De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez"— Transcript van de presentatie:

1 Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez
De inschakeling van crisishulp in het vernieuwde jeugdhulplandschap Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

2 Crisisjeugdhulp Provincie Antwerpen
Netwerken Werkingsprincipes Hulpprogramma Crisispermanentie Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Praktisch

3 Drie netwerken CJ Crisisnetwerk Kempen Crisisnetwerk Antwerpen
Crisisnetwerk Mechelen-Rupel Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

4 Netwerken CJ in kaart Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

5 2. Schema netwerkpartners CJ
Centraal permanent crisismeldpunt Crisis-interventie Crisis-begeleiding Hulpprogramma Crisis CRISIS BEMIDDELING CLIENTOVERLEG Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

6 2. Werkingsprincipes CJ Versterken en ondersteunen van hulpverleners die geconfronteerd worden met minderjarigen in crisis Indien nodig subsidiair onmiddellijke hulp bieden, kortdurend en intensief Minst ingrijpende hulp Werken met de instemming van de cliënt Ambulant en/of mobiel werken Verwijzer blijft betrokken Benutten van competenties van de cliënt Transparant werken Crisis = zonder wachtlijst, zonder reservatie Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

7 3. Hulpprogramma Crisis Crisismeldpunt Crisisinterventie
Crisisbegeleiding Crisisopvang Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

8 3.1. Crisismeldpunt 7 op 7, 24u op 24u op het nr 03/609.57.57
Voor professionele verwijzers Die geconfronteerd worden met een minderjarige die zich in een crisis bevindt Uitzondering: cliënten zonder betrokken hulpverlener Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

9 3.1. Crisismeldpunt Telefonische aanmelding: Vraagverheldering
Veiligheid installeren Instemming cliëntsysteem of 72u ‘grijze zone’ Besluitvorming voor verdere hulp Consult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

10 3.2. Crisisinterventie Opstart ma-zat, binnen 24u, afhankelijk van beschikbaarheid 3 interventiedagen + afrondingsgesprek 1e en laatste gesprek steeds met de verwijzer Verwijzer: Nodigt betrokkenen uit Zorgt voor accommodatie Is beschikbaar voor info en veiligheid Nadien mobiel aan huis of op het crisismeldpunt 10

11 3.2. Crisisinterventie Vraagverheldering
Veiligheidsanalyse en veiligheid installeren Crisis structureren / stressverlagend werken Bemiddelen Verwachtingen/ doelstellingen cliëntsysteem Aanbodsverheldering: Sociale Kaart Afrondingsgesprek + verslag met advies (cliëntsysteem – verwijzer – crisismedewerker) Installeren vervolghulp  A-doc, VIST-CJ,… steeds in overleg met opvolger (contactpersoon-aanmelder) Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

12 3.3. Crisisbegeleiding 28 dagen intensieve begeleiding:
Antwerpen: Crisishulp aan Huis en De Matant Mechelen-Rupel: De Aanzet Aanmelders: GV, SD JRB, CJ-netwerk en partners Voorwaarden: Beschikbaarheid van crisisbegeleidingen Bewaken verdeling JRB/OCJ/VK/CJ-netwerk Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

13 3.4. Crisisopvang Bij acute crisis (niet bij ‘plaatsingscrisis’ of T.O. voor voorziening) Maximaal 7 dagen crisisopvang In overleg met meldpunt, betrokken HV en voorziening verlengbaar voor 7 dagen Minst ingrijpende hulp: eerst sociaal/familiaal netwerk van minderjarige aanspreken Bed-bad-brood  voorwaarde intensieve opvolging betrokken HV / CJ-netwerk (interventie/begeleiding) Toestemming (uitzondering: JRB) -12 jarige: toestemming ouders +12 jarige: toestemming minderjarige + ouders Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

14 3.4. Crisisopvang Antwerpen: Verzekerd aanbod:
2 plaatsen CKG De Kleine Vos (0-5j.) 2 plaatsen CKG Dennenhuis (6-11j.) 1 plaats OOOC Elegast Potgieter (12-17j.) 1 plaats OOOC De Grote Robijn (12-17j.) 4 plaatsen verzekerd aanbod VAPH voor provincie Antwerpen (MPI Dennenhof, MPI Oosterlo, KOCA, Monnikenheide) (toekomst: crisispleeggezinnen) Indien volzet, enkel mogelijk aanbod  samenwerking met JHR en CAP Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

15 3.4. Crisisopvang Mechelen-Rupel: Verzekerd aanbod:
1 plaats OOOC Ter Heide (12-17j.) 4 plaatsen verzekerd aanbod VAPH voor provincie Antwerpen (Monnikenheide, MPI Dennenhof, MPI Oosterlo, KOCA) (toekomst: crisispleeggezinnen) Indien volzet, enkel mogelijk aanbod  samenwerking met JHR en CAP Crisis in het nieuwe jeugdhulplandschap

16 4. Regio Kempen Eigen hulpprogramma
Meldpunt en interventies door team van medewerkers 7 op 7, 24u op 24u bereikbaar op het nr 014/ Voor professionele verwijzers Die geconfronteerd worden met een minderjarige die zich in een crisis bevindt Uitzondering: cliënten zonder betrokken hulpverlener Samenwerking met voorzieningen in de regio voor crisisbegeleiding en crisisopvang

17 Tot slot Vragen? Casussen: Eigen casussen? Voorbeelden Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez"

Verwante presentaties


Ads door Google