De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Augustus / september 2015 Toelichting / Planning Fusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Augustus / september 2015 Toelichting / Planning Fusie."— Transcript van de presentatie:

1 augustus / september 2015 Toelichting / Planning Fusie

2 In het kort … Besturen fusie een fusie tussen twee besturen Bestuurlijke fusie een fusie tussen twee scholen onder bevoegd gezag 2 verschillende schoolbesturen Institutionele fusie een fusie tussen twee scholen onder hetzelfde bevoegd gezag

3 Wat is een fusie effectrapportage (Fer) In de fusierapportage worden de bestuurlijke, onderwijskundige, personele en financiële effecten van de fusie gemotiveerd. Blijkens de wetsgeschiedenis (MvT, TK 2008-2009, 32040, nr 3) is de fusie- effectrapportage primair een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van de fusie en om daarop invloed te kunnen uitoefenen. Het is een vorm van transparantie waarmee het bestuur zich verantwoordt over fusievoornemens. Daarnaast is de fusie-effectrapportage een middel voor de minister om te toetsen of de fusie voldoende is gelegitimeerd onder belanghebbenden.

4 Onderwerpen in een Fer Motieven voor de fusie Alternatieven voor de fusie Tijdpad van de fusie De te bereiken doelen Marktaandeel nieuwe school Onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit Gevolgen fusie voor personeel en leerlingen Kosten en baten van de fusie De wijze waarop (over) de fusie wordt gecommuniceerd Evaluatie van de fusie

5 Rol (G)MR Intentie om te fuseren, start opstellen Fusie Effect Rapportage (Fer). Instemmen met de Fer; het moment waarop de feitelijkfusie in gang gezet kan worden. Tussentijds evt. reageren op concept versie/inhoud Fer, na gelang de afspraken en behoefte. (in de planning noemen we dit consultatie MR)

6 Intentie verklaring Voor besluitvorming over de route naar de fusie is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen daaraan hun medewerking verlenen (Bestuur, GMR, MR en in de advies rol ook College B&W gemeente Ronde Venen)

7 (wets) artikelen voor naslag Artikel 10h WMS instemming (G)MR Artikel 64b WPO fusie onderbouwing Artikel 64c WPO fusie toets Site: cfto.nl / duo.nl Eigen (G)MR regelement

8 Globale fusieplanning Fase / ThemaTijdpad Voorbereiding fusiesept. / okt. ‘15 -Uitzetten verkeerkundig onderzoek gemeente Ronde Venen -Intentie (G) MR-en -Inventarisatie pedagogisch klimaat / onderwijs -Consultatie MR-en Interne besluitvormingnov./ dec. ‘15 -Opstellen fusie effectrapportage (FER) -Consultatie MR-en -Aanbieding definitieve FER (G)MR-en Externe besluitvormingjan/ febr. ‘16 -Aanvraag positief advies gem. Ronde Venen -Onderhavige fusie niet toets plichtig bij fusie toets cie. Voorbereiding implementatie nieuwe school Mrt. / juni ‘16

9 Projectstructuur Projectroep Bestuur Onno Stokhof Bernadette von den Benken René de Jager Sofie Rijnberg: huisvesting, HRM, financiën, secretaris, advies Margarethe Hilhorst, algemene projectleider Maud Berendsen, onderwijs ontwikkeling & teamvorming

10 Communicatie Op welke wijze willen jullie dat de projectgroep met jullie communiceert? Welke communicatie instrumenten willen jullie hierbij inzetten? Welke frequentie past? Toelichting voorkeur projectgroep

11 Aanspreekpunt Onno Stokhof via ostokhof@kpoantonius.nlostokhof@kpoantonius.nl

12 Teruglopend leerlingenaantal Eigen prognoses2014201520162017 Proostdijschool135141130114 Twistvliedschool1251149792 Prognoses gemeente2014201520162017 Proostdijschool 135127118111 Twistvliedschool 125116108101

13


Download ppt "Augustus / september 2015 Toelichting / Planning Fusie."

Verwante presentaties


Ads door Google