De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Onderhandelen over toegang en onderzoeksethiek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Onderhandelen over toegang en onderzoeksethiek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Onderhandelen over toegang en onderzoeksethiek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Toegang krijgen tot gegevens (1)
Fysieke toegang: aandachtspunten Organisaties willen geen middelen reserveren Verzoeken tot toegang worden niet gehonoreerd als zijnde onbelangrijk Het niet kunnen bereiken van de poortwachter Zorgen over vertrouwelijkheid Bedenkingen over de geloofwaardigheid van de onderzoeker Twijfels over de competenties van de onderzoeker Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Toegang krijgen tot gegevens (2)
Aandachtspunten: Toegang als voortdurend proces De instemming verkrijgen van managers en deelnemers Cognitieve toegang verkrijgen De aard en mate van de gewenste toegang Voldoende reikwijdte verkrijgen om de onderzoeksvraag te beantwoorden Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

4 Toegang krijgen tot gegevens (3)
Virtuele toegang: vier typen onlinegemeenschap Forums over specifieke producten of diensten Onafhankelijke websites lijsten Chatrooms Overgenomen uit Kozinets (2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Toegang krijgen tot gegevens (4)
Checklist kader 5.6 Neem de checklist in kader 5.6 door voor tips over het verkrijgen van toegang Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Strategieën voor het verkrijgen van toegang (1)
Aandachtspunten: Zorg voor kennis en begrip Reserveer voldoende tijd Gebruik bestaande contacten en bouw nieuwe op Maak het doel van het onderzoek goed duidelijk Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Strategieën voor het verkrijgen van toegang (2)
Aandachtspunten: Neem de zorgen van de organisatie weg Maak de mogelijke voordelen voor de organisatie duidelijk Gebruik passende taal Verwerf stapsgewijze toegang Toon je geloofwaardigheid aan Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Onderzoeksethiek (1) Definitie:
‘De correctheid van je gedrag ten opzichte van degenen die het onderwerp zijn van je onderzoek, of de effecten daarvan zullen ondervinden’ Overgenomen uit Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

9 Ethische kwesties in verschillende stadia van het onderzoek
Onderzoeksethiek (2) Ethische kwesties in verschillende stadia van het onderzoek Bron: Saunders et al. (2011) Schema 5.2 Ethische kwesties in verschillende stadia van je onderzoek

10 Onderzoeksethiek (3) Twee filosofische denkwijzen over onderzoek op het gebied van het bedrijfsleven en management: Deontologisch Teleologisch Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Het onderzoek wordt beïnvloed door:
Onderzoeksethiek (4) Het onderzoek wordt beïnvloed door: Ethische code Commissies voor onderzoeksethiek Algemene ethische kwesties Netiquette Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Kwesties tijdens het ontwerp en het verzamelen van gegevens
Onderzoeksethiek (5) Kwesties tijdens het ontwerp en het verzamelen van gegevens Toestemming verkrijgen (geïmpliceerd en geïnformeerd) Toestemmingsformulieren gebruiken Toestemming voor (online)observatie Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

13 Toestemming van de deelnemers
Onderzoeksethiek (6) Toestemming van de deelnemers Bron: Saunders et al. (2011) Schema 5.3 De mate van toestemming door de deelnemer

14 Kwesties tijdens het verzamelen van gegevens
Onderzoeksethiek (7) Kwesties tijdens het verzamelen van gegevens Algemene kwesties aangaande methoden De rechten van de deelnemer De doelen van het project in het oog houden De veiligheid van de onderzoeker Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Kwesties tijdens het verzamelen van gegevens
Onderzoeksethiek (8) Kwesties tijdens het verzamelen van gegevens Objectiviteit, vertrouwelijkheid en anonimiteit Passende interviewtechnieken Passende observatietechnieken Geheim onderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Gegevens opslaan en verwerken
Persoonsgegevens moeten: Eerlijk en rechtmatig worden verwerkt Voor een specifiek doel worden verzameld Adequaat en relevant zijn Up-to-date zijn en veilig worden opgeslagen Overgenomen uit Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Gerelateerde kwesties:
Analyse en rapportage Gerelateerde kwesties: Gevoelige persoonsgegevens Vertrouwelijkheid en anonimiteit Bescherming van deelnemers Ethische kwesties bij analyse en conclusies Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

18 Omgaan met ethische kwesties
Checklist kader 5.14 Neem de checklist in kader door om beter te kunnen inspelen op ethische kwesties Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Samenvatting: hoofdstuk 5
Toegang kan fysiek, cognitief of doorlopend zijn Haalbaarheid is een belangrijke factor Potentiële ethische kwesties moeten worden onderkend Toegang en ethiek zijn belangrijke aspecten van onderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

20 Samenvatting: hoofdstuk 5
Ethische kwesties kunnen in elk stadium van het onderzoek optreden Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek heeft specifieke ethische kwesties Internet en gebruiken voor het verzamelen van gegevens heeft specifieke ethische gevolgen Het verzamelen van gegevens valt onder specifieke juridische wet- en regelgeving Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 5 Onderhandelen over toegang en onderzoeksethiek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"

Verwante presentaties


Ads door Google