De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie 12-12-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie 12-12-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie 12-12-2015

2 Vier dorpen, vier scholen en goed onderwijs Een bijzonder en complex proces ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

3 Programma van avond Welkom en doel van de avond Presentatie algemene informatie: Terugblik Procedures rond personeel, financiën, huisvesting De inhoud: onderwijs en identiteit In gesprek Hoe verder ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

4 Aanwezig  MR van beide scholen  Algemeen directeur van OPO Furore en PCBO Smallingerland  Stafmedewerkers van beide besturen  Schoolleiders van beide scholen  Verslaglegger ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

5 Samen de krimp te lijf in Smallingerland  “Ontgroenen” 2012  PCBO Antwoord op de Krimp ( juni 2013)  OPO krimpnotitie (november 2013)  “Samen de krimp te lijf” (voorjaar 2014)  Uitvoering Masterplan krimp (tot juni ‘16) ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

6 De Opdracht  Herkenbare identiteit! (Schuw nieuwe vormen niet!)  Elk dorp een school!  Elk dorp een passend, eigentijds gebouw.  Kwaliteit van leerkrachten voorop  Max 2 leerjaren bij elkaar (100/120 lln)  Financieel gezond blijven! ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

7 Bestuurlijk convenant  4 dorpen met 4 samenwerkingsscholen  Beide partijen gelijkwaardig: een nieuw concept t.a.v. onderwijs en identiteit  2015 – 2016: voorbereiding  Beide onderdelen worden voorgelegd aan MR, bestuur en ledenraad ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

8 Bestuurlijke inrichting  SWS Rottevalle onder OPO Furore  Opeinde, Oudega en Drachtstercompagnie onder PCBO  De 4 SWS onder apart statuut voor bestuurlijke inbedding  Leiding, kwaliteitszorg, systemen, strategische koers ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

9 Intentieverklaring  Per SWS een intentieverklaring voorgelegd aan MR, ledenraad en gemeenteraad.  01-10-2015 zijn de intentieverklaringen getekend, als onderdeel van de Fusie Effect Rapportage ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

10 Personeel  Per SWS één formatieplan  Duidelijkheid rond de herfstvakantie tav formatie per SWS  Duidelijkheid op individueel niveau voorjaar 2016  Personele verdeling openbaar/christelijk  De personele detachering max. twee jaar ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

11 Financiën  Per SWS één exploitatie begroting  Bestuurlijke kader over verdeling en besteding van de fusiemiddelen  1 december 2015 een bindende afspraak tussen besturen ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

12 Huisvesting  Alle SWS-en per 1 august 2016 in één gebouw  Streven: voor 2019 in alle dorpen goede en adequate huisvesting gerealiseerd is.  Nieuwbouw of renovatie ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

13 Onderwijs  Per SWS één gedragen onderwijsconcept  Aansluitend bij kernwaarden en visie op onderwijs en leren van beide scholen  Aansluitend bij wat de kinderen in het dorp nodig hebben ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

14 Onderwijs op SWS Drachtstercompagnie  Tekst visie/missie ………  Evenwichtig aanbod: “hart, hoofd en handen”  Accent op basisvaardigheden rekenen en taal  Accent op techniek en muziek  Leerlijnen VVE – VO met effectieve leerlingenzorg  Ouderbetrokkenheid gericht op ontwikkeling van het kind  6 kernwaarden ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

15 Veiligheid ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

16 Zelfvertrouwen ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

17 Respect ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

18 Eigentijds ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

19 Professioneel 12-12-2015 ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015

20 Ambitieus 12-12-2015

21 Identiteit  Iedere SWS een identiteitscommissie  Per SWS één gedragen en gedeelde identiteit  Alle betrokkenen moeten hun eigen identiteit hierin kunnen terugvinden. ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

22 Identiteit op SWS Drachtstercompagnie  Herkenbare identiteit voor iedereen  Verschillen in opvattingen mogen zichtbaar zijn  Algemeen levensbeschouwelijk onderwijs en christelijk onderwijs naast elkaar  Gezamenlijke aandacht voor gedeelde waarden en normen  Aandacht voor levensbeschouwelijk activiteiten in naschools aanbod stimuleren ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015

23 Voorbeeld organisatie  Groep 1/2 zit de hele week samen in de groep  Maandag: groepen zitten in eigen klas  Dinsdag: groepen 3/4, 5/6, 7/8 keuze van de ouders  Woensdag: geen levo  Donderdag: groepen 3/4, 5/6, 7/8 keuze van de ouders  Vrijdag : keuzemogelijkheid in eerste jaar zeker HVO vakleerkracht en GVO christelijke leerkrachten 12-12-2015 ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015

24 Methode Trefwoord, voorbeeld  De start van elk thema is in de groep met de leerkracht.  Thema’s duren 3 weken.  Thema week 37 is Wijsheid  Vieringen zijn gezamenlijk 12-12-2015 ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015

25 Routeboekje samen de krimp te lijf Intentieverklaringen getekend1 oktober 2015 Fusie Effect Rapportage (FER) tbv gemeente1 oktober 2015 Advies B&W Helderheid over formatie per SWS 15 oktober 2015 Fusierapport, uitgewerkt naar MR-enBegin november 2015 Bijeenkomsten per SWSMedio/eind november Advies / instemming MR + aanvraag gemeente en OCW Exploitatie begroting per SWS 1 december 2015 Schoolplan en schoolgids per SWS gereed1 mei 2016 Samenwerkingsscholen openaugustus 2016 ouderavond De Skûle/ De Wyngert 17-11-2015 12-12-2015


Download ppt "Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie 12-12-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google