De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterplan Kampen/IJsselmuiden. Aanleiding en inventarisatie masterplan Grootschalig onderzoek per locatie Kwaliteit van het aanbod ( zorg, expertise,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterplan Kampen/IJsselmuiden. Aanleiding en inventarisatie masterplan Grootschalig onderzoek per locatie Kwaliteit van het aanbod ( zorg, expertise,"— Transcript van de presentatie:

1 Masterplan Kampen/IJsselmuiden

2 Aanleiding en inventarisatie masterplan Grootschalig onderzoek per locatie Kwaliteit van het aanbod ( zorg, expertise, huisvesting en financieel) Doelgroep herkennen Leeftijdsopbouw Zorgvraagontwikkeling binnen nu en drie jaar (vergrijzing) Toekomstbestendigheid Exploitatie nu en straks (financieringswijzigingen) 2

3 Voorlopige uitslag en conclusies 1.Mix van zorgvragen, Expertise tekort 2.Omvang huishoudens 3.Huisvesting en zorgvraag 4.Huisvesting van deze tijd 5.Vergrijzing (veranderende zorgvraag) 6.Integratie behoefte per doelgroep verschillend (IZ en Z&W) 7.Organisatorisch kwetsbaar (kleinschalig) 8.Exploitatie zorgelijk 9.70% niet toekomstbestendig 10. Herhuisvestingsplan is noodzakelijk (Ontwikkeling financiering)

4 1.Visie en beleid per doelgroep. 2.Kleinschaligheid (wat is dit en voor wie). 3.Integratie (vanuit meerwaarde en behoefte van cliënt (groep). 4.Identiteit (eigenheid, norm en waarde, referentiekader, beleving) 5.Doelgroepenbeleid (specialisatie/ expertise en financiering) 6.Huisvesting (identiteit en feel-good) 7.Bevestiging conclusie vorige sheet Rondetafelgesprekken 2011

5 Thema’s n.a.v. voorgaande 1.Doelgroepenbeleid en expertise bundeling 2.Visie per doelgroep op zorg en huisvesting (zorg en personeel) 3.Toekomstbestendigheid 4. Kleinschaligheid binnen grootschaliger concepten 5. Eigen identiteit 6. Feel-good trajecten “Huis van Philadelphia” 7.Omgevingsfactoren 8.Phocus

6 Huisvestingsconcepten masterplan IJsselmuiden/ Kampen IJsselmuiden Kampen van 17 locaties naar 8 (13 locaties worden opgeheven) Nieuwbouw50 plaatsen intensief EMB en VG V&V incl. dagbesteding 30-40 plaatsen Z&W VG ouderen deels incl. dagbesteding 24 -32 plaatsen Intensief SGEVG incl. dagbesteding 24 -36 plaatsen Z&W Blijven bestaan: Rietgors Blexterstraat Korte Rille

7 Huidige status ontwikkeltraject 1.Aanvraag ontwikkeltraject goedgekeurd RvB (januari) 2.Start fase 1 van febr. tot heden van 0 naar Vlekkenplan 3.Verschillende architecten 4.Methodiek “Huis van Philadelphia” 5.D.m.v. Sessies met betrokkenen (interviews en verslag architect) 6.Deelnemers : cliënten, ouders, belangenbehartigers, medewerkers en deskundigen 7.Alle plannen op vlekkenplan niveau

8 Huidige status grondposities 1.Voorkeur grondposities per project en verwerving daarvan 2.Definitieve vastlegging is vertraagd 3.Visie op locatieprofiel (toekomstbestendigheid) 4.Bestemmingsplanwijzigingen, beleid daarop gemeentelijk 5.Bestaand vastgoed 6.Procedures (adviesraden MO en RO) 7.Coördinatiepunt 8.Gesprek wethouders en directie Philadelphia 9.Sept uitspraak MO, Okt uitspraak RO plus prijsafspraak 10.Gevolg kan zijn nog wijzigingen van locaties (alternatieven) 11.Locaties nodig voor vervolgstappen voorlopig ontwerp

9 Voorkeur Bouwopties Onderdijks (Kampen) Intensief Europa Allee (Kampen) Intensief Bibliotheeklocatie (Kampen) Z&W Bovenhaven (Kampen) Z&W Kerkepad (IJsselmuiden) Z&W Alternatieven in onderzoek

10 Vervolgstappen 1.Afronding MO advies gemeente (sept) 2.Afronding RO advies gemeente (okt) 3.Prijsafspraken Philadelphia en gemeente (okt) 4.Definitieve vastlegging bouwkavels (nov) 5.Onderzoek Alternatieven onderzoek (sept-nov) 6.Doorstart “ontwerpfase 2 VO” (nov-dec) 7.Cliënten lijsten definitief (okt-dec) 8.Formeren organisatiestructuur per project (jan) 9.Afronden VO ( mrt) 10.Doorontwikkeling naar DO 11.Planning op projectniveau na 1 jan 2015


Download ppt "Masterplan Kampen/IJsselmuiden. Aanleiding en inventarisatie masterplan Grootschalig onderzoek per locatie Kwaliteit van het aanbod ( zorg, expertise,"

Verwante presentaties


Ads door Google