanneer? Bij nieuwbouw, voor eerste ingebruikname Bij belangrijke wijziging aan de privé-riolering Bij vaststellen van inbreuken Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat  Wat wordt gecontroleerd? Correcte scheiding tussen afvalwater en regenwater  Resultaat? OK?Conformiteitsattest NOK?Non-conformiteitsattest en opsomming van de gebreken  Meer info? www.pidpa.be

10 Project Projectgebied

11 Project Aanleg van een gescheiden riolering: drukriolering

12 Project Concept drukriolering:

13 Project

14

15 Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner: éénmalig aansluitrecht op de riolering = 500€ → reeds aangesloten = 0€ Volledige afkoppeling van afvalwater en regenwater op privaat domein Pidpa-Riolering biedt aan bewoner: 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA) 1 huisaansluitputjes hemelwater (RWA) gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis) premie aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 250€ (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden) Afkoppeling en Pidpa – Riolering

16 Voorwaarden premie: pand dient te zijn gelegen langs een straat waar een project in ontwerpfase wordt uitgewerkt met een gescheiden rioleringsstelsel bouwvergunning vóór 1 februari 2005 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte dus ook daken en verhardingen (100% afkoppeling) einde van de werken dient gemeld te worden vervolgens keuring van de werken (afkoppeling) uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in orde) éénmalige tussenkomst → enkel voor installaties met permanent karakter

17 De afkoppeling praktisch

18 Praktisch verloop van de afkoppelingen : Bezoek van een afkoppelingsdeskundige Opmaak van een advies voor afkoppeling Uitvoering van de afkoppelingswerken door de eigenaars Keuring van de werken door Pidpa Riolering Informatie aan te leveren aan afkoppelingsdeskundige omtrent grondplan bestaande afvoeren, oppervlakte van het dak, terrassen, …

19 Wanneer keuring aanvragen ? Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt, d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de aannemer

20 Hoe melden? - 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen) - Vermelding project K-08-016 Belang keuring? - Premie te verkrijgen na positieve keuring. Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald. - Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren! Keuring geeft aan of u al dan niet goed heeft afgekoppeld. Betaling keuring? - Op kosten van Pidpa-Riolering - Indien niet conform, herkeuring op kosten van de eigenaar

21 Timing  Indiening stedenbouwkundige aanvraag: najaar 2013  Uitvoering: in principe geen aanpassingen noodzakelijk van de nutsleidingen.  Start uitvoering : midden 2014

22 Pidpa – Riolering riolering@pidpa.be 0800-90300 + optie 5 “riolering” Dossier K-08-016 Wortel kolonie Contactpersoon Ine Lodewyckx Vragen ?


Download ppt "Project K-08-016: Rioleringswerken Wortel kolonie Voorstelling bewonersvergadering 4 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google