De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez De inschakeling van crisishulp in het vernieuwde jeugdhulplandschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez De inschakeling van crisishulp in het vernieuwde jeugdhulplandschap."— Transcript van de presentatie:

1 Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez De inschakeling van crisishulp in het vernieuwde jeugdhulplandschap

2 Crisisjeugdhulp Provincie Antwerpen 1. Netwerken 2. Werkingsprincipes 3. Hulpprogramma 1. Crisispermanentie 2. Crisisinterventie 3. Crisisbegeleiding 4. Crisisopvang 4. Praktisch

3 1.Drie netwerken CJ Crisisnetwerk Kempen Crisisnetwerk Antwerpen Crisisnetwerk Mechelen-Rupel

4 1.Netwerken CJ in kaart

5 2. Schema netwerkpartners CJ Centraal permanent crisismeldpunt Crisis- interventie Crisis- begeleiding CRISIS BEMIDDELING CLIENTOVERLEG Hulpprogramma Crisis

6 2. Werkingsprincipes CJ Versterken en ondersteunen van hulpverleners die geconfronteerd worden met minderjarigen in crisis Indien nodig subsidiair onmiddellijke hulp bieden, kortdurend en intensief Minst ingrijpende hulp Werken met de instemming van de cliënt Ambulant en/of mobiel werken Verwijzer blijft betrokken Benutten van competenties van de cliënt Transparant werken Crisis = zonder wachtlijst, zonder reservatie

7 3. Hulpprogramma Crisis Crisismeldpunt Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang

8 3.1. Crisismeldpunt 7 op 7, 24u op 24u op het nr 03/609.57.57 Voor professionele verwijzers Die geconfronteerd worden met een minderjarige die zich in een crisis bevindt Uitzondering: cliënten zonder betrokken hulpverlener

9 3.1. Crisismeldpunt Telefonische aanmelding: Vraagverheldering Veiligheid installeren Instemming cliëntsysteem of 72u ‘grijze zone’ Besluitvorming voor verdere hulp Consult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang

10 3.2. Crisisinterventie Opstart ma-zat, binnen 24u, afhankelijk van beschikbaarheid 3 interventiedagen + afrondingsgesprek 1 e en laatste gesprek steeds met de verwijzer Verwijzer: Nodigt betrokkenen uit Zorgt voor accommodatie Is beschikbaar voor info en veiligheid Nadien mobiel aan huis of op het crisismeldpunt

11 3.2. Crisisinterventie Vraagverheldering Veiligheidsanalyse en veiligheid installeren Crisis structureren / stressverlagend werken Bemiddelen Verwachtingen/ doelstellingen cliëntsysteem Aanbodsverheldering: Sociale Kaart Afrondingsgesprek + verslag met advies (cliëntsysteem – verwijzer – crisismedewerker) Installeren vervolghulp  A-doc, VIST-CJ,… steeds in overleg met opvolger (contactpersoon-aanmelder)

12 3.3. Crisisbegeleiding 28 dagen intensieve begeleiding: Antwerpen: Crisishulp aan Huis en De Matant Mechelen-Rupel: De Aanzet Aanmelders: GV, SD JRB, CJ-netwerk en partners Voorwaarden: Beschikbaarheid van crisisbegeleidingen Bewaken verdeling JRB/OCJ/VK/CJ-netwerk

13 3.4. Crisisopvang Bij acute crisis (niet bij ‘plaatsingscrisis’ of T.O. voor voorziening) Maximaal 7 dagen crisisopvang In overleg met meldpunt, betrokken HV en voorziening verlengbaar voor 7 dagen Minst ingrijpende hulp: eerst sociaal/familiaal netwerk van minderjarige aanspreken Bed-bad-brood  voorwaarde intensieve opvolging betrokken HV / CJ-netwerk (interventie/begeleiding) Toestemming (uitzondering: JRB) -12 jarige: toestemming ouders +12 jarige: toestemming minderjarige + ouders

14 3.4. Crisisopvang Antwerpen: Verzekerd aanbod: 2 plaatsen CKG De Kleine Vos (0-5j.) 2 plaatsen CKG Dennenhuis (6-11j.) 1 plaats OOOC Elegast Potgieter (12-17j.) 1 plaats OOOC De Grote Robijn (12-17j.) 4 plaatsen verzekerd aanbod VAPH voor provincie Antwerpen (MPI Dennenhof, MPI Oosterlo, KOCA, Monnikenheide) (toekomst: crisispleeggezinnen) Indien volzet, enkel mogelijk aanbod  samenwerking met JHR en CAP

15 3.4. Crisisopvang Mechelen-Rupel: Verzekerd aanbod: 1 plaats OOOC Ter Heide (12-17j.) 4 plaatsen verzekerd aanbod VAPH voor provincie Antwerpen (Monnikenheide, MPI Dennenhof, MPI Oosterlo, KOCA) (toekomst: crisispleeggezinnen) Indien volzet, enkel mogelijk aanbod  samenwerking met JHR en CAP

16 4. Regio Kempen Eigen hulpprogramma Meldpunt en interventies door team van medewerkers 7 op 7, 24u op 24u bereikbaar op het nr 014/81.65.25 Voor professionele verwijzers Die geconfronteerd worden met een minderjarige die zich in een crisis bevindt Uitzondering: cliënten zonder betrokken hulpverlener Samenwerking met voorzieningen in de regio voor crisisbegeleiding en crisisopvang

17 Tot slot Vragen? Casussen: Eigen casussen? Voorbeelden Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Crisisteam-18 Karolien Kennis & Marjan Deprez De inschakeling van crisishulp in het vernieuwde jeugdhulplandschap."

Verwante presentaties


Ads door Google