De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie/brainstormavond schooltijden. Indeling van de avond  Welkom: voorstellen werkgroep schooltijden  Uitslag ouderpeiling  Info schooltijdenmodellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie/brainstormavond schooltijden. Indeling van de avond  Welkom: voorstellen werkgroep schooltijden  Uitslag ouderpeiling  Info schooltijdenmodellen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie/brainstormavond schooltijden

2 Indeling van de avond  Welkom: voorstellen werkgroep schooltijden  Uitslag ouderpeiling  Info schooltijdenmodellen  Hoera – gevolgen voor BSO  Brainstormrondes  Procedure – bevoegdheden MR  Vervolgstappen  Voorkeur peilen voor schooltijdenmodel  Afsluiting van de avond uiterlijk 21.45 uur

3 Reden om onderzoek te doen -Steeds meer kinderen brengen een groot gedeelte van hun dag door op school en bij de opvang. Daarbij komen de kinderen op verschillende momenten in grote druktes. -De school ziet voordelen t.a.v. van de andere schooltijden voor -uniformiteit (een overzichtelijke dagindeling, gedurende de hele basisschoolperiode alle dagen voor alle kinderen dezelfde schooltijden), -continuïteit (zoveel mogelijk vaste mensen op één dag) en -veiligheid (minder verkeersdeelname door kinderen op een dag). -Er komt steeds meer vraag van ouders naar andere schooltijden. -De TSO staat onder druk. Er komen steeds meer kinderen en vrijwilligers zijn moeilijk te vinden.

4 Uitkomsten ouderpeiling (1)

5 Uitkomsten ouderpeiling (2)

6 Uitkomsten ouderpeiling (3)

7 Uitkomsten ouderpeiling (4)

8 Uitkomsten ouderpeiling (5)

9 Conclusies (n.a.v. ouderpeiling)  Wat betekent de uitslag van deze peiling: Afspraak binnen SPOLT is dat minstens 50% deelname is vereist; willen we waarde kunnen hechten aan de peiling. Dit is het geval: deelname was 57 %.  Als meer als 50% van de ouders aangeeft behoefte te hebben aan andere schooltijden, moet er een vervolgonderzoek komen. Dit is het geval: >54,7% van de ouders geeft dit aan. 10,8 % geeft aan geen voorkeur te hebben.  Het stappenplan geeft aan dat er een vervolgonderzoek moet plaats vinden. Daarbij hoort een algemene informatieavond waarin de ouders kennis kunnen nemen van de diverse mogelijkheden en de consequenties hiervan. Tevens gebruiken we deze avond om met elkaar te brainstormen en vragen te formuleren.

10 Personeel  Primaire taak van de leraar voor de klas  CAO Primair Onderwijs  Arbeids- en rusttijdenregeling  Goede organisatie van de middagpauze

11 Continurooster  4 dagen 8.30 uur-14.45 uur – gr.2-8 Vrijdag vrij (groep 1) Vrijdagmiddag vrij - groep 2 ?? Woensdagmiddag vrij voor alle groepen. Op woensdag les tot 12.15 uur.  Alle kinderen blijven over lunchen met de leerkracht in de klas. Assistentie door ouders - vrijwilligers  Het continurooster lijkt het meest op de huidige schooltijden. Voldoet aan verplichte aantal onderwijsuren van 7520 uur in 8 jaar basisschool

12 Vijf gelijke dagen model  5 identieke schooldagen van 08.30– 14.15 uur voor groep 2-8 Groep 1 vrij op vrijdag – optie Groep 2 vrijdagmiddagvrij is optie Geen vrije woensdagmiddag of vrijdagmiddag  Alles kinderen blijven over Lunchpauze met de leerkracht Assistentie speeltijd door ouders - vrijwilligers  Gaat verder dan het continurooster  verplichte onderwijsuren 7520 uur in 8 jaar basisschool.

13 BSO Hoera  Presentatie Rudie Peeters  Na de presentatie gaan we in groepen uit elkaar en zullen we vervolgens plenair afsluiten.

14 Rol MR wijziging schooltijden  Ouders van de MR Wettelijk geregelde instemmingsbevoegdheid wijziging schooltijden  Personeel MR Wettelijk geregelde instemmingsbevoegdheid wijziging arbeids- en rusttijden.  Raadpleging alle ouders

15 Hoe kunt u de MR bereiken  Direct aanspreken  E-mail versturen schooltijden@deleerlingst.nlschooltijden@deleerlingst.nl  Vergaderingen zijn openbaar.  Informatie via de website.

16 Hoe gaan we nu verder? (1)  Werkgroep gaat aan het werk: Informatieavond analyseren - evalueren Zoeken naar welk model andere schooltijden de voorkeur uit gaat? Eventueel: peiling van alle ouders via enquête formulier Verder overleg met Hoera Enquête schooltijden ouders samenstellen Keuze tussen traditionele schooltijden en andere schooltijden

17 Hoe gaan we nu verder? (2)  Een eventuele tussenstap peiling voorkeur ouders voor een schooltijdenmodel  Enquête schooltijden uitzetten  Geldigheid enquête: bij minimaal 50% respons Draagvlak: meerderheid van 70-75 % van de ouders moet voor nieuw schooltijdenmodel zijn

18 Hoe gaan we nu verder? (3)  Communicatie met de ouders via nieuwsbrieven Isy en site  Mogelijke invoering nieuwe schooltijden: ???

19 Tussentijdse peiling – tendens van de avond Als er andere schooltijden zouden komen, welk schooltijdenmodel zou dan uw voorkeur hebben? 1. continurooster 2. vijf gelijke dagenmodel Deze peiling heeft geen officiële status!

20 Afsluiting  Heeft u nog vragen?  Bedankt voor uw aandacht en de input


Download ppt "Informatie/brainstormavond schooltijden. Indeling van de avond  Welkom: voorstellen werkgroep schooltijden  Uitslag ouderpeiling  Info schooltijdenmodellen."

Verwante presentaties


Ads door Google