De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie"— Transcript van de presentatie:

1 Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie
Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie

2 Een bijzonder en complex proces
Een bijzonder en complex proces Vier dorpen, vier scholen en goed onderwijs ouderavond De Skûle/ De Wyngert

3 Programma van avond Welkom en doel van de avond
Programma van avond Welkom en doel van de avond Presentatie algemene informatie: Terugblik Procedures rond personeel, financiën, huisvesting De inhoud: onderwijs en identiteit In gesprek Hoe verder ouderavond De Skûle/ De Wyngert

4 Aanwezig MR van beide scholen
Aanwezig MR van beide scholen Algemeen directeur van OPO Furore en PCBO Smallingerland Stafmedewerkers van beide besturen Schoolleiders van beide scholen Verslaglegger ouderavond De Skûle/ De Wyngert

5 Samen de krimp te lijf in Smallingerland
Samen de krimp te lijf in Smallingerland “Ontgroenen” 2012 PCBO Antwoord op de Krimp ( juni 2013) OPO krimpnotitie (november 2013) “Samen de krimp te lijf” (voorjaar 2014) Uitvoering Masterplan krimp (tot juni ‘16) ouderavond De Skûle/ De Wyngert

6 De Opdracht Herkenbare identiteit! (Schuw nieuwe vormen niet!)
De Opdracht Herkenbare identiteit! (Schuw nieuwe vormen niet!) Elk dorp een school! Elk dorp een passend, eigentijds gebouw. Kwaliteit van leerkrachten voorop Max 2 leerjaren bij elkaar (100/120 lln) Financieel gezond blijven! ouderavond De Skûle/ De Wyngert

7 Bestuurlijk convenant
Bestuurlijk convenant 4 dorpen met 4 samenwerkingsscholen Beide partijen gelijkwaardig: een nieuw concept t.a.v. onderwijs en identiteit 2015 – 2016: voorbereiding Beide onderdelen worden voorgelegd aan MR, bestuur en ledenraad ouderavond De Skûle/ De Wyngert

8 Bestuurlijke inrichting
Bestuurlijke inrichting SWS Rottevalle onder OPO Furore Opeinde, Oudega en Drachtstercompagnie onder PCBO De 4 SWS onder apart statuut voor bestuurlijke inbedding Leiding, kwaliteitszorg, systemen, strategische koers ouderavond De Skûle/ De Wyngert

9 Intentieverklaring Per SWS een intentieverklaring voorgelegd aan MR , ledenraad en gemeenteraad. zijn de intentieverklaringen getekend, als onderdeel van de Fusie Effect Rapportage ouderavond De Skûle/ De Wyngert

10 Personeel Per SWS één formatieplan
Personeel Per SWS één formatieplan Duidelijkheid rond de herfstvakantie tav formatie per SWS Duidelijkheid op individueel niveau voorjaar 2016 Personele verdeling openbaar/christelijk De personele detachering max. twee jaar ouderavond De Skûle/ De Wyngert

11 Financiën Per SWS één exploitatie begroting
Financiën Per SWS één exploitatie begroting Bestuurlijke kader over verdeling en besteding van de fusiemiddelen 1 december 2015 een bindende afspraak tussen besturen ouderavond De Skûle/ De Wyngert

12 Huisvesting Alle SWS-en per 1 august 2016 in één gebouw
Huisvesting Alle SWS-en per 1 august 2016 in één gebouw Streven: voor 2019 in alle dorpen goede en adequate huisvesting gerealiseerd is. Nieuwbouw of renovatie ouderavond De Skûle/ De Wyngert

13 Onderwijs Per SWS één gedragen onderwijsconcept
Onderwijs Per SWS één gedragen onderwijsconcept Aansluitend bij kernwaarden en visie op onderwijs en leren van beide scholen Aansluitend bij wat de kinderen in het dorp nodig hebben ouderavond De Skûle/ De Wyngert

14 Onderwijs op SWS Drachtstercompagnie
Onderwijs op SWS Drachtstercompagnie Tekst visie/missie ……… Evenwichtig aanbod: “hart, hoofd en handen” Accent op basisvaardigheden rekenen en taal Accent op techniek en muziek Leerlijnen VVE – VO met effectieve leerlingenzorg Ouderbetrokkenheid gericht op ontwikkeling van het kind 6 kernwaarden ouderavond De Skûle/ De Wyngert

15 Veiligheid ouderavond De Skûle/ De Wyngert

16 Zelfvertrouwen ouderavond De Skûle/ De Wyngert

17 Respect ouderavond De Skûle/ De Wyngert

18 Eigentijds ouderavond De Skûle/ De Wyngert

19 Professioneel ouderavond De Skûle/ De Wyngert

20 Ambitieus

21 Identiteit Iedere SWS een identiteitscommissie
Identiteit Iedere SWS een identiteitscommissie Per SWS één gedragen en gedeelde identiteit Alle betrokkenen moeten hun eigen identiteit hierin kunnen terugvinden. ouderavond De Skûle/ De Wyngert

22 Identiteit op SWS Drachtstercompagnie
Identiteit op SWS Drachtstercompagnie Herkenbare identiteit voor iedereen Verschillen in opvattingen mogen zichtbaar zijn Algemeen levensbeschouwelijk onderwijs en christelijk onderwijs naast elkaar Gezamenlijke aandacht voor gedeelde waarden en normen Aandacht voor levensbeschouwelijk activiteiten in naschools aanbod stimuleren ouderavond De Skûle/ De Wyngert

23 Voorbeeld organisatie
Voorbeeld organisatie Groep 1/2 zit de hele week samen in de groep Maandag: groepen zitten in eigen klas Dinsdag: groepen 3/4, 5/6, 7/8 keuze van de ouders Woensdag: geen levo Donderdag: groepen 3/4, 5/6, 7/8 keuze van de ouders Vrijdag : keuzemogelijkheid in eerste jaar zeker HVO vakleerkracht en GVO christelijke leerkrachten ouderavond De Skûle/ De Wyngert

24 Methode Trefwoord, voorbeeld
Methode Trefwoord, voorbeeld De start van elk thema is in de groep met de leerkracht. Thema’s duren 3 weken. Thema week 37 is Wijsheid Vieringen zijn gezamenlijk ouderavond De Skûle/ De Wyngert

25 Routeboekje samen de krimp te lijf Intentieverklaringen getekend
Routeboekje samen de krimp te lijf Intentieverklaringen getekend 1 oktober 2015 Fusie Effect Rapportage (FER) tbv gemeente Advies B&W Helderheid over formatie per SWS 15 oktober 2015 Fusierapport, uitgewerkt naar MR-en Begin november 2015 Bijeenkomsten per SWS Medio/eind november Advies / instemming MR + aanvraag gemeente en OCW Exploitatie begroting per SWS 1 december 2015 Schoolplan en schoolgids per SWS gereed 1 mei 2016 Samenwerkingsscholen open augustus 2016 ouderavond De Skûle/ De Wyngert


Download ppt "Samen de krimp te lijf! Blijvend goed onderwijs in Drachtstercompagnie"

Verwante presentaties


Ads door Google