De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen 30 juni 2011 Armoedepact.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen 30 juni 2011 Armoedepact."— Transcript van de presentatie:

1 Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen 30 juni 2011 Armoedepact Oost-Groningen Tussenbalans

2 | 2 Doelstelling bijeenkomst In het licht van ervaringen én veranderende beleidscontext: Zijn we met het Armoedepact op de goede weg? Waar liggen vermijd- en verbeterpunten?

3 | 3 Programma Stand van zaken – probleemschets Illustratie aan de hand van 3 casussen Humanitas ArbeidsTrainingsCentrum VKB Bespreken in werkgroepen Terugkoppeling en conclusie

4 | 4 Karakterisering Armoedepact Gemeenschappelijk convenant / vrijblijvende samenwerking / sanctie voor niet naleven? DOEL: De onderlinge samenwerking en afstemming rondom armoedebestrijding een zodanige impuls geven dat de verschillende doelgroepen worden bereikt, het gebruik van voorzieningen wordt vergroot en ook de inwoners van de gemeenten toekomstperspectief krijgen Geen resultaat (impact) indicatoren / doelgroepen niet gekwantificeerd

5 | 5 Karakterisering Armoedepact INSPANNINGSVERPLICHTING 1.Ontschotting van de eigen werkzaamheden 2.Mogelijkheden van ondersteuning onder de aandacht brengen 3.Doelgroepen in kaart te brengen 4.Vroegtijdig gevolg te geven aan signalen 5.Sociale uitsluiting voorkomen en maatsch. ondersteuning bevorderen 6.Patronen van armoede te doorbreken 7.Vormgeven aan gemeentespecifieke thema’s

6 | 6 Met vier thema’s in uitvoeringsplan 1.Opstellen gemeentelijke visie op participatie 2.Organiseren ketensamenwerking 3.Organisatie juridische waarborg voor samenwerking / ontschotting 4.Schriftelijke en mondelinge informatievoorziening voor bewoners

7 | 7 Centrale vragen Is wat we nu doen genoeg? En zo nee, wat moet er gebeuren? Is wat we nu doen efficiënt? En zo nee, wat moet er veranderen

8 | 8 Beleidscontext: Meer doen met minder middelen... 1.Bezuiningen 2.Eén regeling onderkant plus (afgeslankte) WSW en WAJONG 3.Decentralisering en herschikking van taken (ontschotten, herstructurering UWV, backoffices en automatisering) 4.Versobering van regelingen (inkomens- en huishoudenstoets, hoogte van uitkeringen, toegang en deelnemerskring) 5.Institutionele herdefiniëring van problemen (van arbeidsongeschikt naar arbeidsgeschikt, van binnen naar buiten)

9 | 9 WWB Wajong WSW

10 | 10 Evaluatie (Divosa, 2011; Verwey-Jonker, 2011; Movisie, 2011) Maatschappelijk middenveld - gemeente Lokale samenwerking is veelal uitwisselen van informatie over de cliënt Veel gezamenlijke projecten, maar weinig deskundigheidsuitwisseling Nauwelijks face-to-face contact tussen professionals, weinig front- offices) Veel organisaties, veel versnippering, verliezen overzicht Coordinatievraagstuk Intern binnen gemeente Ontkokering en integraal beleid ver te zoeken

11 | 11 Bij coördinatie geldt het ordeningsprincipe Instrumenten / regelingen Gemeentelijke afdelingen: wie is de baas? Doelgroepen/problematieken: voor wie? Geografische eenheden/ruimtelijke concentratie/wijken: waar? Professionals / deskundigheden: door wie?

12 | 12 In de werkgroepen Bespreek de casussen, maar geef antwoord op de vraag: Is wat we nu doen genoeg? En zo nee, wat moet er gebeuren? Is wat we nu doen efficiënt? En zo nee, wat moet er veranderen Zet antwoorden in steekwoorden op flap-over

13 | 13 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen 30 juni 2011 Armoedepact."

Verwante presentaties


Ads door Google