De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wat is onderzoek?  Wat is het verschil tussen zoeken, opzoeken, uitzoeken en onderzoeken?  Onderzoeken is iets bekijken in het licht van iets anders:

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wat is onderzoek?  Wat is het verschil tussen zoeken, opzoeken, uitzoeken en onderzoeken?  Onderzoeken is iets bekijken in het licht van iets anders:"— Transcript van de presentatie:

1  Wat is onderzoek?  Wat is het verschil tussen zoeken, opzoeken, uitzoeken en onderzoeken?  Onderzoeken is iets bekijken in het licht van iets anders: twee (of meer) dingen met elkaar confronteren Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

2 Soorten onderzoek in het project? Bronnenonderzoek Omgevingsonderzoek Doelgroepenonderzoek Leveranciersonderzoek Expertgesprekken Doelgroepenonderzoek EN: Vooronderzoek voor projectanalyse Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

3  Onderzoek kwantitatief Breed spectrum Cijfers opzoeken Cijfers generaliseren  Onderzoek kwalitatief De diepte in Ervaringen opzoeken Ervaringen generaliseren Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

4 college 1 Typen praktijkproject: Probleemsignalering Diagnose Ontwerp Verandering Evaluatie Descriptief Diagnostisch Ontwerpgericht Prescriptief Evaluatief Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

5  Eisen aan onderzoek Systematisch Objectief beoordelen Kennis genereren in het licht van iets anders Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

6  Eisen aan onderzoek Onafhankelijkheid Validiteit Betrouwbaarheid Generaliseerbaarheid Herhaalbaarheid Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

7  Niveaus Doel van onderzoek Doel in het onderzoek Opdrachtgever: doel -> beleid Onderzoeker: doel -> informatie Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

8  Bij beleid Beleidsdoelstelling (Wat wil opdrachtgever bereiken? Waarom is er onderzoek nodig?)  Bij ‘onderzoeker’ Welke vraag beantwoorden Structureer hoofdvraag – subvragen Welke variabelen? Hypotheses Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

9 Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming Data Conclusies Generaliseren BOB Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

10 Onderzoeksstrategie Probleem opdrachtgever Probleemstelling Onderzoeksvraag Centrale vragen en deelvragen Gegevens / data Databewerking Data-analyse Resultaten Data-interpretatie Antwoorden op deelvragen Advies aan opdrachtgever / aanbevelingen Conclusie onderzoek Antwoord op onderzoeksvraag Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

11  Opdrachtanalyse: Contextueel onderzoek Conceptueel onderzoek Aard van het probleem Aard van de gewenste oplossing Kennis over het bedrijf Kennis over de opdrachtgever Begrippen / concepten Modellen? Soortgelijke onderzoeken/projecten? Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

12 Voorbereiding briefing: analyse en onderzoek Ori ë nteer je op de organisatie Wat voor soort product wordt verwacht? Met welk doel? Voor welke doelgroep? Welke stakeholders zijn eventueel belangrijk? Welke trends spelen een rol? = Contextueel vooronderzoek Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

13 Hoe onderzoek je dat? Jaarverslagen / documenten KvK Informanten Omgevingsanalyse Eerdere onderzoeken Internet ……………. Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

14  Probleemanalyse: 6-W methode Wat? Wie? Wanneer? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom? Hoe urgent is het? Waar? Welke voorgeschiedenis? Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek


Download ppt " Wat is onderzoek?  Wat is het verschil tussen zoeken, opzoeken, uitzoeken en onderzoeken?  Onderzoeken is iets bekijken in het licht van iets anders:"

Verwante presentaties


Ads door Google